Російська мова. Тест ЗНО-2013

Стоимость:
Бесплатный

Категория:

Язык курса: Украинский

Російська мова. Тест ЗНО-2013

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ 2013 року

Загальна кількість завдань роботи – 50.

На виконання роботи відведено 120 хвилин.

Тест із російської мови складається із завдань трьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–36, 43–50). До кожного із завдань подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

2. Завдання на встановлення відповідності (№37–42). Щоб виконатизавдання, необхідно встановити відповідність інформації (утворити «логічні пари»).

Схеми оцінювання завдань:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної «логічної пари» або відповіді на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 68.