Đăng Ký Đăng Nhập

U Ramkax Gorizontu Pidtrimano Zayavki Z Ukraini Na 7 Miljoniv Ievro 1333

У рамках «Горизонту» підтримано заявки з України на 7 мільйонів євро


ТрендиПрограма «Горизонт 2020» уже підтримала 42 заявки від українських розробників. Загалом під заявлені дослідження передбачене фінансування на 7 068 199 євро. Заступник міністра освіти Максим Стріха заявляє, що загальна успішність українців у програмі – 10,5%.

На участь подано 394 заявки, найбільше за такими напрямами.

Дії Марії Склодовської-Кюрі (Marie-Sklodowska-Curie Actions)

 
73 заявки, рівень успішності 17,8%. Напрям спрямований на підтримку навчання, мобільності та розвитку кар’єри науковців. Передбачає стипендії, обмін науковими кадрами, підтримку наукових програм.

Європа у світі, що змінюється – інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства (Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies)

91 заявка, рівень успішності 5,5%. Створення інноваційних, безпечних суспільств і суспільств рівних можливостей в контексті нових трансфор­мацій і зростання глобальної взаємо­залеж­ності. Розвиток молодих реформаторів Європи, пошук механізмів державного і приватного фінансування інновацій, взаємозв’язок виробництва, науки, ринку.

Запобігання змінам клімату, навколишнє середовище, ефективне використання ресурсів та сировини (Climate action, environment, resource efficiency and raw materials)

27 заявок, рівень успішності 18,5%. Створення ресурсоефективної економіки, адапто­ваної до змін клімату. Задоволення потреб населення світу в межах ефективного використання природних ресурсів планети.

Безпечна, екологічно чиста та ефективна енергетика (Secure, clean and efficient energy)

26 заявок, рівень успішності 19,2%. Перехід до надійної, стійкої та конкуренто­спромож­ної енергетичної системи з урахуванням де­фі­ци­ту ресурсів, потреб в енергії та змін клімату.

Космічний простір (Space)

20 заявок, рівень успішності 15%. Розвиток космічної промисловості, конкурентоспроможності галузі. Спостереження за планетою, захист ресурсів з космосу, супутникова навігація.

Євратом (European Atomic Energy Community)

6 заявок, рівень успішності 16,7%.  Дослідження атомної енергетики, контроль ядерного виробництва, розвиток атомних технологій у мирних цілях. 

Представник Європейської Комісії Тьєррі Деварс розповів, що зараз пріоритетними напрямками «Горизонту 2020» є охорона здоров’я, енергетика, клімат й охорона довкілля, з акцентом на інформаційно-комунікаційні інструменти й нанотехнології.