Тест "Біологія" ЗНО-2015

Стоимость:
Бесплатный

Язык курса: Украинский

Біологія. Тест ЗНО-2015

Загальна кількість завдань – 50.
На виконання сертифікаційної роботи відведено 120 хвилин.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати – 76.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЇ

Зміст сертифікаційної роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121).

Загальна кількість завдань сертифікаційної роботи – 50.

На виконання сертифікаційної роботи відведено 120 хвилин.

Сертифікаційна робота з біології складається із завдань трьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–40). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (41–46). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (47–50). До кожного завдання наведено три групи відповідей. З кожної групи потрібно вибрати лише одну правильну відповідь. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно вибрав і послідовно записав три цифри у бланку відповідей А.

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з біології:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей. Завдання оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри) або відповіді на завдання не надано. Цифри записуються послідовно з кожного стовпчика варіантів відповідей.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з біології, – 76.