Підготовка до ЗНО

Умови для Партнерів

Якщо ви прийняли рішення створити й опублікувати курс на Платформі EDUGET, ви стаєте нашим Партнером. В даній Угоді «Умови для Партнерів» (далі – «Умови для Партнерів») містяться ключові умови вашого співробітництва з EDUGET в якості Партнера (викладача). Ця Угода між вами і компанією EDUGET має обов’язкову юридичну силу і включена шляхом посилання до Умов використання (далі – «Умови використання»).

Відправляючи Курс на модерацію, ви підтверджуєте, що прочитали, зрозуміли й погодилися з усіма без винятку положеннями Умов використання і, відповідно, Умов для Партнерів.

1. Термінологія

 • «Платформа EDUGET» – це інтернет-ресурс, який є сукупністю об’єктів інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись: програмне забезпечення (комп’ютерні програми), графічний дизайн, бази даних, інформацію у текстовій, графічній, звуковій і будь-якій іншій формі, які розташовано у доменній зоні eduget.com. Платформа EDUGET – засіб (інструмент) для викладання Курсів Партнера, за допомогою якого Партнер надає інформаційні послуги (пропонує власні Курси і/або інші послуги) Користувачу.

 • «Користувач» – фізична особа (що діє від власного імені або від імені особи, яку вона представляє), яка на основі Договору про надання послуги доступу до Платформи EDUGET (https://www.eduget.com/agreement) отримала доступ до Платформи EDUGET.

 • «Партнер» – особа, яка використовує Платформу EDUGET для викладання, надання інформаційних послуг (і/або інших послуг) Користувачів.

 • «Курс Партнера» («Курс», «Інформаційні послуги Партнера») – цілісне і сформоване викладання однієї або декількох тем будь-якої тематики. Курс може складатися з онлайн-занять, відеолекцій, фонограм, відеоігор, текстових, графічних, аудіовізуальних чи будь-яких інших матеріалів/об’єктів, розроблених і/або організованих, і/або наданих Партнером. Детальний опис Курсу Партнера міститься на відповідній сторінці Курсу на Платформі EDUGET.

 • «Курс Партнера» («Курс», «Інформаційні послуги Партнера») – цілісне і сформоване викладання однієї або декількох тем будь-якої тематики. Курс може складатися з онлайн-занять, відеолекцій, фонограм, відеоігор, текстових, графічних, аудіовізуальних чи будь-яких інших матеріалів/об’єктів, розроблених і/або організованих, і/або наданих Партнером. Детальний опис Курсу Партнера міститься на відповідній сторінці Курсу на Платформі EDUGET.

 • «Вартість Курсу Партнера» - це ціна Курсу Партнера, що встановлюється Партнером самостійно і публікується на Платформі EDUGET. Це вартість, яку Користувач повинен оплатити для отримання доступу до Курсу Партнера на Платформі EDUGET. Вартість Курсу Партнера, яку опубліковано на Платформі EDUGET, вказано з урахуванням НДС.

 • «Повернення» сума грошових коштів, сплачених Користувачем за Курс Партнера, яка підлягає поверненню Користувачу за його заявою, відповідно до умов Договору про надання послуги доступу до Платформи EDUGET (https://www.eduget.com/agreement).

 • «Винагородження Партнера» ? сума грошових коштів, яка фактично підлягає перерахуванню на користь Партнера на викладених тут умовах.

 • «Винагородження EDUGET» ? сума грошових коштів, яка утримується EDUGET з Вартості Курсу Партнера, що отримана від Користувача, в якості сплати за надані EDUGET послуги у відповідності з викладеними тут умовами.

Інші терміни, що використовувались із великої літери, тлумачення яких не надано в тексті даного документу, мають значення, яке надано в документі «Умови використання».

2. Угода

Діючи в якості Партнера, ви укладаєте угоду безпосередньо з компанією ТОВ «ЕД'ЮГЕТ» (код ЄДРПОУ 39765361) EDUGET. Для належного надання послуг EDUGET має право залучати інші компанії (третіх осіб), при цьому сторонами за даною угодою виступають EDUGET і ви.

3. Ваші стосунки з Користувачами

Партнери не мають прямих договірних стосунків з Користувачами. ви будете отримувати лише ті дані про Користувачів, які доступні вам на Платформі EDUGET. Ви розумієте й погоджуєтеся з тим, що ви будете компенсувати компанії EDUGET будь-яку шкоду, пов’язану із несанкціонованим використанням вами вказаних даних про Користувачів.

4. Обов’язки

Діючи в якості Партнера, ви підтверджуєте і гарантуєте, що:

 1. Ви відвідаєте сайт www.eduget.com, заповните відповідну форму реєстрації і створите Обліковий запис. Партнер бере на себе обов’язок не розголошувати інформацію про порядок доступу до свого Облікового запису, включаючи логін і пароль, будь-якій третій стороні і несе відповідальність за збереження конфіденційності цієї інформації, а також за всі дії, що відбуваються з Обліковим записом Партнера чи в зв’язку з її використанням, і зобов’язується невідкладно повідомити EDUGET про будь-яке порушення безпеки Облікового запису Партнера. EDUGET не несе відповідальності за будь-які втрати, що виникли у зв’язку з несанкціонованим використанням Облікового запису Партнера.

 2. Ви одноосібно несете всю відповідальність за наданий/опублікований на Платформі EDUGET Курс і весь його без винятку зміст (далі – «Надані матеріали»). Ви також погоджуєтеся й підтверджуєте, що вам належать або ви маєте необхідні ліцензії, права, узгодження й дозволи і маєте повноваження для того, щоб прийняттям умов даної угоди уповноважити компанію EDUGET на відтворення, розповсюдження, загальнодоступне відтворення (в тому числі з використанням цифрової передачі аудіо, відео), загальнодоступне відображення, передачу громадськості, рекламу, маркетинг і інше аналогічне використання Наданих матеріалів.

 3. Надані матеріали не є незаконним привласненням будь-якого права на інтелектуальну власність третіх осіб і не порушують його.

 4. Ви маєте необхідну кваліфікацію, звання й досвід, в тому числі, серед іншого, освіту, підготовку, знання і навички, необхідні для викладання і надання послуг, які ви пропонуєте Користувачам в рамках вашого Курсу на Платформі EDUGET.

 5. Ви не будете публікувати чи передавати зміст чи дані, які є неприпустимими, образливими, расистськими, такими, що пропагують ненависть, сексистськими, порнографічними, помилковими, оманливими, невірними, наклепницькими, порушуючими авторські права (і/або права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб), такими, що дискредитують чи порочать.

 6. Ви не будете завантажувати, публікувати чи в інший спосіб передавати небажану і несанкціоновану рекламу, рекламні матеріали, небажану пошту, спам, «листи щастя», фінансові піраміди і будь-які інші форми нав’язування послуг (комерційних чи інших) будь-якому Користувачу і будь-якій третій особі через Платформу EDUGET.

 7. Ви не будете використовувати Платформу EDUGET для будь-якої діяльності, окрім послуг навчання і викладання, що пропонуються Користувачам.

 8. Ви не будете брати участь у жодній діяльності, яка вимагатиме від компанії EDUGET отримати ліцензії у третіх осіб чи оплачувати їм ліцензійні винагороди, включаючи, поміж іншого, виплату ліцензійних винагород за публічне виконання музичних творів чи звукових записів.

 9. Ви не будете копіювати, розповсюджувати, змінювати, розбирати на складові коди, дискредитувати, паплюжити, спотворювати, зламувати чи пошкоджувати будь-який зміст Платформи EDUGET, за виключенням випадків, зазначених у даній угоді.

 10. Ви не будете видавати себе за іншу особу чи отримувати несанкціонований доступ до Облікового запису іншої особи.

