Підготовка до ЗНО

Українська мова та література. Онлайн-підготовка до ЗНО

699 uah
Українська мова та література. Онлайн-підготовка до ЗНО
 • Course Type: Pre-recorded course
 • Company: ПроЗНО
 • Course Language: Украинский
Текстовый блок 3

Тим, хто прагне скласти ЗНО з української мови та літератури успішно, пропонований курс допоможе швидко підтягнути незасвоєні теми за всі роки шкільного навчання, систематизувати матеріал, відпрацювати навичку складання тестів.

ЗНО з української мови та літератури є обов’язковим для всіх випускників України, тож набрана кількість балів з цього предмету значною мірою визначить вступ до будь-якого навчального закладу.

 

У відеолекціях курсу стисло й по суті викладено весь необхідний об’єм інформації, проілюстрований таблицями, схемами, персоналіями. Підготовка до ЗНО онлайн разом із ПроЗНО допоможе опанувати завдання з фонетики, утворення дієслівних форм і дієслівне керування, пунктуацію, аналіз художніх творів тощо.

 

Переваги підготовки до ЗНО онлайн – економія часу і коштів на транспорті, доступ до найкращих викладачів України, можливість переглядати відеолекції декілька разів для найкращого запам’ятовування, системний підхід і практична тестова складова.

 

Курс ПроЗНО з української мови та літератури містить:

- 100 відеолекцій, представлених у 11 модулях, кожен з яких ґрунтовно розкриває всі теми програми ЗНО з української мови та літератури, з них 35 уроків присвячено темам курсу української літератури;

- 4000 тестових завдань.

Після завершення курсу ви можете стисло повторити та перевірити рівень засвоєння вами пройденого матеріалу в 10 уроках систематизації та узагальнення знань.

 

Автори курсу:

Оксана Данилевська, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, автор близько 50 наукових публікацій, навчальних посібників, зошитів і підручників для загальноосвітніх навчальних закладів;

Олександр Заболотний, заслужений вчитель України, автор підручників, посібників, довідників з української мови, зокрема з підготовки до ЗНО та культури мовлення;

Віктор Заболотний, відмінник освіти України, автор підручників, посібників, довідників з української мови, зокрема з підготовки до ЗНО та культури мовлення.

  


This course does not presuppose issuing any type of Certificate.

Українська мова та література. Онлайн-підготовка до ЗНО
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., §§ 41-42
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., §§ 44-46
 • Відеолекція: Синоніми. Антоніми. Явище паронімії
  23m 40s
 • Тест 1.2.1
  30m
 • Тест 1.2.2
  30m
 • Відеолекція: Загальна характеристика українських народних пісень. Пісні Марусі Чурай. Історичні пісні
  22m 40s
 • Тест 1.3.1
  40m
 • Тест 1.3.2
  40m
Рекомендована література: 1. О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., § 43 2. О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 7-11
 • Відеолекція: Групи лексики з погляду вживання
  20m 59s
 • Тест 1.4.1
  30m
 • Тест 1.4.2
  30m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., § 39
 • Відеолекція: Українська лексика за походженням. Лексичні запозичення з інших мов. Правопис слів іншомовного походження (орфографія)
  32m 41s
 • Тест 1.5.1
  30m
 • Тест 1.5.2
  30m
 • Відеолекція: Тематика, образи, зміст народних дум і балад. «Дума про Марусю Богуславку». Балада «Ой летіла стріла»
  22m 29s
 • Тест 1.6.1
  40m
 • Тест 1.6.2
  40m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 12, 13
 • Відеолекція: Відомості з фразеології. Найуживаніші фразеологізми
  23m 38s
 • Тест 1.7.1
  30m
 • Тест 1.7.2
  30m
 • Відеолекція: Художні засоби в уснопоетичних творах
  19m 42s
 • Тест 1.8.1
  30m
 • Тест 1.8.2
  30m
Лексикологія. Фразеологія. Правопис слів іншомовного походження. Усна народна творчість (пісні, думи, балади)
 • Тестування за модулем 1
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., §§ 23-25
 • Відеолекція: Звукове значення букв. Фонетичний запис
  23m 08s
 • Тест 2.1.1
  01h
 • Тест 2.1.2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., §§ 26-28
 • Відеолекція: Голосні звуки. Склад. Наголос. Складні випадки наголошування. Правопис ненаголошених голосних у коренях слів
  13m 55s
 • Тест 2.2.1
  01h
 • Тест 2.2.2
  01h
 • Відеолекція: Давня українська література. «Повість минулих літ» – жанрова своєрідність та аналіз уривків
  25m 34s
 • Тест 2.3.1
  30m
 • Тест 2.3.2
  30m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., § 29
 • Відеолекція: Приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі. Уподібнення приголосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків в українській мові
  17m 48s
 • Тест 2.4.1
  01h
 • Тест 2.4.2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., §30
 • Відеолекція: Спрощення в групах приголосних (орфографія)
  14m 38s
 • Тест 2.5.1
  01h
 • Тест 2.5.2
  01h
 • Відеолекція: Слово про Ігорів похід» як пам’ятка давньої української літератури
  24m 14s
 • Тест 2.6.1
  30m
 • Тест 2.6.2
  30m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., § 34
 • Відеолекція: Позначення м’якості приголосних. Уживання знака м’якшення (орфографія)
  15m 49s
 • Тест 2.7.1
  01h
 • Тест 2.7.2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., § 36
 • Відеолекція: Уживання апострофа (орфографія)
  13m 10s
 • Тест 2.8.1
  01h
 • Тест 2.8.2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., §§ 37, 38
 • Відеолекція: Подовження м’яких приголосних. Написання слів з подвоєними літерами (орфографія)
  15m 54s
 • Тест 2.9.1
  01h
 • Тест 2.9.2
  01h
 • Відеолекція: Творчість Григорія Сковороди
  24m 17s
 • Тест 2.10.1
  40m
 • Тест 2.10.2
  40m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., §§ 31-32
 • Відеолекція: Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування голосних у дієслівних коренях (орфографія)
  16m 50s
 • Тест 2.11.1
  01h
 • Тест 2.11.2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., § 33
 • Відеолекція: Основні випадки чергування у-в, і-й
  18m 50s
 • Тест 2.12.1
  01h
 • Тест 2.12.2
  01h
 • Тестування за модулем 2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., §§ 49-51
 • Відеолекція: Будова слова. Основні способи словотвору
  20m 23s
 • Тест 3.1.1
  01h
 • Тест 3.1.2
  01h
 • Відеолекція: Поема Івана Котляревського «Енеїда» – перший твір нової української літератури
  26m 08s
 • Тест 3.2.1
  30m
 • Тест 3.2.2
  30m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., §§ 52, 53
 • Відеолекція: Префіксальний словотвір. Правопис префіксів (орфографія)
  18m 59s
 • Тест 3.3.1
  01h
 • Тест 3.3.2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., § 52
 • Відеолекція: Суфіксальний словотвір. Правопис суфіксів (орфографія)
  21m 17s
 • Тест 3.4.1
  01h
 • Тест 3.4.2
  01h
 • Відеолекція: П’єса Івана Котляревського «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії
  16m 59s
 • Тест 3.5.1
  30m
 • Тест 3.5.2
  30m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 19, 20
 • Відеолекція: Складні слова. Сполучні голосні в складних словах. Правопис складних слів (загальні правила)
  17m 35s
 • Тест 3.6.1
  01h
 • Тест 3.6.2
  01h
 • Тест за модулем 3
  01h
 • Відеолекція: Повість Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся» – перший прозовий твір у новій українській літературі
  18m 42s
 • Тест 4.1.1
  30m
 • Тест 4.1.2
  30m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 23, 24
 • Відеолекція: Іменник як частина мови. Іменники істоти та неістоти, власні й загальні. Велика літера у власних назвах
  26m 56s
 • Тест 4.2.1
  01h
 • Тест 4.2.2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 25, 26
 • Відеолекція: Рід іменників; іменники спільного роду. Складні випадки визначення роду. Число іменників
  21m 33s
 • Тест 4.3.1
  01h
 • Тест 4.3.2
  01h
 • Відеолекція: Рання творчість Тараса Шевченка (вірш «До Основ’яненка», поеми «Гайдамаки» та «Катерина»
  23m 14s
 • Тест 4.4.1
  30m
 • Тест 4.4.2
  30m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 27-30
 • Відеолекція: Відмінки іменників. Поділ іменників на відміни. Поділ іменників першої та другої відмін на групи
  28m 53s
 • Тест 4.5.1
  01h
 • Тест 4.5.2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, § 31
 • Відеолекція: Особливості вживання та написання відмінкових форм
  30m 30s
 • Тест 4.6.1
  01h
 • Тест 4.6.2
  01h
 • Відеолекція: Творчість Тараса Шевченка періоду «трьох літ» (поеми «Кавказ», «Сон», послання « І мертвим, і живим…»)
  24m 20s
 • Тест 4.7.1
  30m
 • Тест 4.7.2
  30m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, § 36
 • Відеолекція: Закінчення іменників у кличному відмінку. Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові
  25m 49s
 • Тест 4.8.1
  01h
 • Тест 4.8.2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 33, 34
 • Відеолекція: Особливості відмінкових закінчень іменників у множині. Невідмінювані іменники в українській мові
  29m 08s
 • Тест 4.9.1
  40m
 • Тест 4.9.2
  40m
 • Відеолекція: Аналіз віршів Т. Шевченка «Заповіт», «Мені однаково...». Значення творчості
  22m 24s
 • Тест 4.10.1
  25m
 • Тест 4.10.2
  25m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 40-44
 • Відеолекція: Прикметник як частина мови: загальне значення, словозміна та правопис
  29m 01s
 • Тест 4.11.1
  40m
 • Тест 4.11.2
  40m
 • Відеолекція: Творчість Пантелеймона Куліша. «Чорна рада» – перший історичний роман в українській літературі
  26m 33s
 • Тест 4.12.1
  25m
 • Тест 4.12.2
  25m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 38, 49
 • Відеолекція: Правопис складних іменників та прикметників
  24m 02s
 • Тест 4.13.1
  40m
 • Тест 4.13.2
  40m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 52, 53
 • Відеолекція: Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням та групи за будовою. Зауваги до правопису числівників
  24m 38s
 • Тест 4.14.1
  40m
 • Тест 4.14.2
  40m
 • Відеолекція: Повість «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького
  24m 45s
 • Тест 4.15.1
  30m
 • Тест 4.15.2
  30m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 54
 • Відеолекція: Відмінювання кількісних числівників
  22m 07s
 • Тест 4.16.1
  40m
 • Тест 4.16.2
  40m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 55-57
 • Відеолекція: Відмінювання збірних та дробових числівників. Узгодження числівників з іменником. Позначення часу
  26m 01s
 • Тест 4.17.1
  40m
 • Тест 4.17.2
  40m
 • Відеолекція: Творчість Панаса Мирного. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» як етапний твір у розвитку епічних творів
  21m 28s
 • Тест 4.18.1
  30m
 • Тест 4.18.2
  30m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 59-65
 • Відеолекція: Займенник як частина мови
  26m 37s
 • Тест 4.19.1
  40m
 • Тест 4.19.2
  40m
 • Відеолекція: Трагікомедія «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого
  20m 03s
 • Тест 4.20.1
  30m
 • Тест 4.20.2
  30m
 • Тест за модулем 4
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 7 клас / Київ: "Генеза", 2015, §§ 3-5
 • Відеолекція: Дієслово як частина мови. Вид дієслова
  28m 50s
 • Тест 5.1.1
  40m
 • Тест 5.1.2
  40m
 • Відеолекція: Творчість Івана Франка
  23m 33s
 • Тест 5.2.1
  40m
 • Тест 5.2.2
  40m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 7 клас / Київ: "Генеза", 2015, §§ 8-16
 • Відеолекція: Час та спосіб дієслова. Словозміна дієслів
  26m 55s
 • Тест 5.3.1
  40m
 • Тест 5.3.2
  40m
 • Відеолекція: Творчість Михайла Коцюбинського
  23m 35s
 • Тест 5.4.1
  30m
 • Тест 5.4.2
  30m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 7 клас / Київ: "Генеза", 2015, §§ 18-22
 • Відеолекція: Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієприкметниковий зворот
  25m 38s
 • Тест 5.5.1
  40m
 • Тест 5.5.2
  40m
 • Відеолекція: Повість «Земля» Ольги Кобилянської
  21m 23s
 • Тест 5.6.1
  30m
 • Тест 5.6.2
  30m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 7 клас / Київ: "Генеза", 2015, §§ 27-30
 • Відеолекція: Дієприслівник як форма дієслова. Дієприслівниковий зворот
  25m 48s
 • Тест 5.7.1
  40m
 • Тест 5.7.2
  40m
 • Відеолекція: Творчість Лесі Українки
  23m 53s
 • Тест 5.8.1
  40m
 • Тест 5.8.2
  40m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 7 клас / Київ: "Генеза", 2015, §§ 32-40
 • Відеолекція: Прислівник як частина мови. Правопис прислівників
  28m 09s
 • Тест 5.9.1
  40m
 • Тест 5.9.2
  40m
 • Відеолекція: Творчість Василя Стефаника. Новела «Камінний хрест» – зразок експресіонізму в українській літературі
  17m 59s
 • Тест 5.10.1
  30m
 • Тест 5.10.2
  30m
 • Тестування за модулем 5
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 7 клас / Київ: "Генеза", 2015, §§ 42-44
 • Відеолекція: Прийменник як службова частина мови
  22m 26s
 • Тест 6.1.1
  40m
 • Тест 6.1.2
  40m
 • Відеолекція: Творчість Миколи Вороного та Олександра Олеся
  21m 51s
 • Тест 6.2.1
  20m
 • Тест 6.2.2
  20m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 7 клас / Київ: "Генеза", 2015, §§ 45-47
 • Відеолекція: Сполучник як службова частина мови
  24m 32s
 • Тест 6.3.1
  40m
 • Тест 6.3.2
  40m
 • Відеолекція: Творчість Володимира Винниченка
  16m 17s
 • Тест 6.4.1
  20m
 • Тест 6.4.2
  20m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 7 клас / Київ: "Генеза", 2015, §§ 48-50
 • Відеолекція: Частка як службова частина мови
  26m 56s
 • Тест 6.5.1
  40m
 • Тест 6.5.2
  40m
 • Відеолекція: Творчість Павла Тичини та Максима Рильського
  20m 02s
 • Тест 6.6.1
  20m
 • Тест 6.6.2
  20m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 7 клас / Київ: "Генеза", 2015, §§ 51
 • Відеолекція: Вигук як частина мови
  18m 08s
 • Тест 6.7.1
  40m
 • Тест 6.7.2
  40m
 • Тестування за модулем 6
  01h
 • Відеолекція: Микола Хвильовий. «Я (Романтика)». Юрій Яновський. «Подвійне коло», «Шаланда в морі»
  21m 10s
 • Тест 7.1.1
  20m
 • Тест 7.1.2
  20m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, §§ 1, 3
 • Відеолекція: Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису
  23m 51s
 • Тест 7.2.1
  01h
 • Тест 7.2.2.
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, §§ 4, 5
 • Відеолекція: Творчість Валер’яна Підмогильного
  19m 16s
 • Тест 7.3.1
  20m
 • Тест 7.3.2
  20m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, §§ 6-9
 • Відеолекція: Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення»
  28m 05s
 • Тест 7.4.1
  01h
 • Тест 7.4.2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, §§ 10-14
 • Відеолекція: Другорядні члени речення
  29m 15s
 • Тест 7.5.1
  01h
 • Тест 7.5.2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, §§ 8, 9
 • Відеолекція: Творчість Миколи Куліша та Остапа Вишні
  23m 28s
 • Тест 7.6.1
  25m
 • Тест 7.6.2
  25m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, §§ 16-20
 • Відеолекція: Односкладні речення
  20m 18s
 • Тест 7.7.1
  01h
 • Тест 7.7.2
  01h
 • Тестування за модулем 7
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, §§ 22-24
 • Відеолекція: Речення з однорідними членами
  26m 14s
 • Тест 8.1.1
  01h
 • Тест 8.1.2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, § 14
 • Відеолекція: Творчість Олександра Довженка, Володимира Сосюри та Андрія Малишка
  20m 56s
 • Тест 8.2.1
  30m
 • Тест 8.2.2
  30m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, §§ 27-29
 • Відеолекція: Речення зі звертаннями та вставними словами
  17m 42s
 • Тест 8.3.1
  01h
 • Тест 8.3.2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, §§ 31-35
 • Відеолекція: Речення з відокремленими членами
  24m 49s
 • Тест 8.4.1
  01h
 • Тест 8.4.2
  01h
 • Тестування за модулем 8
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, §§ 20,21
 • Відеолекція: Складне речення
  20m 33s
 • Тест 9.1.1
  01h
 • Тест 9.1.2
  01h
 • Відеолекція: Творчість Олеся Гончара та Григора Тютюнника
  22m 12s
 • Тест 9.2.1
  30m
 • Тест 9.2.2
  30m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, § 2-4
 • Відеолекція: Складносурядне речення
  21m 03s
 • Тест 9.3.1
  01h
 • Тест 9.3.2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, §§ 6-12
 • Відеолекція: Складнопідрядне речення
  26m 07s
 • Тест 9.4.1
  01h
 • Тест 9.4.2
  01h
 • Відеолекція: Творчість Василя Симоненка, Івана Драча та Василя Стуса
  23m 11s
 • Тест 9.5.1
  30m
 • Тест 9.5.2
  30m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, § 15
 • Відеолекція: Творчість Ліни Костенко. Сучасний літературний процес
  20m 28s
 • Тест 9.6.1
  30m
 • Тест 9.6.2
  30m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, §§ 15-18
 • Відеолекція: Складне безсполучникове речення
  24m 36s
 • Тест 9.7.1
  01h
 • Тест 9.7.2
  01h
 • Відеолекція: Творчість Богдана-Ігоря Антонича, Євгена Маланюка, Івана Багряного
  25m 05s
 • Тест 9.8.1
  30m
 • Тест 9.8.2
  30m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, § 13
 • Відеолекція: Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Складні речення з різними типами зв’язку
  25m 25s
 • Тест 9.9.1
  01h
 • Тест 9.9.2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 11 клас / Київ: "Генеза", 2012, § 9
 • Відеолекція. Пряма й непряма мова
  27m 31s
 • Тест 9.10.1
  01h
 • Тест 9.10.2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, §§ 23-27 О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 10 клас / Київ: "Генеза", 2010, §§ 1-4 О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 11 клас / Київ: "Генеза", 2012, §§ 1-3
 • Класифікація речень: різновиди речень у сучасній українській мові. Порядок слів у реченні
  27m 21s
 • Тест 9.11.1
  01h
 • Тест 9.11.2
  01h
 • Тестування за модулем 9
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 11 клас / Київ: "Генеза", 2012, §§ 4-8
 • Стилі мови
  24m 55s
 • Тест 10.1.1
  01h
 • Тест 10.1.2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, §§ 23-27 О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 10 клас / Київ: "Генеза", 2010, §§ 1-4 О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 11 клас / Київ: "Генеза", 2012, §§ 1-3
 • Поняття про текст
  20m 17s
 • Тест 10.2.1
  01h
 • Тест 10.2.2
  01h
 • Як аналізувати поезію
  24m 48s
 • Тест 10.3.1
  30m
 • Тест 10.3.2
  30m
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, §§ 23-27 О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 10 клас / Київ: "Генеза", 2010, §§ 1-4 О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 11 клас / Київ: "Генеза", 2012, §§ 1-3
 • Структура текстів за типами мовлення
  21m 39s
 • Тест 10.4.1
  01h
 • Тест 10.4.2
  01h
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, §§ 23-27 О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 10 клас / Київ: "Генеза", 2010, §§ 1-4 О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 11 клас / Київ: "Генеза", 2012, §§ 1-3
 • Композиція власного висловлення
  24m 47s
 • Тестування за модулем 10
  01h
 • Лексика. Фразеологія
  21m 16s
 • Тест 11.1
  01h
 • Фонетика. Орфографія
  21m 20s
 • Тест 11.2
  01h
 • Будова слова. Словотвір
  26m 13s
 • Тест 11.3
  01h
 • Морфологія. Самостійні частини мови
  21m 04s
 • Тест 11.4.1
  01h
 • Тест 11.4.2
  01h
 • Морфологія. Службові частини мови
  15m 52s
 • Тест 11.5
  01h
 • Синтаксис простого речення
  19m 19s
 • Тест 11.6.1
  01h
 • Тест 11.6.2
  01h
 • Синтаксис складного речення
  13m 20s
 • Тест 11.7
  01h
 • Проза малих жанрів
  14m 48s
 • Тест 11.8.1
  30m
 • Тест 11.8.2
  30m
 • Проза великих жанрів
  18m 20s
 • Тест 11.9
  01h
 • Ліро-епос
  13m 39s
 • Тест 11.10
  01h
 • Підсумкове тестування 1
  02h 30m
 • Підсумкове тестування 2
  01h
 • Підсумкове тестування 3
  01h
Українська мова та література. Онлайн-підготовка до ЗНО

You may leave a feedback during or after studying a course


Recommended Courses: