Đăng Ký Đăng Nhập

Fizika Podgotovka K Zno 2325

Фізика. Підготовка до ЗНО

Фізика. Підготовка до ЗНО
 •  
  Number of course reviews: 13
 •  
  Course Type: Pre-recorded course
 •  
  Company:


  Освіта-Онлайн

 •  
  Course Language:

  Ukrainian

На цьому курсі ми займемось докладним вивченням всіх тем шкільної програми з фізики, які зустрічаються в ЗНО. Ми розберемо теоретичні запитання, подивимось на типові «підводні камені» в програмі, проаналізуємо типи задач ЗНО та навчимось розв’язувати будь-які з них. Наша мета – це Ваша оцінка на ЗНО в 200 балів! 


This course does not presuppose issuing any type of Certificate.


Фізика. Підготовка до ЗНО
 
 •  Загальна характеристика тесту ЗНО.
 •  Загальні рекомендації.
 •  Вектора. Дії з векторами.
 •  Скалярні і векторні величини.
 •  Складання векторів.
 •  Віднімання векторів. Множення вектора на скаляр.
 •  Кут між векторами. Кут між вектором та віссю. Проекція вектора на вісь.
 •  Деякі властивості проектування.
 •  Пошук модуля та напряму вектора по проекціях.
 •  Як «прочитати» та записати умову фізичної задачі?
 •  Математична модель. Основні математичні вміння та навички.
 •  Розрахунки в задачах.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 1.
   1 h
 
 •  Матеріальна точка. Поступальний та обертальний рух. Приклад задачі ЗНО.
 •  Система відліку. Приклад задачі ЗНО.
 •  Траєкторія. Шлях. Переміщення.
 •  Приклади задач ЗНО на тему «Переміщення».
 •  Головна задача механіки. Визначення рівномірного прямолінійного руху.
 •  Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Приклади задач ЗНО.
 •  Більш складні задачі ЗНО на тему «Рівномірний прямолінійний рух».
 •  Графіки рівномірного прямолінійного руху.
 •  Приклади задач ЗНО на тему «Графіки РПР».
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 2.
   1 h
 
 •  Типологія задач ЗНО. Теоретична довідка.
 •  Розгляд задачі ЗНО.
 •  Перехід з однієї СВ в іншу. Більш складні задачі.
 •  Швидкості напрямлені під кутом. Приклад.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 3.
   1 h
 
 •  Середня швидкість.
 •  Приклад задачі ЗНО «Середня швидкість».
 •  Миттєва швидкість. Рівноприскоренний рух.
 •  Прискорення.
 •  Прискорення. Залежність v(t). Приклади задач ЗНО.
 •  Графік залежності швидкості від часу.
 •  Графік залежності швидкості від часу. Приклади задач ЗНО.
 •  Проміжні підсумки.
 •  Теоритична довідка.
 •  Переміщення під час рівноприскореного руху.
 •  Приклади задач ЗНО.
 •  Графіки рівноприскореного руху.
 •  Графіки рівноприскореного руху.
 •  Приклади задач ЗНО на графіки.
 •  Приклади задач ЗНО на графіки.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 4.
   1 h
 
 •  Рух по вертикалі. Теоретична довідка.
 •  Рух тіла по вертикалі. Приклад задач ЗНО. Задача 1.
 •  Рух тіла по вертикалі. Приклад задач ЗНО. Задача 2 (графічна).
 •  Рух тіла по вертикалі. Приклад задач ЗНО. Задача 3 (складна).
 •  Рекомендації по розв’язування задач на рух тіла по вертикалі, які зустрічаються в ЗНО.
 •  Підсумки.
 •  Рух тіла, кинутого горизонтально. Теоретична довідка
 •  Рух тіла, кинутого горизонтально. Приклад задач ЗНО. Задача 1
 •  Рух тіла, кинутого горизонтально. Приклад задач ЗНО. Задача 2
 •  Рух тіла, кинутого горизонтально. Приклад задач ЗНО. Задача 3 (складна)»
 •  Підсумки.
 •  Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. Теоретична довідка
 •  Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. Приклади задач ЗНО. Задача 1
 •  Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. Приклади задач ЗНО. Задача 2
 •  Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. Приклади задач ЗНО. Задача 3 (складна)
 •  «Підсумки».
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 5.
   1 h
 
 •  Характеристики рівномірного руху по колу. Теорія.
 •  Рух по колу. Задачі ЗНО. Прості задачі
 •  Рух по колу. Задачі ЗНО. Більш складні задачі (№1).
 •  Рух по колу. Задачі ЗНО. Більш складні задачі (№2).
 •  Домашнє завдання до 6.
   1 h
 
 •  Закони Ньютона. Теоретична довідка.
 •  Закони Ньютона. Приклади задач ЗНО. Задача 1.
 •  Закони Ньютона. Приклади задач ЗНО. Задача 2.
 •  Закони Ньютона. Приклади задач ЗНО. Задача 3 (графічна).
 •  Закони Ньютона. Приклади задач ЗНО. Задача 4.
 •  Закони Ньютона. Приклади задач ЗНО. Задача 5.
 •  Закони Ньютона. Підсумки та загальні рекомендації.
 •  Домашнє завдання до 7.
   1 h
 
 •  Закон всесвітнього тяжіння. Теоретична довідка.
 •  Закон всесвітнього тяжіння. Приклад задачі ЗНО.
 •  Прискорення вільного падіння. Теоретична довідка.
 •  Прискорення вільного падіння. Приклад задачі ЗНО.
 •  Гравітаційна взаємодія. Приклад задачі ЗНО.
 •  Рух супутників. Теоретична довідка.
 •  Рух супутників. Приклад задачі ЗНО.
 •  Рух супутників. Приклад задачі ЗНО. Складна задача+підсумки.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 8.
   1 h
 
 •  Сила пружності. Теоретична довідка.
 •  Сила пружності. Приклад задач ЗНО. Задача 1.
 •  Сила пружності. Приклад задач ЗНО. Задача 2.
 •  Сила пружності. Приклад задач ЗНО. Задача 3 (якісна).
 •  Сила пружності. Приклад задач ЗНО. Задача 4 (графічна).
 •  Графічна задача.
 •  Сила тертя. Теоретична довідка. Типи задач ЗНО.
 •  Алгоритм розв’зання задач з динаміки. Приклад задачі ЗНО.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 9.
   1 h
 
 •  Алгоритм розв’язування задач з динаміки. Рух по горизонталі.
 •  Рух по похилій площині. Задача 1 (складна).
 •  Рух по похилій площині. Задача 2 (графічна).
 •  Рух тіла по колу під дією декількох сил. Задача 1.
 •  Рух тіла по колу під дією декількох сил. Задача 2.
 •  Рух зв’язаних тіл. Теорія. Задача 1.
 •  Рух зв’язаних тіл. Задача 2 (складна).
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 10.
   1 h
 
 •  Імпульс. Закон збереження імпульсу. Теорія.
 •  Імпульс. Закон збереження імпульсу. Теорія.
 •  Імпульс. Закон збереження імпульсу. Алгоритм розв’язку задач. Типи задач ЗНО.
 •  Імпульс. Задача ЗНО.
 •  Зміна імпульсу. Задача ЗНО.
 •  Імпульс сили. Задача ЗНО.
 •  Закон збереження імпульсу. Задача ЗНО №1.
 •  Закон збереження імпульсу. Задача ЗНО №2.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 11.
   1 h
 
 •  Робота. Потужність. Теорія.
 •  Робота. Потужність. Алгоритм розв’язування задач.
 •  Робота. Потужність. Три простих задачі ЗНО.
 •  Робота. Потужність. Задача ЗНО (робота).
 •  Робота. Потужність. Задача ЗНО (задача минулих років).
 •  Енергія. Закон збереження енергії. Теорія.
 •  Енергія. Закон збереження енергії. Алгоритм розв’язування задач.
 •  Енергія. Закон збереження енергії. Задача 1.
 •  Енергія. Закон збереження енергії. Задача 2.
 •  Енергія. Закон збереженя енергії. Складна задача (на зіткнення).
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 12.
   1 h
 
 •  Умова рівноваги тіла. Частина 1.
 •  Умова рівноваги тіла. Момент сили.
 •  Умова рівноваги тіла. Правило моментів.
 •  Умова рівноваги тіла. Задача ЗНО (складна).
 •  Прості механізми. Теорія. Задачі ЗНО. Частина 2.
 •  ККД. Теорія. Задача ЗНО.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 13.
   1 h
 
 •  Основні характеристики коливального руху. Рівняння та графік коливань.
 •  v(t), a(t) для гармонічних коливань. Математичний та пружинний маятники.
 •  Математичний та пружинний маятники.
 •  Перетворення енергії під час механічних коливань.
 •  Затухаючі коливання. Вимушені коливання. Резонанс.
 •  Механічні хвилі. Характеристики хвиль. Задача ЗНО.
 •  Звук. Характеристика звука. Приклад задачі ЗНО.
 •  Типологія задач ЗНО на тему «Механічні коливання». Загальні рекомендації.
 •  Домашнє завдання до 14.
   1 h
 
 •  Гідростатичний тиск стовпа рідини. Закон Паскаля. Приклад задачі ЗНО.
 •  Сполучені посудини. Гідравлічний прес. Приклад задачі ЗНО.
 •  Сила Архімеда. Плавання тіл. Приклад задачі ЗНО.
 •  Атмосферний тиск.
 •  Течія рідин або газів. Рівняння нерозривності. Рівняння Бернуллі.
 •  Задачі ЗНО на гідродинаміку.
 •  Типологія задач ЗНО на тему «Механіка рідин та газів». Рекомендації.
 •  Домашнє завдання до 15.
   1 h
 
 •  Основні положення МКТ. Дослідні підтвердження.
 •  Основні формули молекулярної фізики. Теорія.
 •  Основні формули молекулярної фізики. Задачі ЗНО.
 •  Ідеальний газ. Середньоквадратична швидкість. Макро та мікро- параметри. Основне рівняння МКТ. Теорія
 •  Температура. Теорія.
 •  Задача ЗНО. Основне рівняння МКТ.
 •  Задача ЗНО. Температура.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 16.
   1 h
 
 •  Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Теорія.
 •  Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Задачі ЗНО.
 •  Ізопроцеси. Теорія.
 •  Ізопроцеси. Задачі ЗНО.
 •  Графіки ізопроцесів. Теорія.
 •  Графіки ізопроцесів. Задачі ЗНО.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 17.
   1 h
 
 •  Внутрішня енергія. Теорія.
 •  Робота газу. Теорія.
 •  Перший закон термодинаміки. Теорія
 •  Адіабатний процес. Теплоємність. Теорія.
 •  Приклад задачі ЗНО. Внутрішня енергія.
 •  Приклад задач ЗНО.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 18.
   1 h
 
 •  Кількість теплоти. Питома теплоємність. Рівняння теплового балансу.
 •  Приклади задач ЗНО.
 •  Зміна агрегатних станів.
 •  Згоряння палива.
 •  Калориметрія. Задачі ЗНО. Алгоритм та приклади.
 •  Другий закон термодинаміки. Необоротні процеси.
 •  Теплові двигуни. Теорія.
 •  Теплові двигуни. Задачі ЗНО.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 19.
   1 h
 
 •  Пароутворення. Насичена пара. Теорія.
 •  Кипіння. Теорія + задача ЗНО.
 •  Вологість повітря. Теорія.
 •  Насичена пара. Відносна вологість. Задачі ЗНО. Частина 1.
 •  Насичена пара. Відносна вологість. Задачі ЗНО. Частина 2.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 20.
   1 h
 
 •  Поверхневий натяг. Теорія.
 •  Поверхневий натяг. Задачі ЗНО.
 •  Змочування та незмочування. Капілярні явища.
 •  Капілярні явища. Задачі ЗНО.
 •  Властивості твердих тіл.
 •  Механічні деформації твердих тіл.
 •  Домашнє завдання до 21.
   1 h
 
 •  Електрична взаємодія. Електричні заряди. Теорія.
 •  Закон Кулона. Електричне поле. Теорія
 •  Закон Кулона. Задачі ЗНО.
 •  Напруженість електричного поля. Теорія.
 •  Лінії напруженості. Теорія.
 •  Напруженість поля. Задачі ЗНО.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 22.
   1 h
 
 •  Робота електричного поля. Потенціальна енергія. Теорія.
 •  Потенціал. Різниця потенціалів. Теорія.
 •  Зв’язок напруги та напруженості. Теорія.
 •  Задача ЗНО на тему «Напруга. Потенціал».
 •  Задача ЗНО (складна) на тему «Потенціальна енергія взаємодії зарядів».
 •  Провідники в зовнішньому полі.
 •  Діелектрики в зовнішньому полі.
 •  Ємність. Енергія електричного поля.
 •  Задачі про електроємність та конденсатори.
 •  Домашнє завдання до 23.
   1 h
 
 •  Електричний струм. Дії струму.
 •  Електричне коло.
 •  Сила струму.
 •  Напруга.
 •  Електричний опір. Реостати.
 •  Підсумки.
 •  Закон Ома для ділянки кола.
 •  Послідовне з’єднання резисторів.
 •  Паралельне з’єднання резисторів.
 •  Розбір задачі про змішане з’єднання.
 •  Змішане з’єднання + приклад задачі ЗНО.
 •  Основні принципи роботи із електричними колами (випадок закону Ома для ділянки кола).
 •  Домашнє завдання до 24.
   1 h
 
 •  Електрорушійна сила.
 •  Закон Ома для повного кола. Приклад задач ЗНО.
 •  Задача про ЕРС та закон Ома для повного кола.
 •  Робота та потужність струму.
 •  Закон Джоуля – Ленца. Приклад задачі ЗНО.
 •  Задача про роботу і потужність струму.
 •  Домашнє завдання до 25.
   1 h
 
 •  Струм у металах.
 •  Струм в електролітах.
 •  Задачі ЗНО.
 •  Струм в газах.
 •  Струм в напівпровідниках.
 •  Струм в вакуумі.
 •  Загальні рекомендації.
 •  Домашнє завдання до 26.
   1 h
 
 •  Магнітне поле. Вектор магнітної індукції.
 •  Магнітне поле в речовині.
 •  Сила Ампера.
 •  Рамка зі струмом у магнітному полі. Електродвигун.
 •  Задачі ЗНО.
 •  Сила Лоренца.
 •  Задачі ЗНО.
 •  Загальні рекомендації.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 27.
   1 h
 
 •  Магнітний потік.
 •  Електромагнітна індукція.
 •  Правило Ленца. Задачі ЗНО.
 •  ЕРС провідника, який рухається у магнітному полі. Задачі ЗНО.
 •  Самоіндукція. Індуктивність.
 •  Задачі ЗНО.
 •  Енергія магнітного поля. Задачі ЗНО.
 •  Загальні рекомендації.
 •  Домашнє завдання до 28.
   1 h
 
 •  Коливальний контур.
 •  Рівняння вільних електромагнітних коливань.
 •  Задачі ЗНО.
 •  Резистор в колі змінного струму.
 •  Конденсатор в колі змінного струму.
 •  Індуктивність в колі змінного струму.
 •  Закон Ома для кола змінного струму. Резонанс.
 •  Потужність в колі змінного струму.
 •  Задачі ЗНО.
 •  Трансформатори. ЛЕП. Задачі ЗНО.
 •  Задачі ЗНО.
 •  Електромагнітні хвилі.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 29.
   1 h
 
 •  Закон прямолінійного поширення світла.
 •  Закон відбивання світла. Плоскі дзеркала.
 •  Задачі ЗНО.
 •  Закон заломлення світла. Повне внутрішнє відбивання.
 •  Задачі ЗНО.
 •  Лінзи. Побудова зображень в лінзах.
 •  Формула тонкої лінзи.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 30.
   1 h
 
 •  Хвильові властивості світла. Поляризація та дисперсія світла. Задачі ЗНО.
 •  Інтерференція світла.
 •  Задачі ЗНО.
 •  Дифракція світла.
 •  Задачі ЗНО.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 31.
   1 h
 
 •  Основи квантової теорії.
 •  Задачі ЗНО.
 •  Фотоефект.
 •  Задачі ЗНО.
 •  Кінематика в СТВ.
 •  Динаміка в СТВ.
 •  Задачі ЗНО.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 32.
   1 h
 
 •  Основи атомної фізики. Задачі ЗНО.
 •  Крапельна модель ядра.
 •  Енергія зв’язку ядра.
 •  Радіоактивність.
 •  Задачі ЗНО.
 •  Задачі ЗНО.
 •  Підсумки.
 •  Домашнє завдання до 33.
   1 h

Фізика. Підготовка до ЗНО
David
Короче, сайт збс , особенно этот курс, начал готовиться за неделю до зно.

ПРИКИНТЕ…… ЗДАЛ…. 178 и ДПА 11, так сказать, военка прощай, ХАИИИИИ ПРИВЕТ!

Чернишов Михайло
Зображення в конспекті найчастіше взагалі не відповідають темі, яка висвітлюється у відеофрагменті. Виправте, будь ласка, адже це спричиняє перешкоди опануванню навчального матеріалу.

Bodilerm
Так курс прекрасний якщо починати вивчати фізику з нуля, маючи певну базу знань у галузі фізики вашко зорієнтуватись на пошуку важливих тем

Bodilerm
На жаль немає можливості пройти короткий курс, або курс що включає тільки вирішення задач та пояснення формул.

Володимир
Где найти этот вебинар. Скиньте пожалуйста.. Очень нужно…

Ирина
Дуже сподобалися відео – для повторення і узагальнення – те, що треба!

Ирина
Домашне завдання до теми 32

У тесті № 5 в умові має бути інший порядок – десять у МІНУС 19, та інше. "Уявивши" потрібні знаки, отримала відповідь, яку система спийняла вірною, але прошу Вас вииправити умову та варанти відповідей.

В умові подано рооту виходу поряок числа 10 у 19, а має бути порядок з мінусом!
Команда Eduget
Дякуємо за Ваш відгук! Ваше зауваження прийнято в роботу.

Алексей
На замечания хоть кто-то реагирует? Или это крик в пустоту (вакуум), в котором никто не услышит звука (по законам механических волн)?!?
Команда Eduget
Олексію, дякуємо Вам за відгук! Ми обов’язково переглянемо завдання, на які Ви вказали, і внесемо усі підтверджені викладачами правки.

Алексей
Во многих заданиях приведены картинки совершенно от других заданий (из других тем). Например, в теме 14 (Мех. колебания и волны) в тестах к двум заданиям (1-му и 5-му) даны рисунки из разделов, связанных с движением по окружности и простые механизмы. Выбрать правильный ответ можно только наугад, потому что ответить на вопрос, связанный с рисунком, не представляется возможным…(( Еще пример ошибки: в последнем 8-м задании темы 14 приведен вариант ответа 1,5 м, а правильный 1,2 м, которого вообще нет среди вариантов((( Очень много ошибок. Очень-очень много…((

Стрілець Павло
домашня робота до заняття 1

у одному із завдань, де потрібно знайти ціну поділки секундоміра – зображення дуже поганої якості і на ньому погано видно малі поділки і тому їх важко порахувати щоб знайти точну ціну поділки приладу

Віктор
Завдання №4 тема 16 правильна відповідь 707м/с, а не 723м/с. Виправте помилку.

Корсун Денис
Домашнее задание до 16 темы 4 номер неправильно показывает правильный ответ. Там 707, а не 723, так как корень из 500000 будет 707

Віктор
Завдання №3 до заняття 1

Правильні відповіді: два вектори в і с. (Г)

в=а-с

також с=а-в

Але пишуть тільки с (В), допущена помилка у Ваших відповідях


You may leave a feedback during or after studying a course


Recommended Courses: