Đăng Ký Đăng Nhập

Innovacijna Infrastruktura 2017 2020 355

Інноваційна інфраструктура 2017-2020


ЗНОКабінет міністрів України затвердив проект «Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інноваційної інфраструктури». Мета цієї програми — створення умов для розвитку інноваційної інфраструктури, надання допомоги науковцям, інноваторам та підприємствам.

В документі коротко окреслено стан на сьогодні: які є проблеми, як їх планують вирішувати. В Україні вже є певні інноваційні структури: 12 технопарків, 28 інноваційних бізнес-інкубаторів, 28 інноваційних центрів. Діють Український інститут науково-технічної інформації та 9 регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації.

Реалізація наукового потенціалу наразі не вражає. Наукові парки, навіть найкращий з них «Київська політехніка», демонструють досить скромні результати. «Основними причинами, що гальмують розвиток вітчизняної промисловості, є низький рівень конкурентоспроможності вітчизняних виробників, нерозвиненість внутрішнього ринку та його низька платоспроможність, відтік інтелектуального капіталу, застаріла інфраструктура, неефективність трансферу технологій», — йдеться в проекті. Законодавство, що мало б регулювати цю ділянку, недосконале та фрагментарне.

Щоб система запрацювала, треба привести до сучасного рівня її виробничо-технологічну базу й запровадити механізми стимулювання інновацій. Для цього слід внести в законодавство зміни, які мали б спростити та внормувати створення  різних видів інноваційних структур. Треба зробити доступними для таких структур кредити й фінансові ресурси. Розвинути технополіси й наукові містечка, створити механізми сертифікації та наукової експертизи. Серед завдань програми також названі вдосконалення інформаційної мережі, впровадження необхідних спеціальностей з технологічного та економічного аудиту, патентних та маркетингових досліджень тощо. Строк виконання – 2017-2021 роки.

Вважається, що завдяки програмі вдасться створити нові інноваційні установи, збільшити частку інноваційних підприємств і продукції, підвищити конкурентоспроможність економіки, зберегти й розвинути науково-технічний потенціал та інтелектуальний капітал країни.

Фінансуватимуть програму з державного й місцевих бюджетів, за рахунок інвестицій, міжнародної допомоги, а також державно-приватного партнерства та венчурного інвестування.

29 жовтня запропоновану концепцію обговорили на круглому столі. Очолював зібрання заступник міністра освіти й науки Максим Стріха. Він зауважив, що необхідно вмотивовувати бізнес вкладати кошти в науку, щоб зробити ланцюжок від наукових досліджень до виробництва неперервним.

Виконавчий директор Міжнародного фонду сприяння інвестиціям Руслана Драган розповіла про  Національну науково-технологічну асоціацію. Її створено в червні 2015 року. Асоціація об’єднала наукові та технологічні парки України, щоб успішніші з них, такі як «Київська політехніка», могли поширювати свій досвід на менш успішні. Також пані Руслана зазначила: «Покладатися на державні кошти, розуміючи обмеженість бюджетних ресурсів, неможливо. Треба залучати можливості, які є у бізнесу, іноземних партнерів, громадян».

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій Міносвіти представив його директор Віктор Шовкалюк. Він зазначив, що багато наукових ідей, продукованих в Україні, не втілюються через відсутність інфраструктури, яка допомогла б перетворити наукову ідею в інновацію. Починати створення такої інфраструктури треба з регіонів, наголосив він.