Đăng Ký Đăng Nhập

Rozraxunok Baliv Zno Z Matematiki 1173

Розрахунок балів ЗНО з математики


ЗНО

Різні схеми підрахунку балів ЗНО в 4 типах завданьЦього року математика стане одним із найпопулярніших предметів на сесії ЗНО. По-перше, іспит для шкільного атестату – ДПА – з математики складатимуть під час сесії ЗНО: випускник має обрати математику або історію України. По-друге, про технічні спеціальності мріють все більше старшокласників, і без високого балу ЗНО тут не обійтися. Які ж типи завдань будуть у тестовому зошиті на ЗНО і скільки балів за них можна отримати?

Загалом у тесті ЗНО з математики 33 завдання, які треба виконати за 180 хвилин. Типів завдань буде 4: з єдиною правильною відповіддю, на встановлення «логічних пар», завдання з короткою і розгорнутою відповіддю. Кожне з них оцінюється різною кількістю балів.

Як порахувати бали ЗНО з математики?

ЗАВДАННЯ 1–20

Це завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань наведено 5 варіантів відповідей, і лише одна з них правильна. Щоб виконати завдання, треба позначити одну правильну відповідь у бланку А.

За нього нараховують 0 або 1 бал: 1 – якщо вказано правильну відповідь, 0 – якщо неправильну, або вказано більше однієї відповіді, або відповідь узагалі не надано.

ЗАВДАННЯ 21-24

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари»). У двох колонках наведено інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Треба встановити відповідність між цифрою і буквою, тобто – утворити «логічні пари». У бланку відповідей А слід зробити позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д).

Оцінюють у 0-4 бали: по 1 бал за кожну правильно встановлену «логічну пару», 0 балів – якщо не жодного разу не вказано правильну відповідність або взагалі немає відповіді на завдання.

ЗАВДАННЯ 25-30

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Відповідь на нього записують до бланка А. Вона буде у формі числового результату в тих одиницях величини, які вказані в умові завдання.

Завдання 25 і 26 складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється в 0 або 1 бал. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або відповіді на завдання не надано, учасник одержує 0 балів. Якщо обидві частини зроблені правильно, учасник отримує максимальний бал – 2.

Завдання 27-30 оцінюють в 0-2 бали: 2 – якщо надано правильну відповідь, 0 – якщо надано неправильну відповідь або її взагалі немає.

ЗАВДАННЯ 31-33

Це завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Відповіді на них записують до бланка Б і нараховують за них бали залежно від повноти розв’язання й правильності відповіді. Розв’язання має бути математично грамотним і повним, а методи і форми запису відповіді можуть різнитися. Якщо методів вирішення кілька, достатньо вказати один.

Завдання 31 – алгебра і початки аналізу. 0-4 бали

4 Отримано правильну відповідь. Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування.

3 Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо, можливі 1–2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною.

2 Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано. Можливі 1–2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання).

1 У правильній послідовності ходу розв’язування немає певних етапів розв’язування. Ключові моменти не обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю.

0 Учасник не приступив до розв’язування завдання або його записи не відповідають зазначеним вище критеріям.

32 – геометрія. 0-4 бали

4 Отримано правильну відповідь. Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування та зазначено всі необхідні для доведення теореми, аксіоми тощо. Наведено рисунок, який відповідає розв’язанню завдання.

3 Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо, можливі 1–2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною

2 Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано. Рисунка немає, можливі 1-2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання).

1 У правильній послідовності ходу розв’язування немає деяких етапів розв’язування. Ключові моменти не обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю.

0 Учасник не приступив до розв’язування завдання або його записи не відповідають зазначеним вище критеріям.

33 – алгебра і початки аналізу. 0-6 балів

6 Отримано правильну відповідь. Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування.

5 Отримано правильну відповідь. Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо. Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, що не впливають на правильність відповіді.

4 Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовані недостатньо. Можливі 1-2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною.

3 Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо. Можливі 1–2 помилки або описки в обчисленнях або перетвореннях, що незначно впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання).

2 У правильній послідовності ходу розв’язування немає деяких етапів. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на подальший хід розв’язування. Отримана відповідь може бути неповною або неправильною.

1 У послідовності ходу розв’язування наявні лише деякі етапи розв’язування. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю.

0 Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям.

Завдання, на яке надано правильну відповідь, але розв’язання не наведено, оцінюється в 0 балів. Завдання, розв’язання якого не відповідає умові, також оцінюється в 0 балів.

ПЕРЕВЕДЕННЯ БАЛІВ ЗНО

Максимально за весь тест ЗНО з математики можна набрати 62 бали. Завдання 1-28, 31, 32 буде зараховано як ДПА. Після тестування учасник дізнається правильні відповіді, зможе підсумувати бали за них та підрахувати свій тестовий бал. Оцінка ДПА подається у шкалі 1-12. Щоб дізнатися, яка оцінка відповідає отриманому тестовому балу, слід зачекати. Для цього мають бути перевірені всі роботи і внесені в базу всі тестові бали за них. Тоді за рейтинговою системою формується таблиця відповідності тестового балу й оцінки в 12-бальній шкалі.

А для сертифікату ЗНО, який подають під час вступу, оцінка має бути за шкалою 100-200 балів. Переведення цієї оцінки теж відбувається після отримання всіх результатів за принципом рангування кожного тестового балу. Після цього на сайті УЦОЯО оприлюднюють таблицю переведення балів. Такі таблиці з усіх предметів за 2015 рік можна переглянути в статті «Переведення тестових балів в оцінку ЗНО».