Đăng Ký Đăng Nhập

Rozraxunok Baliv Zno Z Geografii 1227

Розрахунок балів ЗНО з географії


ЗНО

На тестування винесено 58 завдань, підрахувати бали за кожним можна за окремою схемоюНа сесії ЗНО-2016 географія випередила всі іноземні мови (крім англійської), а також фізику і хімію. Складати ЗНО з географії планують 25 591 учасників. Щоб підрахувати бали ЗНО з географії, треба розібратися в типах завдань і підрахунку балів за кожним з них.

Цього року учасник ЗНО має виконати 58 завдань з географії, має він на це 150 хвилин. Завдання поділені на 4 типи, відповіді треба записати в тестовий бланк А. Вибір правильної відповіді, встановлення логічних пар, вибір 3 правильних відповідей – трапляються в тестах з більшості дисциплін. Та з географії буде й не таке поширене завдання – відкритої форми з короткою відповіддю.

Отже, яка схема розрахунку балів ЗНО з географії?

ЗАВДАННЯ 1-42

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання є чотири варіанти відповіді, правильний – лише один. Щоб виконати тест, треба правильну обрати і позначити у бланку відповідь.

Оцінюється в 0-1 бал: 1 – якщо вказано одну правильну відповідь, 0 – якщо неправильну, не одну, або не вказано нічого.

ЗАВДАННЯ 43-48

Встановлення відповідності, «логічних пар». У кожному запитанні є колонки, дані в яких позначені цифрами і буквами. Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність того, що позначено цифрами, і того, що позначено буквами, – утворити з них «логічні пари». Для виконання треба зробити правильні позначки на перетинах рядків (цифри 1-4) і колонок (букви А-Д).

Можна отримати 0-4 бали: по 1 балу за кожну правильно встановлену відповідність, 0 – якщо не позначено жодної правильної «логічної пари» або відповіді на завдання немає.

ЗАВДАННЯ 49-52

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Під час виконання потрібно отримати числовий результат. Його записують у тих одиницях величини, які вказані в умові завдання, до тестового бланку.

Нараховують 0-2 бали: 2 – якщо правильна числова відповідь, 0 – якщо неправильна або відповіді немає.

 ЗАВДАННЯ 53-58

Завдання з вибором 3 правильних відповідей із 7 запропонованих варіантів (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонують 7 варіантів відповіді, правильні з них 3. Щоб виконати тест, треба обрати і записати правильні відповіді до бланку.

Оцінюється в 0-3 бали: 1 за кожну правильну відповідь із 3 можливих; 0 – якщо жодної правильної відповіді або завдання взагалі не зроблено.

Порядок написання цифр значення не має.

ПЕРЕВЕДЕННЯ БАЛІВ ЗНО В СЕРТИФІКАТ

Максимальна кількість балів за тест ЗНО з географії – 92. Оцінка, яку виставляють у сертифікат ЗНО, має мінімальне значення 100 і максимальне 200. Український центр оцінювання якості освіти надрукує на сайті таблицю переведення балів: якому тестовому балу яка оцінка відповідає. Це відбудеться після обрахування всіх результатів ЗНО з географії, бо таблицю формують за рейтинговою системою. Найкращий тестовий бал позначать оцінкою 200, найнижчий – 100, решту рангування робить програмне забезпечення.

Щоб приблизно уявити, якою виявиться оцінка за шкалою 100-200 балів, можна переглянути таблиці переведення балів з усіх предметів за 2015 рік.