Тест "Історія України" ЗНО-2015

Стоимость:
Бесплатный

Язык курса: Украинский

Історія України. Тест ЗНО-2015

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 2015 року

Загальна кількість завдань тесту – 56.

На виконання тесту відведено 135 хвилин.

Тест з історії України складається із завдань чотирьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–42). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

2. Завдання на встановлення відповідності (№43–48). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації (утворити “логічні пари”).

3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№49–52). До кожного завдання подано перелік подій, які потрібно розташувати у правильній послідовності пересуванням вгору-вниз за  допомогою мишки.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (№53–56). До кожного завдання пропонується сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

Схеми оцінювання завдань тесту з історії України:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповідь на завдання не надано.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). Завдання оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри), або відповіді на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 90.