Історія України. Підготовка до ЗНО.

безкоштовно
Історія України. Підготовка до ЗНО.
 • Кількість відгуків: 20
 • Вид: Курс у запису
 • Компанія: Освіта-Онлайн
 • Мова курсу: Українська

Чи можна зробити підготовку до ЗНО з історії не просто результативною, а цікавою та надзвичайно пізнавальною? Ви отримаєте відповіді на всі ці запитання, якщо станете слухачем нашого курсу підготовки до ЗНО. 
На цьому курсі ми розглянемо всю шкільну програму з історії, виконуватиме завдання ЗНО минулих років та відібрані окремо для цього курсу завдання, навчимось працювати із історичними документами та джерелами. 


В даному курсі сертифікат не передбачений.

Історія України. Підготовка до ЗНО.
 • Структура курсу: 4 великих та 30 малих періодів історії України.
 • 6 Блоків інформації: дати, портрети, пам'ятки мистецтва, карти, факти та події, поняття.
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Поява та розселення людей на території України.
 • Поширення землеробства й скотарства на землях України.
 • Кочовики за раннього залізного віку.
 • Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор'ї та Криму.
 • Перші писемні згадки про давніх слов'ян (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов'ян.
 • Домашнє завдання до 1.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Розселення східнослов'янських племенних союзів.
 • Утворення Київської Русі.
 • Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність князів/княгині: Олега, Ігоря, Ольги, Святослава.
 • Князювання Володимира Великого. Запровадження християнства як державної релігії.
 • Князювання Ярослава Мудрого. Будівництво Софійського собору.
 • Домашнє завдання до 2.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Правління Ярославичів. Боротьба за київський стіл між Ярославичами.
 • Князювання Володимира Мономаха та його сина Мстислава в Києві.
 • Об'єднання Галицького та Волинського князівств. Князювання Данила Романовича.
 • Монгольська навала на південно- західні землі Русі. Галицько- Волинська держава за нащадків Данила Романовича.
 • Мистецтво.
 • Вміння.
 • Домашнє завдання до 3.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Розвиток суспільно-політичного життя Київської Русі та Галицько- Волинської держави.
 • Розвиток господарського життя Київської Русі та Галицько - Волинської держави.
 • Поширення писемності Київської Русі та Галицько- Волинської держави.
 • Розвиток культури та освіти Київської Русі та Галицько- Волинської держави. Пам'ятки архітектури та мистецтва.
 • Домашнє завдання до 4.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Боротьба Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Кревська унія.
 • Входження українських земель до складу інших держав.
 • Виникнення українського козацтва.
 • Соціально-економічне життя на території українських земель у складі Польщі та Литви.
 • Архітектура доби розвиненого середньовіччя на території України.
 • Домашнє завдання до 5.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Люблінська унія та її вплив на українські землі.
 • Зміни в соціальній структурі українського суспільства.
 • Виникнення Запорізької Січі.
 • Повстання 90-х років ХVІ ст.
 • Берестейська Церковна Унія. Братський рух. Утворення УГКЦ.
 • Домашнє завдання до 6.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Відновлення церковної православної ієрархії 1620 р. Розвиток культури та освіти.
 • Морські походи козаків. Участь українського козацтва у Хотинській війні. Козацькі повстання 1620-х - 1630-х рр.
 • Зміни в соціально-економічному житті. Розвиток міст. Воєводства Речі Посполитої на українських землях.
 • Домашнє завдання до 7.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Національно-визвольна війна українського народу.
 • Зміни в суспільно-політичному житті. Утворення української козацької держави - Війська Запорізького. Зовнішньополітична діяльність уряду Б. Хмельницького.
 • Домашнє завдання до 8.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Гетьманування І. Виговського. Ухвалення Гадяцьких пунктів. Московсько-українська війна. Гетьманування Ю. Хмельницького.
 • Поділ Гетьманщини. Гетьманування П. Тетері, І. Брюховецького, П. Дорошенка, Д. Многогрішного.
 • Гетьманування І. Самойловича. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Занепад Правобережжя. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Адміністративно- територіальний устрій Слобідської України.
 • Домашнє завдання до 9.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Гетьманування І. Мазепи. Розвиток культури та освіти.
 • Гетьманування І. Скоропадського, Д. Апостола. Обмеження автономії Гетьманщини. «Правління Гетьманського уряду» 1734 р.
 • Розвиток культури та освіти.
 • Домашнє завдання до 10.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Ліквідація автономного устрою Гетьманщини, Слобожанщини та Запорожжя.
 • Входження Правобережжя до складу Російської имперії та заселення Південої України.
 • Культура, наука, освіта другої половини XVIII століття.
 • Домашнє завдання до 11.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Включення українських земель до складу Російської імперії. Адміністративно-територіальний поділ українських земель.
 • Промисловий переворот та зародження ринкової економіки. Соціальна боротьба.
 • Розвиток національного руху. Поширення на Україну російського та польського суспільних рухів.
 • Домашнє завдання до 12.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Включення західноукраїнських земель до складу австрійської імперії та адміністративно- територіальний поділ західноукраїнських земель.
 • Перша хвиля національного відродження.
 • Домашнє завдання до 13.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Освіта і наука в першій половині 19 століття.
 • Національне відродження, розвиток літератури і мистецтва в першій половині 19 століття.
 • Домашнє завдання до 14.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Реформи 60 - 70-х рр. ХІХ ст. і процеси модернізації в Україні.
 • Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського руху. Діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства».
 • Домашнє завдання до 15.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Соціально-економічне становище та суспільно-політична ситуація 1850-1860-х років.
 • Створення і діяльність національно-культурного товариства просвіта та перших політичних партій українців галичини.
 • Домашнє завдання до 16.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Освіта та наука в другій половині 19 — на початку 20 ст.
 • Культурне піднесення другої половини ХІХ століття.
 • Домашнє завдання до 17.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Особливості економічного розвитку.
 • Формування українських політичних партій.
 • Революція 1905–1907 рр.
 • Столипінська аграрна реформа 1906–1911 рр.
 • Домашнє завдання до 18.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Соціально-економічний розвиток.
 • Розвиток національно-визвольного руху.
 • Домашнє завдання до 19.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Українське питання в планах іноземних держав.
 • Позиція українців щодо війни.
 • Військові дії під час Першої світової війни (1914–1918 рр.).
 • Домашнє завдання до 20.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Утворення Української Центральної Ради.
 • Діяльність УЦР в червні - серпні 1917 р.
 • Третій Універсал Центральної Ради.
 • Проголошення незалежності УНР.
 • Домашнє завдання до 21.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Гетьманський переворот і утворення Української Держави.
 • Прихід до влади Директорії.
 • Утворення ЗУНР.
 • Більшовицький режим в Україні. Друга радянсько-українська війна.
 • Денікінський режим в Україні. «Київська катастрофа».
 • Завершення бойових дій у 1920-1921 роках.
 • Домашнє завдання до 22.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Україна та утворення СРСР.
 • Політика «воєнного комунізму» та Голод 1921-1923 рр.
 • НЕП в Україні.
 • Українське національне відродження 1920-х рр.
 • Домашнє завдання до 23.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Радянська модернізація в Україні. Індустріалізація.
 • Колективізація. Голодомор 1932-1933.
 • Масові репресії. Ідеологізація суспільного життя, культ особи. Згортання українізації.
 • Суспільно-політичне, культурне та релігійне життя.
 • Домашнє завдання до 24.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Економіка українських земель.
 • Різні течії в суспільно-політичному русі, радикалізація політичного життя в 1930-х роках.
 • Домашнє завдання до 25.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Початок Другої світової війни. Включення Західної України, Бессарабії та Північної Буковини до складу УРСР.
 • Початок Великої Вітчизняної війни.
 • Встановлення нацистського окупаційного режиму. Розгортання радянського партизанського руху. Діяльність ОУН. Утворення УПА.
