Іспанська мова. Тест ЗНО-2015

Стоимость:
Бесплатный

Язык курса: Украинский

Іспанська мова. Тест ЗНО-2015

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ 2015 року

Загальна кількість завдань тесту – 42.

На виконання тесту відведено 120 хвилин.

У тесті з іспанської мови використовуються завдання трьох форм:

1. Завдання на встановлення відповідності (№1–5, 11–16). У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із поданих варіантів; запитання до відповідей або відповіді до  запитань.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№6–10). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (№17–42). У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів.

Схеми оцінювання завдань тесту з іспанської мови:

1. Завдання на встановлення відповідності оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено, або відповіді не надано.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 42.