Đăng Ký Đăng Nhập

Rozraxunok Baliv Zno Z Nimeckoi Movi 1285

Розрахунок балів ЗНО з німецької мови


ЗНО

Найбільше балів можна заробити, добре виконавши завдання з розгорнутою відповіддюНа сесії ЗНО-2016 німецька мова – друга за популярністю з іноземних, після англійської. На ЗНО буде два бланки для відповідей: А і Б. Завдання на встановлення відповідності, вибір правильної відповіді та заповнення пропусків виконують у бланку А. Завдання з розгорнутою відповіддю – в бланку Б. Розрахунок балів ЗНО з усіх цих типів завдань залежить від самого тесту і рівня його виконання.

Загалом у тестовому зошиті на ЗНО з німецької буде 43 завдання, і виконати їх треба за 120 хвилин. Отже, як підрахувати бали ЗНО з німецької мови?

ЗАВДАННЯ 1-5, 11-16

Встановлення відповідності. До текстів або частин текстів запропоновано варіанти заголовків; до оголошень і текстів – варіанти тверджень і ситуацій; до відповідей – запитання або до запитань – відповіді. Між ними треба встановити правильні відповідності і занести їх до бланку А.

Оцінюється в 0-1 бал: 1 за правильно встановлену відповідність, 0 – якщо відповідність неправильна або немає відповіді.

ЗАВДАННЯ 6-10

Вибір однієї правильної відповіді. До завдання наведено чотири відповіді, і лише одна з них правильна. Треба вибрати правильну і позначити в бланку А.

Можна отримати 0-1 бал: 1 – якщо позначено правильну відповідь, 0 – якщо позначено неправильну, не одну або не позначено нічого.

ЗАВДАННЯ 17-42

Заповнення пропусків у тексті. Абзаци чи речення в тексті слід доповнити фрагментами з наведених варіантів: реченнями, частинами речень, словосполученнями, словами. Для виконання завдання слід вибрати і позначити правильний варіант у бланку А.

Оцінюється в 0-1 бал: 1 – пропуск заповнено правильно, 0 – якщо неправильно, вибрано не один варіант або не вибрано нічого.

ЗАВДАННЯ 43

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Його виконують окремо від інших, у бланку Б. Завдання – створити власне висловлення відповідно до запропонованої ситуації.

Змістовий вияв і композиційне оформлення

Критерій а. Змістове наповнення опрацювання умов, зазначених у ситуації

а1, а2, а3 – запропоновані умови.

Опрацювання кожної умови оцінюють в 0-2 бали: 2 – умова опрацьована повністю, 1 умова лише згадана, 0 – умова не опрацьована й не згадана

Критерій b. Структура тексту та зв’язність

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)

За критерій можна отримати 0-2 бали:

2 – текст укладено логічно й послідовно, з’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах, наявні сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова,

1 – логіка викладу частково порушена, з’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах наявні частково,

0 – з’єднувальні елементи відсутні, робота складається з набору речень.

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний лист)

Можна заробити 0-2 бали:

2 – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання, використано лексичні та граматичні структури, прийнятні для письмових висловлень приватного чи офіційного характеру, лист оформлено відповідно до правил написання та оформлення листів у країнах з німецькою мовою спілкування,

1 – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, є порушення основних вимог,

0 – ознаки не відповідають меті написання висловлення або відсутні.

Критерій с. Використання лексики, лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом

2 – достатній словниковий запас для вирішення комунікативної ситуації, можна зробити не більше 3 помилок, які не впливають на розуміння написаного,

1 – недостатній словниковий запас для вирішення ситуації, є лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю фрагментів тексту,

0 – через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.

Критерій d. Використання граматики, морфологія, синтаксис, орфографія

2 – не більше 8 помилок, які не заважають розумінню написаного,

1 – є помилки, які заважають розумінню написаного або більше 8 таких, що не заважають розумінню,

0 – велика кількість помилок, через які зміст написаного незрозумілий.

Якщо за один із критеріїв а, с або d учасник ЗНО отримав 0 балів, то все завдання відкритої форми оцінюють в 0 балів. Аналогічно – якщо завдання взагалі не починали виконувати.

ПЕРЕВЕДЕННЯ БАЛІВ ЗНО

Максимально за весь тест ЗНО з німецької мови можна набрати 56 балів. Їх буде перераховано за шкалою 100-200, де 200 – максимально можлива оцінка, а 100 – мінімальна. Саме в такій шкалі оцінка потрапить до сертифікату ЗНО, який подають для вступу.

Щоб дізнатися, яку оцінку ЗНО отримав учасник, треба скористатися таблицею переведення балів тесту в оцінку ЗНО. Її оприлюднять на сайті Українського центру оцінювання якості освіти після отримання результатів з англійської. Найвищий результат оцінять в 200 балів, найнижчий (відсіявши ті, що не набрали пороговий бал) – в 100. Решту рівномірно розподілять між ними за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Детальніше дізнатися, як переводять бали ЗНО в шкалу 100-200 балів, які таблиці переведення балів з усіх предметів були минулого року, читайте в статті «Переведення тестових балів в оцінку ЗНО».