 • Визволення України. Депортація кримських татар та інших народів Криму. Перемога у Великій Вітчизняній війні.
 • Домашнє завдання до 26.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 — початку 50-х років.
 • Домашнє завдання до 27.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Україна в умовах десталінізації.
 • Домашнє завдання до 28.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Україна у період загострення кризи радянської системи.
 • Домашнє завдання до 29.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України.
 • Домашнє завдання до 30.
  1 г
 • Програмні вимоги міністерства освіти ЗНО.
 • Україна в умовах незалежності.
 • Домашнє завдання до 31.
  1 г
Історія України. Підготовка до ЗНО.
Валерія
курс дуже допоміг) Вчила 2 місяці)Велике дякую )
Стас
Дуже сподобалось!
Сподіваюся допоможе на ЗНО
Топскій Вова
все топ
Valerii
Підсумкові тести у 3 і 4 занятті майже однакові
Дарыя
Фото не завжди відповідають підписам. Багато помилок у тестах.!!!Перегляньте будь ласка!!!
Микола
Дуже задоволений, здав ЗНО 2018 на 190, напевно, за відсутності такої програми такого не можна було б здійснити(( Раджу хоча б спробувати усім. Бажаю вам натхнення і успіху на ЗНО!!!
кц31
У темі -зміни в суспільно-політичному житті. Утворення української козацької держави - Війська Запорізького. Зовнішньополітична діяльність уряду Б. Хмельницького. - у коспекті де розділ ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ ТА МИСТЕЦТВА є помилка з Іллінська церква в Суботові
Анна
Курс створений з метою гарної підготовки учнів до ЗНО та успішного його проходження, а як же бути із великою кількістю помилок у тестах?!!! Це просто не допустимо!!!
Stepenko Nastacia
Дуже корисний матеріал. Дякую Вам за те, що можна безкоштовно і з великим насолодженням та цікавістю вивчати історію! Все супер, комплексно
Margo Bridge
Дуже хороші курси! Велике вам дякую!)
Liza Merezhko
На жаль, у вас плутанина із зображеннями.Наприклад, у 20 завданні замість карти, де відображено події, наслідком яких стало створення Галицько-Буковинського генерал-губернатроства, показано церкву.А також в дом.завданні 20 неправильна відповідь під номером 10, оскільки ТУП займала нейтральну позицію, а не підтримувала Антанту...
Команда Eduget
Дякуємо за Ваш відгук, наші викладачі розглянуть Ваші питання.
Daria Avtomchuk
у 17 темі (саме дз) виникла якась плутанина з зображеннями. Виправте, будь ласка
Команда Eduget
Дякуємо за відгук! Підкажіть, будь ласка, у якому саме завданні Ви знайшли плутанину
Микола
у завданнях присутні помилки: вказано встановити відповідність між портретом діяча, а зображено якусь картину, тобто замість портрета цього діяча вказано зовсім інше
Команда Eduget
Дякуємо за відгук! Підкажіть, будь ласка, де саме Ви знайшли помилку
Костюченко Ярослав
У відповідностях варіанти відповідей завчасно проставлені))) Зверху вниз ідуть правильні букви
Лой Яна
в 29 курсі некоректні питання
Тетеуца Арсен
тема "Україна в умовах незалежності". тест - завдання 11. там запитання: укажіть факти видатного політика, зображеного на фото. на фото ви зобразили Параджанова. ці відповіді, які ви вказали правильними, відповідають відомому дисиденту і політику Вячеславу Чорноволу. змініть, будь ласка фото. мама з татом в шоці від неточностей в ілюстраціях даної теми. (батьки були очевидцями даних історичних подій, а мама знала особисто відомих політиків і дисидентів тих часів.) коли я показав відповіді на питання, котрі виявились неправильними то вона була шокована, адже запитання не відповідають відповідям. (вона у мене магістр історії і з тих подій писала багато статей та доповідей). я пишу на іі прохання, адже , як вона сказала, не в усіх учнів батьки володіють знаннями з історії України на високому рівні. Дякую за розуміння.
Тетеуца Арсен
багато помилок в інформаційних текстах. не коректно поставлені питання. є завдання в тестах, в яких стоїть чітке питання - знайти три правильні відповіді, а їх лише дві. таких завдань є багато і тому учні плутаються у відповідях. карти та ілюстрації малих розмірів і позначки на них зображені дрібним шрифтом, що унеможливлює надати в подальшому точну відповідь.
світлана
дуже багато помилок !!!
світлана
багато некоректно поставлених питань наприклад в темах культура 19 століття
світлана
у темах культура 19 століття неправильно вказані ілюстраціі до питань

Залишити відгук можна під час або після проходження курсу


Рекомендовані курси: