Тест "Математика" ЗНО-2015 (базовий рівень)

Стоимость:
Бесплатный

Язык курса: Украинский

Математика. Тест ЗНО-2015 (базовий рівень)

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ (базовий рівень)

Зміст роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р.

№ 1121).Загальна кількість завдань роботи – 30.

На виконання роботи відведено 130 хвилин.

 

Сертифікаційна робота з математики базового рівня складається із завдань трьох форм:1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–20). До кожного із завдань подано п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.


2. Завдання на встановлення відповідності (№21–24). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.


3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№25–30). Під час виконання цих завдань учасник має вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей А.

 

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з математики базового рівня:1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.


2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.


3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Завдання №25 і 26 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0 або 1 балом. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2.


Завдання №27–30 оцінюються 0 або 2 балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.


Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з математики базового рівня, – 48.