Đăng Ký Đăng Nhập

Rozraxunok Baliv Zno Z Anglijskoi 1219

Розрахунок балів ЗНО з англійської


ЗНО

Завдання поділені на 4 типи: 3 виконують у бланку А, а завдання з розгорнутою відповіддю – в бланку Б.Сертифікат ЗНО з англійської потрібний для вступу на романо-германську філологію, технічні спеціальності, міжнародні відносини. Не дивно, що на сесії ЗНО-2016 це найпопулярніший предмет з тих, які не враховуватимуть як шкільні іспити. Нагадаємо, що ДПА з української, математики та історії України складають під час ЗНО, що обумовлює високу реєстрацію на ці предмети. ДПА з англійської складатимуть у школах, і тим не менше охочих скласти її на ЗНО дуже багато – 38 555, це понад третина від усіх учасників ЗНО. Тому підготовка до англійської й розрахунок балів ЗНО з англійської – питання, які цікавлять багатьох випускників.

Цього року у тестовому зошиті на ЗНО з англійської буде 43 завдання. Їх треба буде виконати за 120 хвилин. Завдання поділяються на 4 типи, і за кожним бали нараховують за своєю системою.

Отже, як порахувати бали ЗНО з англійської мови.

ЗАВДАННЯ 1-5, 11-16

Встановлення відповідності. Треба підібрати заголовки до текстів або частин текстів із наведених варіантів; твердження і ситуації до оголошень і текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Щоб виконати завдання, треба встановити правильну відповідність і позначити в бланку А.

Оцінюється в 0-1 бал: 1 за правильно встановлену відповідність, 0 – якщо відповідність неправильна або немає відповіді.

ЗАВДАННЯ 6-10

Вибір однієї правильної відповіді. До завдання наведено чотири варіанти відповіді, і лише один з них правильний. Завдання виконане, якщо учасник ЗНО позначив правильну відповідь у бланку А.

Можна отримати 0-1 бал: 1 – якщо позначено правильну відповідь, 0 – якщо позначено неправильну, позначено більше однієї або не позначено нічого.

ЗАВДАННЯ 17-42

Заповнення пропусків у тексті. Пропонується доповнити абзаци чи речення в тексті реченнями і частинами речень, словосполученнями і словами з наведених варіантів. Для виконання завдання слід вибрати і позначити правильний варіант у бланку А.

Оцінюється в 0-1 бал: 1 – якщо позначено одну правильну відповідь, 0 – якщо позначено неправильну, не одну чи не позначено нічого.

ЗАВДАННЯ 43

Найскладніше – завдання з розгорнутою відповіддю. Її записують до бланку Б. Учасник ЗНО мусить створити власне висловлення відповідно до запропонованої ситуації.

Отримати можна 0-14 балів.

а. Змістове наповнення опрацювання умов, зазначених у ситуації

Нараховують 0-2 бали: 2 – умова опрацьована повністю, 1 – Умова лише згадана, 0 – Умова не опрацьована й не згадана.

У завданні 3 умови: а1, а2 і а3. Отже, якщо правильно опрацьовано всі 3 умови, учасник отримує 6 балів.

b. Структура тексту та зв’язність 

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті). Нараховують 0-2 бали:

2 – логічний і послідовний текст, з’єднувальні елементи утворюють зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах, є сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова;

1 – логіка викладу частково порушена, частково наявні з’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах;

0 – немає з’єднувальних елементів, текст утворено з набору речень.

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний лист). Нараховують 0-2 бали:

2 – стиль висловлення, ознаки повністю відповідають меті написання, враховано формат тесту, використано лексичні та граматичні структури, відповідні до письмових висловлень приватного чи офіційного характеру, лист оформлено за  правилами написання та оформлення листів англомовних країн;

1 – стиль висловлення і ознаки частково відповідають меті написання в заданому форматі, є порушення основних вимог;

0 – ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті висловлення або відсутні.

Максимально за це завдання можна отримати 4 бали – правильно виконавши b1 і b2.

с. Використання лексики: лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом

Отримують 0-2 бали:

2 – словниковий запас достатний для вирішення заданої комунікативної ситуації, допускається не більше 3 помилок, які не впливають на розуміння написаного;

1 – недостатній словниковий запас для вирішення ситуації, лексичні помилки заважають адекватному сприйняттю окремих речень чи абзаців;

0 – зміст висловлення незрозумілий через велику кількість лексичних помилок.

d. Використання граматики: морфологія, синтаксис, орфографія

Нараховують 0-2 бали:

2 – помилок не більше 8, і вони не заважають розумінню написаного, крім помилок на:  вживання числа і особи в дієслівних часових формах;  порушення порядку слів у реченні;  вживання частки to з інфінітивом;  вживання незлічуваних іменників (типу advice) – в разі хоча б однієї такої помилки учасник отримує 1 бал;

1 – є помилки, що заважають розумінню написаного або їх більше 8, в тому числі грубі, що не заважають розумінню написаного;

0 – багато помилок, неможливо зрозуміти написане.

Якщо нараховано 0 балів за один з критеріїв: а, с або d, то все завдання 43 оцінюють в 0 балів. Якщо учасник не почав виконувати завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і завдання оцінюють в 0 балів.

ПЕРЕВЕДЕННЯ БАЛІВ ЗНО

Максимально за весь тест ЗНО з англійської можна набрати 56 балів. Згодом ці бали буде перераховано за шкалою 100-200, де 200 – максимально можлива оцінка. Саме в такому форматі оцінка потрапить до сертифікату ЗНО. Зразу дізнатися, яку оцінку ЗНО отримав учасник, неможливо. Слід дочекатися, поки на сайті Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднять таблицю переведення балів ЗНО. Її формують після отримання результатів усіх учасників, які складали цей предмет, за рейтинговою системою. Як переводять бали ЗНО в шкалу 100-200 балів, які таблиці переведення балів з усіх предметів були минулого року, читайте в статті «Переведення тестових балів в оцінку ЗНО»