Розрахунок балів ЗНО з хімії

ЗНО

Від 0 до 4 балів можна отримати в разі правильного виконання завдання

ЗНО-2016, ЗНО з хімії, бали ЗНО, типи завдань, підрахунок балів, завдання з короткою відповіддю, логічні пари, встановлення правильної послідовності, схема розрахунку балів, оцінка ЗНО, сертифікат ЗНО, як розрахувати бали

Якщо випускника цікавлять природничі науки чи радіоелектроніка, корисні копалини чи агрономія, харчові технології чи будівництво – для вступу до обраного вишу може знадобитися сертифікат ЗНО з хімії. Розрахунок балів ЗНО з цього предмету дозволить визначити свій фінальний тестовий бал і шанси на вступ.

На ЗНО-2016 буде 50 завдань з цієї дисципліни, й у виконанні треба вкластися в 150 хвилин. Завдання поділені на 4 типи: вибір однієї відповіді, встановлення відповідності, встановлення послідовності та завдання відкритої форми. За кожним із цих завдань своя схема підрахунку балів.

Отже, як розрахувати бали ЗНО з хімії?

ЗАВДАННЯ 1-34

Вибір однієї правильної відповіді. До запитання наведено 4 варіанти відповіді, і правильний з них лише один. Щоб виконати завдання правильно, треба обрати потрібну відповідь і позначити її в бланку відповідей.

Можна отримати 0-1 бал: 1 – якщо вказано правильний варіант відповіді, 0 – якщо вказано неправильний варіант, не один варіант, не вказано нічого.

ЗАВДАННЯ 35-40

Встановлення відповідності, пошук «логічних пар». До завдання наведено інформацію, позначену ліворуч цифрами від 1 до 4 і праворуч буквами від А до Д. Треба встановити відповідність між кожною буквою і цифрою, утворити між ними «логічні пари». Щоб завдання вважалося виконаним, треба зробити правильні позначки в бланку відповідей на перетинах рядків з цифрами і колонок з буквами.

Оцінюється в 0-4 бали: по 1 балу за кожну правильну логічну пару, 0 – якщо всі позначки зроблено неправильно або їх взагалі немає.

ЗАВДАННЯ 41, 42

Встановлення правильної послідовності. До кожного завдання наведено перелік дій (понять, формул, характеристик), позначених буквами, і перелік цифр. Дії потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша дія відповідає цифрі 1, друга - цифрі 2 і так далі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО правильно зробив позначки на перетинах рядків цифри і колонок букв.

Можна отримати 0-3 бали: 3 - правильно вказано послідовність усіх подій, 2 - наведено першу та останню події, 1 – вказано правильно або першу, або останню подію, 0 – жодної правильної відповіді або відповіді не надано.

ЗАВДАННЯ 43-50

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Треба отримати числовий результат і вписати його до бланку відповідей у вказаних у завданні одиницях величини.

Завдання 46, 47 складаються з двох частин. За правильну відповідь до кожної частини нараховують 1 бал. Відповідно за правильно виконані обидві частини за завдання можна отримати 2 бали. 0 – якщо обидві частини виконано неправильно або відповіді на завдання немає.

Завдання 43-45, 48-50 оцінюють у 0 або 2 бали: 2 – якщо зазначено правильну відповідь, 0 – якщо неправильну або відповіді немає.

ПЕРЕВЕДЕННЯ БАЛІВ ЗНО В СЕРТИФІКАТ

Максимальна кількість балів за тест ЗНО з хімії – 80. Тестовий бал, отриманий у результаті сумування балів за всі завдання, переводять за шкалою 100-200 балів. Це необхідно для сертифікату ЗНО, адже оцінка в ньому має мінімальне значення 100 і максимальне 200. Дізнатися, яка сама оцінка ЗНО відповідатиме отриманому тестовому балу, можна після обрахунку всіх результатів ЗНО з хімії. Їх рівномірно розподіляють за рейтинговою системою, і Український центр оцінювання якості освіти оприлюднює на сайті таблицю переведення балів.

Таблиці за 2015 рік з усіх предметів уже оприлюднено, тож можна ознайомитися з тим, як переводили бали тоді й загалом детальніше дізнатися про схему переведення балів.