Тест "Математика" ЗНО-2015 (поглиблений рівень)

Стоимость:
Бесплатный

Язык курса: Украинский

Математика. Тест ЗНО-2015 (поглиблений рівень)

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

З МАТЕМАТИКИ (поглиблений рівень)

Зміст роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121).

Загальна кількість завдань роботи – 36 (30 завдань базового рівня та 6 завдань поглибленого рівня).

На виконання роботи відведено 210 хвилин (130 хвилин на виконання завдань базового рівня та 80 хвилин на виконання завдань поглибленого рівня).

Сертифікаційна робота з математики поглибленого рівня складається із завдань чотирьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–20 – базовий рівень). До кожного із завдань подано п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А (базовий рівень).

2. Завдання на встановлення відповідності (№21–24 – базовий рівень). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А (базовий рівень).

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№25–30 – базовий рівень, №31–34 – поглиблений рівень). Під час виконання цих завдань учасник має вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей А (базовий рівень) і бланка відповідей Б (поглиблений рівень).


4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№35, 36 – поглиблений рівень). Під час виконання цих завдань учасник має розробити спосіб розв’язання, використовуючи в новій нестандартній ситуації знання з різних розділів курсу геометрії або алгебри і початків аналізу, правильно виконати рисунок до завдання (якщо цього потребує процес розв’язання), розв’язати завдання й обґрунтувати етапи

розв’язання, чітко записати все вищезазначене та відповідь до бланка відповідей Б (поглиблений рівень).

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з математики поглибленого рівня:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.


3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Завдання №25 і 26 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0 або 1 балом. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2. Завдання №27–34 оцінюються 0 або 2 балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.


4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання №35 оцінюється 0, 1, 2, 3 або 4 балами; завдання №36 – 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балами за критеріями змісту.


Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з математики поглибленого рівня, – 66.