Інноваційна інфраструктура 2017-2020

ЗНО
Міносвіти, Державна цільова економічна програма розвитку інноваційної інфраструктури, реформа, освіта, інновації, наука, технопарк, технополіс, бізнес, інвестиції, законодавство

Кабінет міністрів України затвердив проект «Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інноваційної інфраструктури». Мета цієї програми — створення умов для розвитку інноваційної інфраструктури, надання допомоги науковцям, інноваторам та підприємствам.

В документі коротко окреслено стан на сьогодні: які є проблеми, як їх планують вирішувати. В Україні вже є певні інноваційні структури: 12 технопарків, 28 інноваційних бізнес-інкубаторів, 28 інноваційних центрів. Діють Український інститут науково-технічної інформації та 9 регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації.

Реалізація наукового потенціалу наразі не вражає. Наукові парки, навіть найкращий з них «Київська політехніка», демонструють досить скромні результати. «Основними причинами, що гальмують розвиток вітчизняної промисловості, є низький рівень конкурентоспроможності вітчизняних виробників, нерозвиненість внутрішнього ринку та його низька платоспроможність, відтік інтелектуального капіталу, застаріла інфраструктура, неефективність трансферу технологій», — йдеться в проекті. Законодавство, що мало б регулювати цю ділянку, недосконале та фрагментарне.

Щоб система запрацювала, треба привести до сучасного рівня її виробничо-технологічну базу й запровадити механізми стимулювання інновацій. Для цього слід внести в законодавство зміни, які мали б спростити та внормувати створення  різних видів інноваційних структур. Треба зробити доступними для таких структур кредити й фінансові ресурси. Розвинути технополіси й наукові містечка, створити механізми сертифікації та наукової експертизи. Серед завдань програми також названі вдосконалення інформаційної мережі, впровадження необхідних спеціальностей з технологічного та економічного аудиту, патентних та маркетингових досліджень тощо. Строк виконання – 2017-2021 роки.

Вважається, що завдяки програмі вдасться створити нові інноваційні установи, збільшити частку інноваційних підприємств і продукції, підвищити конкурентоспроможність економіки, зберегти й розвинути науково-технічний потенціал та інтелектуальний капітал країни.

Фінансуватимуть програму з державного й місцевих бюджетів, за рахунок інвестицій, міжнародної допомоги, а також державно-приватного партнерства та венчурного інвестування.

29 жовтня запропоновану концепцію обговорили на круглому столі. Очолював зібрання заступник міністра освіти й науки Максим Стріха. Він зауважив, що необхідно вмотивовувати бізнес вкладати кошти в науку, щоб зробити ланцюжок від наукових досліджень до виробництва неперервним.

Виконавчий директор Міжнародного фонду сприяння інвестиціям Руслана Драган розповіла про  Національну науково-технологічну асоціацію. Її створено в червні 2015 року. Асоціація об’єднала наукові та технологічні парки України, щоб успішніші з них, такі як «Київська політехніка», могли поширювати свій досвід на менш успішні. Також пані Руслана зазначила: «Покладатися на державні кошти, розуміючи обмеженість бюджетних ресурсів, неможливо. Треба залучати можливості, які є у бізнесу, іноземних партнерів, громадян».

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій Міносвіти представив його директор Віктор Шовкалюк. Він зазначив, що багато наукових ідей, продукованих в Україні, не втілюються через відсутність інфраструктури, яка допомогла б перетворити наукову ідею в інновацію. Починати створення такої інфраструктури треба з регіонів, наголосив він.