Географія. Тест ЗНО-2015

Стоимость:
Бесплатный

Язык курса: Украинский

Географія. Тест ЗНО-2015

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З ГЕОГРАФІЇ 2015 року

Загальна кількість завдань – 58.

На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Тест з географії складається із завдань чотирьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–42). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

2. Завдання на встановлення відповідності (“логічні пари”) (№43–48). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації (утворити “логічні пари”).

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№49–52). Під час виконання цих завдань потрібно отримати числовий результат у тих одиницях вимірювання, які вказані в умові завдання.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання №53–58 пропонується сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

Схеми оцінювання завдань тесту з географії:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (“логічну пару”); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю оцінюється 0 або 2 балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри) або відповіді на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 92.