Đăng Ký Đăng Nhập

Rozraxunok Baliv Zno Z Francuzkoi Movi 1313

Розрахунок балів ЗНО з французької мови


ЗНО

Підрахувати бали за кожним з трьох типів завдань можна за окремою схемоюДля вступу на романо-германську філологію можна складати ЗНО з англійської, німецької, іспанської мов. А можна вибрати французьку. Учасник ЗНО-2016 отримає тестовий зошит з завданнями, і за виконання кожного йому нараховуватимуть бали. Щоб зрозуміти, яким буде розрахунок балів ЗНО з французької, слід зорієнтуватися в типах завданнях і схемах підрахунку балів.

На ЗНО з французької винесено 43 завдання трьох типів: вибір однієї правильної відповіді, заповнення пропусків у тексті та завдання з розгорнутою відповіддю. Перші два типи виконують у бланку А, останній тип завдання – в бланку Б. На виконання всіх тестів ЗНО відведено 120 хвилин.

Отже, як розрахувати бали ЗНО з французької?

ЗАВДАННЯ 1–16, 23–42

Вибір однієї правильної відповіді. До запитання наведено 4 варіанти відповідей, правильний із них один. Треба вибрати правильний і позначити його в бланку відповідей А.

Оцінюється в 0-1 бал: 1 – якщо вказано правильну відповідь, 0 – якщо відповідь неправильна, вказано більше одного варіанту або не вказано нічого.

ЗАВДАННЯ 17-22

Заповнення пропусків. Треба доповнити абзаци чи речення фрагментами речень, словосполученнями або словами з запропонованих варіантів. У бланку А треба позначити правильний варіант.

Оцінюють в 0-1 бал: 1 – якщо вибрано правильний варіант, 0 – якщо варіант неправильний, позначок більше однієї або відповіді немає.

ЗАВДАННЯ 43

Завдання з розгорнутою відповіддю. Учасник ЗНО має створити власне висловлення і записати його в бланку Б. Залежно від рівня оцінки висловлення за кількома критеріями, можна заробити 0-14 балів.

Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

а. Змістове наповнення опрацювання умов, зазначених у ситуації

а1 – перша умова, а2 – друга умова, а3 – третя умова. За опрацювання кожної можна отримати 0-2 бали: 2 – умова опрацьована повністю, 1 – умова лише згадана, 0 – умова не опрацьована й не згадана.

b. Структура тексту та зв’язність

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті). Можна отримати 0-2 бали:

2 – текст укладено логічно й послідовно, з’єднувальні елементи зв’язують частини тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах. У тексті є сполучники сурядності та підрядності, вставні слова, слова-зв’язки зі списку Додатка,

1 – логіка викладу частково порушена, з’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах наявні частково (три елементи зі списку Додатка),

0 – з’єднувальні елементи відсутні, робота складається з набору речень.

Додаток містить такі слова. Цей перелік не обов’язковий, а лише рекомендований.

Relation

Connecteurs logiques

Addition

Et, puis

Alternative

Ou Cause Car, parce que, puisque, gr?ce ?

Comparaison

Comme

Conclusion

Ainsi, donc, finalement, enfin

Condition, supposition

Si, sans doute

Cons?quence

Alors, par suite

Classification, ?num?ration

D’abord, premi?rement, apr?s, puis, ensuite

Explication

C’est-?-dire

Illustration

Par exemple

Opposition

Mais

Temps

quand

 

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний лист). Нараховують 0-2 бали:

2 – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання, використані лексичні та граматичні структури, прийнятні для письмових висловлень заданого формату, лист оформлено відповідно до правил написання та оформлення листів у країнах з французькою мовою спілкування,

1 – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, наявні порушення основних вимог,

0 – ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні.

с. Використання лексики, лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом

2 – продемонстровано достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації, допустима наявність не більше 3 лексичних помилок, які не впливають на розуміння тексту,

1 – наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців,

0 –  через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.

d. Використання граматики, морфологія, синтаксис, орфографія

2 – робота не містить помилок або наявні помилки (не більше 8), що не заважають розумінню написаного,

1 – наявні помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (більше 8), у тому числі грубі, що не заважають розумінню,

0 – велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння тексту.

Якщо за критерій а нараховано 0 балів, то і все власне висловлення оцінюють в 0 балів. Так само учасник ЗНО отримає 0 за завдання відкритої відповіді, якщо 0 балів нараховано за критерій с або d.

Якщо виконання завдання не почато, його оцінюють в 0 балів.

ПЕРЕВЕДЕННЯ БАЛІВ ЗНО

Максимально за тест ЗНО з французької можна отримати 56 балів. Оцінка, яку виставляють у сертифікат ЗНО, має мінімальне значення 100 і максимальне 200. Тестовий бал відповідає певній оцінці ЗНО за шкалою 100-200. Щоб дізнатися, якій саме, треба звірити свій результат з таблицею переведення балів ЗНО, яку опублікує на сайті Український центр оцінювання якості освіти. Це відбудеться після обрахування всіх результатів ЗНО з французької, бо таблицю формують за рейтинговою системою. Найкращий тестовий бал позначать оцінкою 200, найнижчий – 100, решту рангування зробить програмне забезпечення.

Щоб мати уявлення про цю процедуру і переглянути таблиці переведення балів ЗНО з усіх предметів за 2015 рік, читайте статтю «Переведення тестових балів в оцінку ЗНО»