Осіння акція від ПроЗНО!

Офіційні правила проведення Акції

«Осіння акція від ПроЗНО!» (надалі – Правила)

 

Організатор Акції «Осіння акція від ПроЗНО!» – ТОВ «ЦЕНТР ДО» (03150, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5, корпус 10-А).

 

Період та територія проведення Акції: з 11.11.2015 до 18.11.2015 включно, на всій території України, за винятком території Автономної Республіки Крим, а також території проведення антитерористичної операції (зони АТО), в мережі Інтернет.

 

 

2. Учасники Акції

 

2.1. В Акції «Осіння акція від ПроЗНО!» (надалі − Акція) можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни України, які виконали всі умови даних Правил (для неповнолітніх осіб необхідна попередня письмова згода батьків або опікунів).

 

2.2. В Акції не мають права брати участь:

– Співробітники Організатора, які беруть участь в організації Акції, а також близькі родичі даних осіб (дружина/чоловік, діти, брати/сестри, батьки, бабусі/дідусі).

– Особи, що не відповідають вимогам п.2.1. Правил.

 

 

2.3. Всі учасники Акції погоджуються з тим, що їхні дані, отримані під час проведення Акції, в подальшому можуть бути використані Організатором без будь-яких часових обмежень, у тому числі й у рекламних цілях, з метою здійснення інформаційної та рекламної розсилки, для передачі третім особам даних і повноважень щодо їх використання, а також підтверджують, що вони ознайомлені зі своїми правами через Засоби Масової Інформації. Персональні дані учасників будуть внесені до бази персональних даних Організатора; обробка, використання та захист персональних даних гарантуються згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.

 

2.4. Беручи участь в Акції, всі учасники погоджуються з даними умовами та зобов’язуються їх виконувати, а також погоджуються на підписання всіх необхідних документів для документального підтвердження процедури отримання подарунків.


3. Для участі в Акції необхідно:

– Підписатися на групу ПроЗНО в мережі Facebook

– Поділитися одним із 2 акційних постів від ПроЗНО на своїй сторінці в мережі Facebook

 

3.1. У разі перемоги в Акції учасник погоджується з тим, що його персональні дані (ПІБ, місце проживання, e-mail, фото тощо) можуть бути опубліковані та використані Організатором Акції з комерційною метою.

 

3.2. Порушення учасником Акції Правил проведення Акції автоматично позбавляє його статусу учасника. Будь-які претензії порушників вважаються безпідставними та не підлягають розгляду.

 

4. Визначення переможців Акції:

4.1. Організатор, шляхом випадкового вибору за допомогою сервісу www.random.org, визначить переможців Акції не пізніше 19 листопада 2015 року.

4.2. Всього в Акції буде максимум 2 переможці. 1 для кожного окремого посту у Facebook.

5. Подарунки переможцям від Організатора Акції:

5.1. У якості подарунку переможець Акції отримає доступ до Курсу самостійної онлайн-підготовки до ЗНО з української мови та літератури на веб-ресурсі Організатора – www.eduget.com.

5.2. Імена переможців будуть опубліковані на сторінці ПроЗНО в соціальній мережі Facebook не пізніше 19 листопада 2015 року.

5.3. Організатор Акції протягом 3 робочих днів з дати визначення переможця Акції зв’яжеться з ним, використовуючи особисті повідомлення соціальної мережі Facebook, і надасть інструкції для отримання Подарунка.

5.4. Організатор має право відмовити переможцю Акції в отриманні Подарунка, якщо протягом 10 робочих днів з дати визначення переможця Акції Організатор не може зв’язатися з переможцем з незалежних від Організатора причин (відсутність зв’язку, недостовірні контактні дані та ін.).

5.5. Заміна Подарунка грошовим еквівалентом не допускається. Терміни надання Подарунка – протягом 2 місяців з моменту публікації переможців Акції в соціальній мережі Facebook.

 

5.6. Під подарунком мається на увазі придбання Переможцем Акції подарунку за 7,00 грн (в т.ч. ПДВ).

 

6. Інші умови

 

6.1. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог законодавства України.

 

6.2. Якщо будь-яке положення даних Правил буде визнано недійсним або невідповідним вимогам законодавства України, дані Правила залишаються в силі без такого положення, а в разі неможливості подальшої дії Правил остаточне рішення приймається Організатором Акції.

 

6.3. Дані Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором упродовж усього терміну проведення Акції. Такі зміни/доповнення вступають в силу з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Акції.