Đăng Ký Đăng Nhập

Piznannya Yak Samorozvitok 75

Пізнання як саморозвиток


ТрендиПізнання – це така ж базова потреба людини, як їжа, сон чи безпека. Саме в забезпеченні останньої пізнання грає ключову роль: адже задля виживання необхідно знайти своє місце у світі, зрозуміти, що є небезпечним, а що можна і треба використовувати.

Відомий американський психолог Ролло Мей зауважує підвищену тривогу з приводу майбутнього у дітей і молоді, що пояснюється невідповідністю вимог до себе і наявних можливостей. Знизити рівень тривожності допоможе якраз розширення сфери можливостей завдяки пізнанню нового, отриманню затребуваної професії, актуальних навичок і умінь. При такому підході тривога трансформується у відчуття драйву і натхнення, пізнання стає частиною великої пригоди. А отримання соціально значущого результату (диплом, нова робота, перші гонорари) дасть упевненість у собі, не кажучи вже про радість та інші позитивні емоції. 

Усім відома піраміда потреб Абрахама Маслоу. На першому її рівні – фізіологічні потреби (вода, сон, їжа), на другому – потреба у безпеці (стабільність, порядок), на третьому – потреба в приналежності (сім’я, друзі), на четвертому – потреба в повазі (самоповага, визнання), на п’ятому – потреба в самореалізації (розвиток здібностей).

Розвиток пізнання залежить від того, на якому рівні потреб перебуває особистість. На перших двох рівнях їй цілком достатньо тих знань і умінь, що розв’язують проблему пошуку їжі та місця безпечного проживання. В таких умовах сприйняття людини максимально сконцентроване на цих аспектах, а все, що здається несуттєвим, відкидається. Отримання перспективної професії, мотивація “заробити на хліб і до хліба” пов’язана саме з цим рівнем потреб. Тут у нагоді стануть професійні онлайн-курси, а також курс підготовки до ЗНО – місточок до отримання у виші перспективної спеціальності.

На третьому рівні, де вирішується проблема приналежності, переважають емоції, хоча в основі будь-якого з переживань теж лежить знання – уявлення про ідеал (частіше за все винесене з дитинства), внутрішня впевненість у своїй правоті. Курси з психології й особистісного розвитку допомагають зняти внутрішні блоки та комплекси, розібратися в стосунках і своїх сподіваннях.

Четвертий рівень (потреба у визнанні суспільством) відтворює соціальний статус людини. Для його досягнення необхідні знання основних закономірностей розвитку й життя соціуму як на рівні колективу, так і на рівні держави в цілому. Курси з менеджменту й управління допоможуть роз’язати цю проблему. Спеціалізовані курси з психології особистості – з комунікації, ораторської майстерності, впливу на людей, – покликані втілити потребу в пізнанні на цьому рівні.

П’ятий, найвищий рівень потреб, з’являється, коли людина вирішила для себе проблеми на всіх попередніх. Абрахам Маслоу зауважує, що на цьому рівні пізнання вже інше, буттєве, коли проблема, що розглядається, не пов’язана з реальними обставинами людини – вона актуальна для неї як частина її світогляду і важлива як внесок у загальнолюдський добробут. Відчуття радості від результату пізнання на цьому рівні значно сильніші і глибші, щось близьке до катарсису. Усвідомлення своєї користі для людства, затребуваності свого таланту і можливості змінити світ дає триваліше відчуття щастя, ніж на всіх попередніх рівнях. Ось чому зростає попит на особистісний розвиток і мови. Інтернет значною мірою полегшує інтеграцію в глобальні процеси, обмін інформацією. Завдяки технологіям дистанційної освіти можна отримувати знання у кращих викладачів із будь-якої точки світу та ділитися своїм талантом з мільйонною аудиторією.