Історія України. Друга половина XVIII ст. – 1914 р.

безкоштовно
Історія України. Друга половина XVIII ст. – 1914 р.

Курс «Друга половина XVIII ст. – 1914 р.» систематизує знання із зазначеного періоду, який вивчається у 8, 9, 10 класах загальноосвітньої школи. Він є частиною повного курсу з історії України, створеного за навчальною шкільною програмою. Ви дізнаєтеся про скасування Запорозької Січі, появу гайдамацького та опришківського рухів, розглянете перебування українських земель у складі Російської та Австрійської імперій, вивчите засади національного відродження та появи Кирило-Мефодіївського братства.

Докладніше...


В даному курсі сертифікат не передбачений.

Історія України. Друга половина XVIII ст. – 1914 р.

Гетьманування К. Розумовського. Діяльність Другої Малоросійської колегії. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Ліквідація Запорозької Січі. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини. Рекомендована література: 1. Власов В.С. Історія України: 8 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В.С. Власов. – К.: Генеза, 2008. 2. Власов В.С. Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2014.

Гайдамацький та опришківський рухи. Зміни в політичному становищі Правобережної України та західноукраїнських земель після поділів Речі Посполитої (1772, 1793, 1795 рр.). Реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ та українські землі. Рекомендована література: 1. Власов В.С. Історія України: 8 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В.С. Власов. – К.: Генеза, 2008. 2. Власов В.С. Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2014.

 • Відеолекція: Правобережна та Західна Україна в другій половині 18 ст.
  22 хв
 • Тест 2
  40 хв

Розвиток культури, науки, освіти. Рекомендована література: 1. Власов В.С. Історія України: 8 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В.С. Власов. – К.: Генеза, 2008. 2. Власов В.С. Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2014.

 • Відеолекція: Розвиток української культури, науки й освіти в другій половині 18 ст.
  19 хв
 • Тест 3
  40 хв

Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії. Поширення в Україні російського та польського суспільних рухів. Початок промислового перевороту. Українські підприємці. Рекомендована література: 1. Власов В. С. Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2014.

 • Відеолекція: Українські землі у складі Російської імперії в першій половині 19 ст.
  23 хв
 • Тест 4
  40 хв

Початок українського національного відродження. Кирило-Мефодіївське братство. Рекомендована література: 1. Власов В. С. Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2014.

 • Відеолекція: Початок українського національного відродження. Кирило-Мефодіївське братство
  21 хв
 • Тест 5
  40 хв

Адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель. Початок національного відродження. Діяльність «Руської трійці». Альманах «Русалка Дністровая». Рекомендована література: 1. Власов В. С. Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2014.

 • Відеолекція: Українські землі у складі Австрійської імперії в першій половині 19 ст. Національне відродження
  19 хв
 • Тест 6
  40 хв
Західноукраїнські землі в європейській революції 1848–1849 рр. Діяльність Головної руської ради (1848–1851 рр.). Перший досвід парламентської діяльності.
 • Відеолекція: Національний рух у підавстрійській Україні в середині 19 ст.
  18 хв
 • Тест 7
  40 хв

Розвиток освіти, науки, літератури, мистецтва, архітектури. «Історія русів». Галицько-руська матиця. Собор руських вчених. Рекомендована література: 1. Власов В. С. Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2014.

 • Відеолекція: Розвиток культури, освіти й науки в першій половині 19 ст.
  19 хв
 • Тест 8
  40 хв

Реформи 1860–1870-х роках і процеси модернізації в Україні. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського руху. Журнал «Основа». Діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства» (1873–1876 рр.). Братство тарасівців. Рекомендована література: 1. Власов В. С. Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2014.

 • Відеолекція: Реформи 1860–1870-х рр. у підросійській Україні. Національний рух
  26 хв
 • Тест 9
  40 хв

Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель. Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція. Політизація національного руху та утворення перших політичних партій. Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта». Рекомендована література: 1. Власов В. С. Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2014.

 • Відеолекція: Суспільно-політичне життя в підавстрійській Україні в другій половині ХІХ ст.
  20 хв
 • Тест 10
  40 хв
Піднесення української культури. Розвиток освіти, науки, літератури, музичного, образотворчого, театрального мистецтва. Українські підприємці-благодійники.
 • Відеолекція: Розвиток культури, освіти, науки в кінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст.
  19 хв
 • Тест 11
  40 хв

Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі. Рекомендована література: 1. Власов В. С. Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К. : Літера ЛТД, 2014. 2. Власов, В. С. Історія України 1900–1921: 10 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2010.

 • Відеолекція: Політизація українського національного руху в підросійській Україні на початку ХХ ст.
  20 хв
 • Тест 12
  40 хв

Події революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Діяльність «Просвіти». Посилення національного гніту в 1907–1914 рр. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну. Рекомендована література: 1. Власов В. С. Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2014 2. Власов, В. С. Історія України 1900–1921: 10 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К.: Літера ЛТД, 2010.

 • Відеолекція: Суспільно-політичне життя та національний рух у підросійській Україні 1905–1914 рр.
  24 хв
 • Тест 13
  1 г
Становище промисловості та сільського господарства. Радикалізація українського політичного руху. Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель.
 • Відеолекція: Соціально-економічне та суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 1901–1914 рр.
  27 хв
 • Тест 3.14
  40 хв
 • Тестування за темою
  40 хв
Історія України. Друга половина XVIII ст. – 1914 р.

Залишити відгук можна під час або після проходження курсу


Рекомендовані курси: