Основи менеджменту

1 200 грн
Основи менеджменту

Для визначення напрямку свого розвитку і кар'єри важливе розуміння принципів побудови ієрархії компаній різних типів, стратегії розвитку бізнесу, кадрової структури компанії.

Автор курсу – Анна Власова, співзасновник і директор Школи HRM, Радник Адміністрації Президента України, кандидат економічних наук, магістр бізнес-освіти, доцент.

Докладніше...


Після завершення курсу ви можете отримати один із двох сертифікатів, які передбачено в цьому курсі.
 • Сертифікат про прослуховування курсу. Для отримання сертифіката необхідно пройти всі активності курсу.
 • Сертифікат про успішне завершення курсу. Для отримання сертифіката необхідно набрати не менше 60% від максимально можливої кількості балів за цей курс.

Основи менеджменту
 • freeМенеджмент как наука, искусство и практика управления
  5 хв
 • Зависимость компетенций менеджеров от сфер и уровней управления
  6 хв
 • Цели менеджмента на разных этапах жизненного цикла организации
  6 хв
 • Процесс управления: функции менеджмента
  6 хв
 • Управленческие роли и ситуационный подход в менеджменте
  5 хв
 • Планирование и постановка целей
  7 хв
 • Тест к теме №1
  15 хв
 • Этапы процесса организации
  4 хв
 • Горизонтальная и вертикальная специализация
  10 хв
 • Децентрализация принятия решений и делегирование полномочий
  8 хв
 • Департаментализация и координация деятельности подразделений
  8 хв
 • Выбор типа организационной структуры управления
  10 хв
 • Структурный и кадровый аудит
  7 хв
 • Тест к теме №2
  15 хв
 • Определение лидерства в менеджменте
  6 хв
 • Виды и стили лидерства
  7 хв
 • Инструменты управленческой власти и влияния
  9 хв
 • Взаимосвязь лидерства и мотивации
  4 хв
 • Понятие мотивации
  6 хв
 • Отличия мотивации и стимулирования
  5 хв
 • Тест к теме №3
  15 хв
 • Этапы и виды управленческого контроля
  6 хв
 • Плюсы и минусы методов контроля
  6 хв
 • Параметры эффективной системы контроля и дисфункциональный эффект контроля
  9 хв
 • Организационная культура как инструмент контроля поведения
  6 хв
 • Выбор инструментов контроля в зависимости от типа корпоративной культуры
  7 хв
 • Тест к теме №4
  15 хв
 • Дерево принятия управленческих решений
  6 хв
 • Мотивы выбора и ответственность менеджмента в принятии решений
  8 хв
 • Технология принятия управленческих решений и типы решений
  7 хв
 • Условия успешной коммуникации
  7 хв
 • Типы организационных коммуникаций и факторы, препятствующие эффективной коммуникации
  6 хв
 • Тест к теме №5
  15 хв
 • Итоговый тест
  2 г
Основи менеджменту
Павлова Кристина
Полученные знания однозначно помогут в моей деятельности, любому пользователю будет полезно послушать базовые понятия менеджмента

Залишити відгук можна під час або після проходження курсу


Рекомендовані курси: