Тест "Хімія" ЗНО-2015

Стоимость:
Бесплатный

Язык курса: Украинский

Хімія. Тест ЗНО-2015

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З ХІМІЇ 2015 року

Загальна кількість завдань тесту – 54.

На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Тест із хімії складається із завдань чотирьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1-36). До кожного завдання поданочотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№37-42). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації (утворити логічні пари).

3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№43, 44). До кожного завдання подано перелік дій (понять, формул, характеристик тощо), які потрібно розташувати у правильній  послідовності пересуванням вгору-вниз за допомогою мишки.

4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№45-54). Під час виконання цих завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в  умові завдання.

Схеми оцінювання завдань тесту з хімії:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщовказано неправильну відповідь або відповіді на завдання ненадано.

4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю оцінюється 0 або 2 тестовими балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, – 86.