 11. Використання вами Платформи EDUGET здійснюється зі згоди (дозволу) компанії EDUGET, в якому ми можемо відмовити вам на свій власний розсуд.

 12. Ви не будете розповсюджувати віруси, черви, шпигунські програми та інші комп’ютерні коди, файли чи програми, які здатні чи призначені для того, щоб завдати збитків або імітувати роботу апаратного і програмного забезпечення чи обладнання зв’язку чи іншої частини Платформи EDUGET; зчитувати, використовувати програми-роботи чи інші автоматизовані засоби будь-якого виду для отримання доступу до Платформи EDUGET і/або будь-якого її змісту.

 13. Ви не будете заважати чи іншим чином протидіяти іншим Партнерам (викладачам) у наданні їхніх послуг і Курсів.

 14. Ви будете підтримувати відомості Облікового запису в актуальному стані.

 15. Ви повинні в найкоротший термін (не пізніше 3 робочих днів) відповідати Користувачам і надавати обслуговування, якість якого відповідає стандартам якості EDUGET (www.eduget.com/help_course_add), стандартам вашої галузі та стандартам навчання в цілому.

 16. Вам виповнилося 18 років чи, в іншому випадку, ваш вік — від 13 до 17 років, і один з батьків чи законний опікун, що виступає третьою особою, висловив згоду з умовами даної угоди і з усіма іншими умовами і правилами, які опубліковані в Умовах використання, і ви приймаєте на себе відповідальність за дотримання всіх умов зазначених документів.

 17. EDUGET має право самостійно видалити Курс Партнера з Платформи EDUGET, якщо після розміщення впродовж шести (6) місяців жоден Користувач не придбає доступ до цього Курсу Партнера.

5. Ліцензія EDUGET

Даним ви надаєте компанії EDUGET невиключне право і ліцензію на виробництво, розповсюдження, публічне відтворення, пропозицію, маркетинг і будь-яке інше використання Наданих матеріалів через/на Платформі EDUGET, а також в цих цілях передаєте їх за субліцензією Користувачам безпосередньо чи через третіх осіб, на термін, що зазначається Партнером у параметрах відповідного Курсу Партнера на Платформі EDUGET. Незважаючи на вищесказане, ви маєте право, за умови дотримання даної угоди, видалити все або будь-яку частину Наданих вами матеріалів з Платформи EDUGET у будь-який час. Видалення Наданих вами матеріалів призведе до анулювання зазначених вище прав і ліцензії після закінчення дев’яноста (90) днів після видалення для нових Користувачів, проте за умови, що будь-які права, надані Користувачам до зазначеного часу, залишаться в силі, відповідно до умов надання вказаних ліцензій і прав таким Користувачам.

Цим ви висловлюєте згоду з тим, що EDUGET має право записувати всі Курси чи їх частину (в тому числі голосові й відеоповідомлення) в цілях контролю якості.

6. Ціноутворення. Розцінки. Платежі

Ви як Партнер визначаєте самостійно і виключно на власний розсуд, чи буде доступ Користувачів до ваших Курсів платним чи безкоштовним, зазначивши відповідну інформацію у параметрах Курсу на Платформі EDUGET.

Як Партнер ви несете відповідальність за визначення Вартості Курсу Партнера, що сплачується Користувачами за ваш(-і) Курс(-и). Ви висловлюєте згоду збирати плату лише за власний контент (чи контент третіх осіб, яким ви користуєтеся на законних засадах). Вартість Курсу Партнера може залежати від тематики Курсу, якості і ексклюзивності наданої в Курсі Партнера інформації, тривалості Курсу, наявності «живого» (онлайн) спілкування Партнера з Користувачами і ще низки індивідуальних властивостей і якостей. Співробітники EDUGET завжди готові надати будь-яку інформаційну/консультаційну допомогу Партнерам для визначення Вартості Курсу Партнера. Вартість Курсу Партнера встановлюється Партнером самостійно, шляхом заповнення на Платформі EDUGET параметрів відповідного Курсу в Особистому кабінеті Партнера, і підтверджується EDUGET в процесі модерації.

EDUGET бере на себе виставлення рахунків та іншу взаємодію з Користувачами, пов’язану з виплатами і будь-якими фінансовими питаннями.

В рамках нашого співробітництва ви дозволяєте нам передавати ваш Курс (доступ до вашого Курсу), а також інформацію про вас і ваш Курс співробітникам EDUGET і третім особам, задіяним у процесі надання послуг Користувачам Платформи EDUGET і/або в цілях просування Курсу Партнера, і/або Платформи EDUGET, за що ви не отримаєте компенсації.

Стандартна частина доходу Партнера (Винагородження Партнера) складає 70% від суми, яку отримано за кожен Курс Партнера, що оплачений Користувачем, і розраховується за формулою:

(Вартість Курсу Партнера НДС) * 70% ► якщо Партнер не є платником НДС

АБО

Вартість Курсу Партнера * 70% ► якщо Партнер є платником НДС

Суму, яка підлягає виплаті Партнеру, зменшують Повернення, ПДФО і військовий збір у випадку, якщо EDUGET буде податковим агентом зі сплати цих податків, за наявності таких.

Оплата Винагородження Партнера здійснюється Партнеру впродовж тридцяти (30) днів з кінця місяця, в якому було отримано оплату за Курс від Користувача, але виключно за наявності в EDUGET підписаного Партнером оригіналу Акту-звіту наданих послуг за відповідний період.

Акти-звіти EDUGET готує і направляє Партнерам електронною поштою, за наявності отриманих платежів від Користувачів за Курси Партнера у звітному періоді, не пізніше п’ятнадцятого (15) числа місяця, що слідує за звітним.

Партнер несе одноосібну відповідальність за підписання такого Акту-звіту і надання його твердої копії EDUGET.

Партнер несе відповідальність за надання EDUGET усіх особових і податкових даних, необхідних для виплати Винагородження Партнера. Дані надаються шляхом заповнення необхідних полів у Особистому кабінеті на Платформі EDUGET і надання скан-копій/копій документів, що підтверджують надану Партнером інформацію.

7. Дисконтні програми

З метою збільшення обсягу продажів і стимулювання попиту на Курси на Платформі EDUGET, ми розробили і впровадили наступні Дисконтні програми (далі – «Програми»):

 1. Дисконтну програму для Користувачів, далі – «Дисконтна програма для Користувачів».

 2. Знижкову політику (далі – «Знижкова політика»), а саме: всі Партнери, що розмістили свої Курси на платформі EDUGET, погоджуються з тим, що EDUGET має право надавати Користувачам знижки на Курси Партнера в розмірі не більше 90% (без додаткового узгодження з Партнером).

Всі Партнери, що розмістили свої Курси на Платформі EDUGET, погоджуються з тим, що їхні Курси будуть продаватися з урахуванням діючих умов зазначених Програм.

За участі Курсу Партнера в Програмі і/або Програмах, Вартість проданих Курсів Партнера і, відповідно, Винагородження (дохід) Партнера зменшуватиметься відповідно до умов вказаних Програм.

Всі Партнери мають можливість відслідковувати всі продажі Курсів Партнера (в тому числі з урахуванням вказаних Програм) і, відповідно розмір Винагородження (доходу) Партнера в Особистому кабінеті Партнера і в Актах-звітах.

8. Повернення

Діючи в якості Партнера, ви підтверджуєте і погоджуєтеся, що Користувачі мають право отримувати повернення оплати за Курси на Платформі EDUGET. Ані Партнер, ані компанія EDUGET не отримують жодних платежів, оплати чи комісії за будь-які операції, по відношенню до яких було надано повернення оплати Користувачу. У випадку якщо Користувач запросив повернення оплати за Курс Партнера після того, як EDUGET відправив Партнеру оплату за нього, EDUGET залишає за собою право або (1) вирахувати оплату суми такого Повернення з наступного платежу відповідному Партнеру, або (2) вимагати від Партнера відшкодувати суму повернення оплати Користувачу за Курс Партнера в тому випадку, якщо EDUGET не винен Партнеру жодної додаткової оплати або якщо такої оплати, що надається Партнеру, недостатньо для покриття суми повернення оплати Користувачу.

9. Сертифікати про проходження Курсу

Курс Партнера може передбачати видачу Користувачам сертифіката про проходження Курсу (а може і не передбачати – на розсуд Партнера). Вказані сертифікати бувають двох видів:

 1. «Успішно завершив курс» − цей тип сертифікату може бути згенеровано в електронному вигляді в Особистому кабінеті усіма Користувачами, які пройшли Курс з даним видом сертифікатів і набрали балів більше, ніж вказано в параметрах Курсу для отримання сертифікату (за промовчанням <60% від максимальної кількості балів) – зазначається Партнером в параметрах відповідного Курсу на Платформі EDUGET. Під час створення Курсу Партнер там же (в параметрах Курсу на Платформі EDUGET) надає певну кількість балів кожному виду активностей, що містяться в Курсі Партнера.

 2. «Прослухав курс» - цей тип сертифіката може бути згенеровано в електронному вигляді в Особистому кабінеті усіма Користувачами, що пройшли 100% активностей у Курсі (переглянуті всі відео, відкривалися всі документи в структурі, проходилися тести). Вказаний вид сертифікатів видається (генерується), якщо:

  • Партнер, створюючи Курс, обрав поле Видавати сертифікат типу «Прослухав курс»;

  • Партнер під час створення Курсу обрав поле Видавати сертифікат «Успішно завершив курс», але Користувач, який згенерував сертифікат, набрав менше вказаної в Курсі Партнером кількості балів за промовчанням <60% від максимальної кількості балів у Курсі.

Партнер цим підтверджує свою згоду на те, що у вказаних сертифікатах буде зазначатися його ім’я і прізвище (псевдонім).

10. Видалення Облікового запису

Якщо ви хочете видалити свій Обліковий запис, ви можете зробити це, керуючись вказівками, наведеними в Особистому кабінеті на Платформі EDUGET. Ми будемо надавати всі комерційно розумні зусилля, щоб здійснити будь-які заплановані для вас платежі, що залишилися, перед видаленням Облікового запису. Цим ви підтверджуєте і погоджуєтеся, що якщо Користувачі раніше були зараховані на ваші Курси після того, як ваш Обліковий запис було видалено, ваше ім’я і Курси залишатимуться у доступі для даних Користувачів. Якщо ви потребуватиме допомоги, або у вас виникнуть якісь труднощі при видаленні Облікового запису, ви завжди можете зв’язатися з нами за контактами, зазначеними на Платформі EDUGET.

11. Зміна даних Умов для Партнерів

Час від часу ми можемо оновлювати дані Умови для Партнерів у зв’язку з уточненням/корегуванням наших методів роботи, відображенням нових чи інших методів, наприклад, при додаванні нових функцій, і компанія EDUGET залишає за собою право змінювати і/або вносити зміни в дані Умови для Партнерів у будь-який момент. Якщо ми зробимо будь-які зміни ? ми повідомимо вам листом на адресу електронної пошти, вказану у вашому обліковому записі і/або шляхом розміщення відповідного повідомлення на Платформі EDUGET. Зміни набудуть чинності в день їх публікації, якщо не зазначено інше. Якщо ви продовжуєте користуватися Платформою EDUGET після дати набуття яких-небудь змін, то такий доступ і/або використання буде вважатися прийняттям і згодою з використанням і дотриманням змінених Умов для Партнерів. Змінені Умови для Партнерів заміняють всі попередні редакції Умов для Партнерів.

Дані Умови для Партнерів були останнім разом оновлені «01» березня, 2017.