Подготовка к ЗНО

Україна в період 1914 – 1939 рр.

399 грн
Україна в період 1914 – 1939 рр.
 • Вид: Курс
 • Компания: ПроЗНО
 • Язык курса: Украинский

Курс «Україна в період 1914–1939 рр.» систематизує знання із зазначеного періоду, який вивчається в 10 класі загальноосвітньої школи. Він є частиною повного курсу з історії України, створеного за навчальною шкільною програмою. Ви вивчите події Першої світової війни і початок Української революції, розглянете появу гетьманату П. Скоропадського і Західноукраїнської Народної Республіки, дізнаєтеся про утвердження УРСР, процеси індустріалізації та репресій, а також – про перебування українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини.

Курс потрібний:

 • школярам (10 клас) для проходження паралельно зі шкільною програмою;
 • випускникам, яким слід повторити навчальну програму для складання ЗНО з історії України;
 • викладачам історії України, методистам, репетиторам як допоміжний засіб для викладання предмету і перевірки знань учнів.

Автори курсу: доктор історичних наук Станіслав Кульчицький, кандидат педагогічних наук Віталій Власов, кандидат історичних наук Ольга Дудар, відмінник освіти України Елла Ситник,  вчитель вищої категорії Аркадій Чемерис.

Курс містить 13 відеолекцій з тестом після кожної, а також загальний підсумковий тест за матеріалом усього курсу.

 

Особливості запропонованого формату онлайн-навчання за шкільними предметами:

дотримання навчальних шкільних програм: матеріал викладено відповідно до сучасних освітніх стандартів, які вимагаються від учня;

професійне викладання: онлайн-курси розроблені досвідченими викладачами, авторами шкільних підручників і навчальних посібників з підготовки до ЗНО;

інтерактивний формат навчання: у відеолекціях використані сучасні технологічні можливості викладання; контроль знань відбувається в тестовому форматі.


В данном курсе сертификат не предусмотрен.

Україна в період 1914 – 1939 рр.

Позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель щодо війни. Перебіг воєнних дій на українських землях. Діяльність австрійської та російської адміністрацій у Галичині та Буковині. Українські січові стрільці (УСС). Рекомендована література: Історія України: 10 кл.: навч. посібник для загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2010.

Революційні події в Україні. Українізація армії. Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення українців. Універсали Української Центральної Ради (УЦР). Відносини УЦР з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Рекомендована література: Історія України: 10 кл.: навч. посібник для загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2010.

 • Відеолекція: Початок Української революції
  27 мин
 • Тест 2
  40 мин

Проголошення Української Народної Республіки (УНР). Проголошення радянської влади. Перша війна радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР. Рекомендована література: Історія України: 10 кл.: навч. посібник для загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2010.

 • Відеолекція: Українська революція в листопаді 1917 р. – січні 1918 р.
  23 мин
 • Тест 3
  40 мин

Брестський мирний договір між УНР та державами Четверного союзу. Конституція УНР. Гетьманський переворот. Українська Держава. Рекомендована література: Історія України: 10 кл.: навч. посібник для загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2010.

 • Відеолекція: Брестський мир. Гетьманат П. Скоропадського
  22 мин
 • Тест 4
  40 мин

Утворення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Українсько-польська війна 1918-1919 рр.. Акт Злуки УНР та ЗУНР. Рекомендована література: Історія України: 10 кл.: навч. посібник для загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2010.

 • Відеолекція: Західноукраїнська Народна Республіка
  23 мин
 • Тест 5
  40 мин

Прихід до влади Директорії. Друга радянсько-українська війна. Окупація військами Антанти півдня України. Повстання М. Григор’єва. Денікінський режим в Україні. Більшовицький режим в Україні. Ухвалення Конституції УСРР 1919 р. Рекомендована література: Історія України: 10 кл.: навч. посібник для загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2010.

 • Відеолекція: 1919 р.: утвердження УСРР та окупація України білогвардійцями
  26 мин
 • Тест 6
  40 мин

Варшавська угода між УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Перший та Другий «Зимовий похід» Армії УНР. Холодний Яр (1918-1922 рр.). Рекомендована література: Історія України: 10 кл.: навч. посібник для загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2010.

 • Відеолекція: 1920 рік: польсько-радянська війна та відновлення радянської влади в Україні
  23 мин
 • Тест 7
  40 мин

Входження УСРР до складу СРСР. Голод у південних губерніях УСРР. Антицерковна кампанія. Неп в УСРР. Рекомендована література: Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. —
К.: Літера ЛТД, 2014.

 • Відеолекція: Входження УРСР до складу СРСР. Неп
  22 мин
 • Тест 8
  40 мин

Політика «коренізації» в УСРР («українізація»). Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Українське національне відродження 1920-х рр. Розвиток культури та освіти. Наука. Рекомендована література: Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2014.

 • Відеолекція: Впровадження радянської українізації в УСРР
  23 мин
 • Тест 9
  40 мин

Форсована індустріалізація, насильницька колективізація, Голодомор 1932–1933 рр. в Україні – геноцид українського народу.  Рекомендована література: Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2014. 

 • Відеолекція: Форсована індустріалізація та суцільна колективізація в радянській Україні
  28 мин
 • Тест 10
  40 мин

Ідеологізація суспільного і культурного життя Україні. Культ особи. Масові репресії. Згортання українізації. Антицерковна кампанія. Розвиток культури та освіти. Наука. Рекомендована література: Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2014. 

 • Відеолекція: Утвердження тоталітарного режиму та масові репресії в Україні в 30-х рр. ХХ ст. Культурне життя
  26 мин
 • Тест 11
  40 мин

Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Суспільно-політичні рухи, радикалізація політичного життя в 1930-х рр. Карпатська Україна. Рекомендована література: Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2014.

 • Відеолекція: Українські землі у складі Польщі у 1921–1939 рр.
  26 мин
 • Тест 12
  40 мин

Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Суспільно-політичні рухи, радикалізація політичного життя в 1930-х рр. Карпатська Україна. Рекомендована література: Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2014.

 • Відеолекція: Українські землі у складі Чехословаччини та Румунії у 1921–1939 рр.
  21 мин
 • Тест 13
  40 мин
 • Тестування за темою
  40 мин
Україна в період 1914 – 1939 рр.

Оставить отзыв можно во время или после прохождения курса


Рекомендованные курсы: