Математика. Підготовка до ЗНО

безкоштовно
Математика. Підготовка до ЗНО
 • Кількість відгуків: 34
 • Вид: Курс у запису
 • Компанія: Освіта-Онлайн
 • Мова курсу: Українська

Основна мета нашого курсу - ретельна та якісна підготовка до ЗНО з математики. На заняттях ми розглянемо як основні теоретичні відомості, так і методи розв'язування математичних задач. Особливу увагу ми приділимо стратегіям успішного складання ЗНО з цього надважливого предмету, проаналізуємо типові помилки, яких припускалися учні в минулі роки. 


В даному курсі сертифікат не передбачений.

Математика. Підготовка до ЗНО
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Числа. Числові вирази. Подільність. НСД. НСК.
 • Основні теоретичні відомості.
 • Ознаки подільності.
 • Прості та складені числа.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Дроби. Дії з дробами.
 • Основні теоретичні відомості.
 • Дії з дробами.
 • Дії над звичайними дробами.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Цілі, раціональні та дійсні числа.
 • Основні теоретичні відомості.
 • Числові проміжки.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Степінь. Корінь. Відсотки. Пропорція.
 • Степінь.
 • Корінь.
 • Відсотки.
 • Пропорція.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Домашнє завдання до 1.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Різновиди виразів у алгебрі. Означення області допустимих значень.
 • Основні теоретичні відомості.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Цілі вирази, тотожні перетворення цілих виразів.
 • Одночлени. Основні теоретичні відомості.
 • Многочлени. Арифметичні дії із многочленами. Розклад многочленів на множники.
 • Формули скороченого множення.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Раціональні дроби.
 • Додавання та віднімання алгебраїчних дробів.
 • Множення та ділення алгебраїчних дробів.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Ірраціональні вирази, область допустимих значень.
 • Основні теоретичні відомості.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Підсумки.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Домашнє завдання до 2.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Означення тригонометричних співвідношень для довільних кутів.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Тригонометричні тотожності, формули зведення та інші тригонометричні формули.
 • Розбір декількох завдань та тестів.
 • Розбір типових завдань.
 • Найпростіші геометричні фігури на площині - точка, пряма, промінь, відрізок, кут. Властивості найпростіших фігур. Бісектриса кута. Аксіоми планіметрії.
 • Паралельні прямі, їх властивості. Теорема Фалеса. Перпендикулярні прямі, перпендикуляр і похила.
 • Домашнє завдання до 3.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Основні показникові тотожності. Перетворення показникових виразів.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Означення та властивості логарифму. Десятковий та натуральний логарифми. Логарифмування та потенціювання.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Логарифмічні тотожності. Тотожні перетворення виразів.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія задач ЗНО. Тотожні перетворення логарифмічних виразів.
 • Підсумки.
 • Коло круг та їх елементи. Довжина кола, площа круга. Радіана міра дуги. Довжина дуги кола.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Центральні та вписані кути, хорди, дотичні та їх властивості. Площа сектора та сегмента.
 • Центральні та вписані кути, хорди, дотичні та їх властивості. Площа сектора та сегмента.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Розбір задач з теми «Центральний та вписані кути, хорди, дотичні».
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 4.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Цілі рівняння.
 • Лінійні рівняння з однією змінною.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Квадратні рівняння.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Неповні квадратні рівняння.
 • Теорема Вієта.
 • Цілі рівняння вищих степенів.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Рівняння з модулем.
 • Рівняння з параметром.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія задач ЗНО.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 5.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Лінійні нерівності. Метод інтервалів.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Квадратні нерівності.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Нерівності з модулем.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО.
 • Домашнє завдання до 6.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Раціональні рівняння. Схема розв'язування дробово-раціональних рівнянь (ДРР).
 • Розв'язування ДРР методом заміни змінної.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • ДДР з параметрами.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Метод інтервалів розв'язання дробово-раціональних нерівностей. Дробово-раціональні нерівності з параметрами.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО.
 • Домашнє завдання до 7.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Методи розв'язання ірраціональних рівнянь. Відокремлення квадратного кореня, зведення до системи рівнянь, спряженість в рівняннях.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Методи розв'язування ірраціональних нерівностей.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО з розбором окремих прикладів ірраціональних рівнянь.
 • Типологія завдань ЗНО з розбором окремих прикладів ірраціональних нерівностей.
 • Основні елементи, різновиди та властивості трикутників. Сума кутів, середня лінія трикутників.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Медіани, бісектриси, висоти трикутників та їх властивості.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Прямокутні трикутники, пропорційні відрізки, теорема Піфагора, співвідношення сторін та кутів. Рівнобедрений та правильний трикутники.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО з розбором окремих прикладів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 8.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Показникові рівняння.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Показниково - степеневі рівняння, показникові рівняння з параметрами.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО з теми «Показникові рівняння».
 • Підсумки.
 • Теорема косинусів та синусів.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Вписані та описані трикутники. Площа трикутника.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО з теми «Трикутники».
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 9.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Показникові нерівності.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Заміна змінної в показникових нерівностей.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО з теми «Показникові нерівності».
 • Підсумки.
 • Чотирикутник та його елемент.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат. Площі цих фігур.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Трапеція, середня лінія трапеції та властивості. Площа трапеції.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО з теми «Чотирикутники».
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 10.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Многокутник та його елементи. Опуклий многокутник. Периметр многокутника, сума кутів опуклого многокутника.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Правильний многокутнник та його властивості.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Вписані в коло та описані навколо кола многокутники.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО з розбором окремих прикладів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 11.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Прямокутна система координат на площині, координати точки; формули для обчислення відстані між двома точками та координат середини відрізка.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Рівняння прямої та кола. Умови перпендикулярності та паралельності прямих на площині. Умови перетину прямої та кола.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО з розбором окремих прикладів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 12.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Найпростіші логаріфмічні рівняння.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Заміна змінної та інші методи розв'язання логарифмічних рівнянь.
 • Приклади завдань ЗНО з теми "Логарифмічні рівняння".
 • Підсумки.
 • Поняття вектора, довжина, колiнеарнi, рiвні вектори, координати вектора.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Додавання, віднімання векторів, множення вектора на число; розклад вектора за двома неколінеарними векторами.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Скалярний добуток векторів та його властивості; формула для знаходження кута між векторами; умови колінеарності та перпенди-кулярності векторів.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Приклади завдань ЗНО з теми "Вектори на площині".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 13.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Найпростіші логарифмічні нерівності.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Заміна змінної у логарифмічних нерівностях.
 • Приклади завдань ЗНО з теми «Логарифмічні нерівності».
 • Підсумки.
 • Симетрія відносно точки та прямої на площині.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Поворот, паралельне перенесення, перетворення подібності, гомотетія.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Приклади завдань ЗНО з теми "Подібність трикутників".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 14.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Найпростіші тригонометричні рівняння.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Тригонометричні рівняння, що зводяться до квадратних, однорідні тригонометричні рівняння, спосіб розкладання на множники.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Використання обмеженості тригонометричних функцій, формул зниження степеня та інших перетворень для розв'язання тригонометричних рівнянь.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Приклади завдань ЗНО з теми "Тригонометричні рівняння".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 15.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Найпростіші тригонометричні нерівності.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Тригонометричні нерівності більш складних типів.
 • Розбір прикладів за темою "Тригонометричні нерівності".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 16.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Системи рівнянь та нерівностей.
 • Системи лінійних рівнянь.
 • Системи рівнянь вищих степенів.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Приклади завдань з теми "Системи рівнянь та нерівностей".
 • Підсумки.
 • Аксіоми і теореми стереометрії; взаємне розміщення прямих у просторі, прямої та площини у просторі, площин у просторі.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Ознаки паралельності прямих, прямої і площини, площин; ознаки перпендикулярності прямої і площини, двох площин.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Проекція похилої на площину, теорема про три перпендикуляра.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Приклади завдань з теми "Прямі та площини у просторі".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 17.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Системи раціональних та ірраціональних рівнянь.
 • Системи показникових та логарифмічних рівнянь.
 • Типові приклади з теми "Системи раціональних, ірраціональних, показникових та логарифмічних рівнянь".
 • Підсумки.
 • Кут між прямими та кут між площинами. Двогранний кут. Многогранники. Види многогранників. Призма.
 • Прямокутний паралелепипед. Об'єм призми.
 • Типові завдання з теми "Прямокутний паралелепипед".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 18.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Системи тригонометричних рівнянь.
 • Системи тригонометричних нерівностей.
 • Розбір типових прикладів з теми "Системи тригонометричних рівнянь та нерівностей".
 • Підсумки.
 • Піраміда. Різновиди пірамід, основні елементи та властивості.
 • Зрізана піраміда. Об'єм піраміди та зрізаної піраміди.
 • Розбір типових прикладів з теми "Піраміда".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 19.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Арифметична прогресія.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Геометрична прогресія.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Приклади завдань ЗНО з теми "Прогресії".
 • Підсумки.
 • Тіла обертання. Циліндр. Основні елементи та властивості.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Площа поверхні та об’єм циліндра.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Приклади завдань ЗНО з теми "Циліндр".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 20.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Функції, основні властивості функцій.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Основні елементарні функції - степенева, показникові, логарифмічна.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Тригонометричні функції.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Приклад завдання зно з теми "Функції".
 • Підсумки.
 • Конус. Основні властивості та елементи. Зрізаний конус.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Площа поверхні та об'єм конуса.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Приклад завдання зно з теми "Конус".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 21.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Побудова графіків методом геометричних перетворень. Найпростіші випадки. Частина 1.
 • Побудова графіків методом геометричних перетворень. Найпростіші випадки. Частина 2.
 • Перетворення графіків тригонометричних функцій.
 • Побудова графіків методом геометричних перетворень функцій, що містять модуль. Графічний метод розв’язання рівнянь.
 • Приклади завдань ЗНО з теми "Побудова графіків методом геометричних перетворень".
 • Підсумки.
 • Куля і сфера. Основні властивості. Дотична площина та дотична пряма.
 • Кульовий сектор, кульовий сегмент, площа сфери, об'єм кулі.
 • Приклади завдань ЗНО з теми "Куля та сфера".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 22.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Прямокутна система координат у просторі.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Вектори у просторі та основні дії з векторами.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типові приклади з теми "Координати та вектори у просторі".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 23.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Границя функцій. Неперервність функцій.
 • Означення похідної. Таблиця похідних. Правила диференціювання. Похідна складеної функції.
 • Фізичний та геометричний зміст похідної.
 • Рівняння дотичної до графіка функції.
 • Типові приклади з теми "Похідна".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 24.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Зростання/спадання, максимуми та мінімуми функції.
 • Схема дослідження функцій.
 • Приклади завдань з теми "Дослідження функцій".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 25.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Первісна, невизначений інтеграл.
 • Визначений інтеграл, площа криволінійної трапеції, формула Ньютона - Лейбниця.
 • Типологія завдань ЗНО з розбором окремих прикладів. Частина 1.
 • Типологія завдань ЗНО з розбором окремих прикладів. Частина 2.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 26.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Основні відомості про множини. Дії над множинами.
 • Перестановки, розміщення, комбінації. Правила суми та добутку.
 • Типологія завдань ЗНО з розбором окремих прикладів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 27.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Основні теоретичні відомості з елементарної теорії ймовірностей.
 • Приклади поглибленого рівня (використання комбінаторики для розв'язання завдань з теорії ймовірностей).
 • Приклади завдань ЗНО з теми "Елементи теорії ймовірностей".
 • Домашнє завдання до 28.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Основні поняття математичної статистики. Типи графічного подання статистичної інформації.
 • Приклади завдань ЗНO з теми "Елементи статистики".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 29.
  1 г
Математика. Підготовка до ЗНО
Shvets Vyacheslav
У першому заняття дуже легко відслідковується закономірність правильних варіантів відповіді у двох останніх питаннях домашнього завдання, у Вас вони стоять вже в потрібному порядку
Adelina
Не показывает вообще заданий и ответов в теста, а так курс отличный! Помогите пожалуйста
Драбенко Тетяна
Є ПОМИЛКИ у тестах!!! Заняття 14, завдання 7 у домашньому тесті. Із чотирьох питань на відповідність правильне лише третє. ПЕРЕВІРТЕ БУДЬ ЛАСКА!!!
Марія Лопацька
Починаючи з 8 тижня не всі завдання проміжного тесту видно, на домашньому завданні не видно нічого.
Rostislav
Классный курс, но почему после 3 занятия у меня в тестах не показывается задания? это у меня одного такое?
Ангеліна
Доброго вечора! Курс чудовий, але, починаючи з вечора суботи, не відкривається жодне завдання і варіанти відповідей у тестах. Нічого не можу розв'язати. Що можна зробити?
Вікторія
Перевірте тести, дуже багато помилок!
Майже в кожному тесті зустрічаються неточності.
Богдан
а де можна подивитися конспекти з усіма формулами?
Владислав
Проект чудовий!
Ви справжні рятівники, тільки будь ласка, працюйте над помилками.
Вовчік
ЧОТКО!! Пацани оцінять!
Максим Зрибнєв
Це просто кльово!!!!
Фурсик Настя
Тиждень 1, розбір завдань та тестів ЗНО, завдання 1, в вас відмічено, ніби правильна відповідь Г, хоча правильна Д.
Змініть будь ласка.
Марк
Безплатні курси - такі и тести)
Оксана
Таке враження, що ваші викладачі чекають, коли я знайду всі помилки, а вони потім виправлять. Домашнє завдання До 14. Завдання 7 .Абсолютна невідповідність запитань і запропонованих вами відповідей. По- вашому, точка, симетрична т.А(5;-2) відносно початку координат, (8;2) .З яких міркувань така відповідь.? І ще два аналогічних завдання.
Команда Eduget
Дякуємо, Оксано за Вашу допомогу! Вказане Вами завдання перевіряється.
Anastasiia
У відео 7.5 другу задачу можна вирішити іншим способом (конверт Пірсона)
Оксана
Невже лінь виправити конкретно вказані помилки?
Команда Eduget
Оксано, ми надзвичайно вдячні Вам за активність та допомогу у покращенні курсу ! Наразі усі, вказані Вами тестові запитання перевіряються викладачами, і за результатами їх детального аналізу обов'язково будуть виправлені. Ще раз дякуємо Вам за небайдужість!
Янченеко Марина
проект супер!!
Янченеко Марина
проект супер!!!
Люба
Занятие 2. Разбор заданий после Иррациональных. Пример 3. Разве деление не должно идти перед добавлением, а не после??
Оксана
До 10. У завданнІ 6 . Відповідь 9,6 .У запропонованих варіантах її немає. У завданні 8 - До 1 - відповідь неправильна : якщо чотирикутник описаний, то суми протилежних сторін рівні, а не кутів.
Оксана
До 10. У завданнІ 6 . Відповідь 9,6 .У запропонованих варіантах її немає. У завданні 8 - До 1 - відповідь неправильна : якщо чотирикутник описаний, то суми протилежних сторін рівні, а не кутів.
Оксана
Д.з.До 9. Завдання 3 - треба розв'язати рівняння , а знаку " дорівнює" немає. Завдання 8 - є рівняння (1-4) ,а відповідей (А-Г) немає. Чим далі, тим більше помилок. Такі тести сприятимуть заниженню самооцінки учнів
Ірина
Дійсно, проходжу тести з Теорії ймовірності - є помилки в варіантах відповідей. Тести не перевіренні.
Оксана
Домашнє завдання До 4 знову помилку завданнях 2 та 8 . log 32- що ви малм на увазі? Яка основа логарифма . Як можна допуститм тести без апробації. Нечувана кількість помилок. Хтось їхрощв' язував хоч раз?
Оксана
Домашнє завдання До 2 .завдання 3/8 .Умову так і не виправили. При множенні цих дробів скорочення неможливе. Замініть його діленням!
Оксана
Домашнє завдання до 8. Завдання 1/9 .у варіанті відповіді, що ви пропонуєте, як правильну ,виходить, що областю визначення для х більший рівний 5 та х менший рівний 4 , є одне число. Хоча в такому випадку областю визначення є порожня множина. Виправте. Щось забагато помилок.
Команда Eduget
Доброго дня, Оксана!
Дякуємо за увагу, проявлену до нашого проекту.
Всі зауваження по курсах з математики виправлені.
Гарного навчання!
Оксана
Хто- небудь читає ці повідомлення ? Наступна помилка у завданні " домашнє завдання До 6" . Завдання 6/8 . Де в умові у задачі з параметром подівся x ? Що розв' язувати? Хто здійснював комп' ютерний набір, зробивши стільки помилок в умові?
Оксана
Домашнє завдання До 11 .питання8 (4) . Якщо внутрішній кут многокутнтка 164° то зовнішній 16 °, 360°:16°=22,5 - кутів? Поміняйте умову запитання . Щоб вона відповідала передбаченій відповіді, 15 кутів, в умові має бути кут 154° .
Оксана
Зно з математики. Заняття 2 .Домашнє завдання. У другому і третьому завданні помилки в умові.
Оксана
Прекрасний проект. Успіхів і розвитку!!!!
Кучевский Николай
У відео 1031. Приклади завдань ЗНО та степенево-показникові нерівності невірна відповідь до степенево-показникової нерівності:(1/2;2).
Кучевский Николай
У тестових завданнях є неточності.
Левко Богдан
Це просто неймовірно! Головне не переставайте працювати і не покидайте цей проект, щоб учням було легше готуватися

Залишити відгук можна під час або після проходження курсу


Рекомендовані курси: