Підготовка до ЗНО

Українська мова та література. Онлайн-підготовка до ЗНО

999 грн
Українська мова та література. Онлайн-підготовка до ЗНО
 • Кількість відгуків: 1
 • Вид: Курс
 • Компанія: ПроЗНО
 • Мова курсу: Українська

ПроЗНО українська мова та література базовий

Тим, хто прагне скласти ЗНО з української мови та літератури успішно, пропонований курс допоможе швидко підтягнути незасвоєні теми за всі роки шкільного навчання, систематизувати матеріал, відпрацювати навичку складання тестів.

ЗНО з української мови та літератури є обов’язковим для всіх випускників України, тож набрана кількість балів з цього предмету значною мірою визначить вступ до будь-якого навчального закладу.

У відеолекціях курсу стисло й по суті викладено весь необхідний об’єм інформації, проілюстрований таблицями, схемами, персоналіями. Підготовка до ЗНО онлайн разом із ПроЗНО допоможе опанувати завдання з фонетики, утворення дієслівних форм і дієслівне керування, пунктуацію, аналіз художніх творів тощо.

Переваги підготовки до ЗНО онлайн – економія часу і коштів на транспорті, доступ до найкращих викладачів України, можливість переглядати відеолекції декілька разів для найкращого запам’ятовування, системний підхід і практична тестова складова.

Курс ПроЗНО з української мови та літератури містить:

 • 100 відеолекцій, представлених у 11 модулях, кожен з яких ґрунтовно розкриває всі теми програми ЗНО з української мови та літератури, з них 35 уроків присвячено темам курсу української літератури;
 • 4000 тестових завдань.

Після завершення курсу ви можете стисло повторити та перевірити рівень засвоєння вами пройденого матеріалу в 10 уроках систематизації та узагальнення знань.

Автори курсу:

Оксана Данилевська, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, автор близько 50 наукових публікацій, навчальних посібників, зошитів і підручників для загальноосвітніх навчальних закладів;

Олександр Заболотний, заслужений вчитель України, автор підручників, посібників, довідників з української мови, зокрема з підготовки до ЗНО та культури мовлення;

Віктор Заболотний, відмінник освіти України, автор підручників, посібників, довідників з української мови, зокрема з підготовки до ЗНО та культури мовлення.


В даному курсі сертифікат не передбачений.

Українська мова та література. Онлайн-підготовка до ЗНО
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., §§ 41-42
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., §§ 44-46
 • Відеолекція: Синоніми. Антоніми. Явище паронімії
  23хв 40с
 • Тест 1.2.1
  30хв
 • Тест 1.2.2
  30хв
 • Відеолекція: Загальна характеристика українських народних пісень. Пісні Марусі Чурай. Історичні пісні
  22хв 40с
 • Тест 1.3.1
  40хв
 • Тест 1.3.2
  40хв
Рекомендована література: 1. О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., § 43 2. О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 7-11
 • Відеолекція: Групи лексики з погляду вживання
  20хв 59с
 • Тест 1.4.1
  30хв
 • Тест 1.4.2
  30хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., § 39
 • Відеолекція: Українська лексика за походженням. Лексичні запозичення з інших мов. Правопис слів іншомовного походження (орфографія)
  32хв 41с
 • Тест 1.5.1
  30хв
 • Тест 1.5.2
  30хв
 • Відеолекція: Тематика, образи, зміст народних дум і балад. «Дума про Марусю Богуславку». Балада «Ой летіла стріла»
  22хв 29с
 • Тест 1.6.1
  40хв
 • Тест 1.6.2
  40хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 12, 13
 • Відеолекція: Відомості з фразеології. Найуживаніші фразеологізми
  23хв 38с
 • Тест 1.7.1
  30хв
 • Тест 1.7.2
  30хв
 • Відеолекція: Художні засоби в уснопоетичних творах
  19хв 42с
 • Тест 1.8.1
  30хв
 • Тест 1.8.2
  30хв
Лексикологія. Фразеологія. Правопис слів іншомовного походження. Усна народна творчість (пісні, думи, балади)
 • Тестування за модулем 1
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., §§ 23-25
 • Відеолекція: Звукове значення букв. Фонетичний запис
  23хв 08с
 • Тест 2.1.1
  01г
 • Тест 2.1.2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., §§ 26-28
 • Відеолекція: Голосні звуки. Склад. Наголос. Складні випадки наголошування. Правопис ненаголошених голосних у коренях слів
  13хв 55с
 • Тест 2.2.1
  01г
 • Тест 2.2.2
  01г
 • Відеолекція: Давня українська література. «Повість минулих літ» – жанрова своєрідність та аналіз уривків
  25хв 34с
 • Тест 2.3.1
  30хв
 • Тест 2.3.2
  30хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., § 29
 • Відеолекція: Приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі. Уподібнення приголосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків в українській мові
  17хв 48с
 • Тест 2.4.1
  01г
 • Тест 2.4.2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., §30
 • Відеолекція: Спрощення в групах приголосних (орфографія)
  14хв 38с
 • Тест 2.5.1
  01г
 • Тест 2.5.2
  01г
 • Відеолекція: Слово про Ігорів похід» як пам’ятка давньої української літератури
  24хв 14с
 • Тест 2.6.1
  30хв
 • Тест 2.6.2
  30хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., § 34
 • Відеолекція: Позначення м’якості приголосних. Уживання знака м’якшення (орфографія)
  15хв 49с
 • Тест 2.7.1
  01г
 • Тест 2.7.2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., § 36
 • Відеолекція: Уживання апострофа (орфографія)
  13хв 10с
 • Тест 2.8.1
  01г
 • Тест 2.8.2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., §§ 37, 38
 • Відеолекція: Подовження м’яких приголосних. Написання слів з подвоєними літерами (орфографія)
  15хв 54с
 • Тест 2.9.1
  01г
 • Тест 2.9.2
  01г
 • Відеолекція: Творчість Григорія Сковороди
  24хв 17с
 • Тест 2.10.1
  40хв
 • Тест 2.10.2
  40хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., §§ 31-32
 • Відеолекція: Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування голосних у дієслівних коренях (орфографія)
  16хв 50с
 • Тест 2.11.1
  01г
 • Тест 2.11.2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., § 33
 • Відеолекція: Основні випадки чергування у-в, і-й
  18хв 50с
 • Тест 2.12.1
  01г
 • Тест 2.12.2
  01г
 • Тестування за модулем 2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., §§ 49-51
 • Відеолекція: Будова слова. Основні способи словотвору
  20хв 23с
 • Тест 3.1.1
  01г
 • Тест 3.1.2
  01г
 • Відеолекція: Поема Івана Котляревського «Енеїда» – перший твір нової української літератури
  26хв 08с
 • Тест 3.2.1
  30хв
 • Тест 3.2.2
  30хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., §§ 52, 53
 • Відеолекція: Префіксальний словотвір. Правопис префіксів (орфографія)
  18хв 59с
 • Тест 3.3.1
  01г
 • Тест 3.3.2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 5 клас / Київ: "Генеза", 2013. – 256 с., § 52
 • Відеолекція: Суфіксальний словотвір. Правопис суфіксів (орфографія)
  21хв 17с
 • Тест 3.4.1
  01г
 • Тест 3.4.2
  01г
 • Відеолекція: П’єса Івана Котляревського «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії
  16хв 59с
 • Тест 3.5.1
  30хв
 • Тест 3.5.2
  30хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 19, 20
 • Відеолекція: Складні слова. Сполучні голосні в складних словах. Правопис складних слів (загальні правила)
  17хв 35с
 • Тест 3.6.1
  01г
 • Тест 3.6.2
  01г
 • Тест за модулем 3
  01г
 • Відеолекція: Повість Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся» – перший прозовий твір у новій українській літературі
  18хв 42с
 • Тест 4.1.1
  30хв
 • Тест 4.1.2
  30хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 23, 24
 • Відеолекція: Іменник як частина мови. Іменники істоти та неістоти, власні й загальні. Велика літера у власних назвах
  26хв 56с
 • Тест 4.2.1
  01г
 • Тест 4.2.2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 25, 26
 • Відеолекція: Рід іменників; іменники спільного роду. Складні випадки визначення роду. Число іменників
  21хв 33с
 • Тест 4.3.1
  01г
 • Тест 4.3.2
  01г
 • Відеолекція: Рання творчість Тараса Шевченка (вірш «До Основ’яненка», поеми «Гайдамаки» та «Катерина»
  23хв 14с
 • Тест 4.4.1
  30хв
 • Тест 4.4.2
  30хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 27-30
 • Відеолекція: Відмінки іменників. Поділ іменників на відміни. Поділ іменників першої та другої відмін на групи
  28хв 53с
 • Тест 4.5.1
  01г
 • Тест 4.5.2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, § 31
 • Відеолекція: Особливості вживання та написання відмінкових форм
  30хв 30с
 • Тест 4.6.1
  01г
 • Тест 4.6.2
  01г
 • Відеолекція: Творчість Тараса Шевченка періоду «трьох літ» (поеми «Кавказ», «Сон», послання « І мертвим, і живим…»)
  24хв 20с
 • Тест 4.7.1
  30хв
 • Тест 4.7.2
  30хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, § 36
 • Відеолекція: Закінчення іменників у кличному відмінку. Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові
  25хв 49с
 • Тест 4.8.1
  01г
 • Тест 4.8.2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 33, 34
 • Відеолекція: Особливості відмінкових закінчень іменників у множині. Невідмінювані іменники в українській мові
  29хв 08с
 • Тест 4.9.1
  40хв
 • Тест 4.9.2
  40хв
 • Відеолекція: Аналіз віршів Т. Шевченка «Заповіт», «Мені однаково...». Значення творчості
  22хв 24с
 • Тест 4.10.1
  25хв
 • Тест 4.10.2
  25хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 40-44
 • Відеолекція: Прикметник як частина мови: загальне значення, словозміна та правопис
  29хв 01с
 • Тест 4.11.1
  40хв
 • Тест 4.11.2
  40хв
 • Відеолекція: Творчість Пантелеймона Куліша. «Чорна рада» – перший історичний роман в українській літературі
  26хв 33с
 • Тест 4.12.1
  25хв
 • Тест 4.12.2
  25хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 38, 49
 • Відеолекція: Правопис складних іменників та прикметників
  24хв 02с
 • Тест 4.13.1
  40хв
 • Тест 4.13.2
  40хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 52, 53
 • Відеолекція: Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням та групи за будовою. Зауваги до правопису числівників
  24хв 38с
 • Тест 4.14.1
  40хв
 • Тест 4.14.2
  40хв
 • Відеолекція: Повість «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького
  24хв 45с
 • Тест 4.15.1
  30хв
 • Тест 4.15.2
  30хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 54
 • Відеолекція: Відмінювання кількісних числівників
  22хв 07с
 • Тест 4.16.1
  40хв
 • Тест 4.16.2
  40хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 55-57
 • Відеолекція: Відмінювання збірних та дробових числівників. Узгодження числівників з іменником. Позначення часу
  26хв 01с
 • Тест 4.17.1
  40хв
 • Тест 4.17.2
  40хв
 • Відеолекція: Творчість Панаса Мирного. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» як етапний твір у розвитку епічних творів
  21хв 28с
 • Тест 4.18.1
  30хв
 • Тест 4.18.2
  30хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 6 клас / Київ: "Генеза", 2014, §§ 59-65
 • Відеолекція: Займенник як частина мови
  26хв 37с
 • Тест 4.19.1
  40хв
 • Тест 4.19.2
  40хв
 • Відеолекція: Трагікомедія «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого
  20хв 03с
 • Тест 4.20.1
  30хв
 • Тест 4.20.2
  30хв
 • Тест за модулем 4
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 7 клас / Київ: "Генеза", 2015, §§ 3-5
 • Відеолекція: Дієслово як частина мови. Вид дієслова
  28хв 50с
 • Тест 5.1.1
  40хв
 • Тест 5.1.2
  40хв
 • Відеолекція: Творчість Івана Франка
  23хв 33с
 • Тест 5.2.1
  40хв
 • Тест 5.2.2
  40хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 7 клас / Київ: "Генеза", 2015, §§ 8-16
 • Відеолекція: Час та спосіб дієслова. Словозміна дієслів
  26хв 55с
 • Тест 5.3.1
  40хв
 • Тест 5.3.2
  40хв
 • Відеолекція: Творчість Михайла Коцюбинського
  23хв 35с
 • Тест 5.4.1
  30хв
 • Тест 5.4.2
  30хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 7 клас / Київ: "Генеза", 2015, §§ 18-22
 • Відеолекція: Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієприкметниковий зворот
  25хв 38с
 • Тест 5.5.1
  40хв
 • Тест 5.5.2
  40хв
 • Відеолекція: Повість «Земля» Ольги Кобилянської
  21хв 23с
 • Тест 5.6.1
  30хв
 • Тест 5.6.2
  30хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 7 клас / Київ: "Генеза", 2015, §§ 27-30
 • Відеолекція: Дієприслівник як форма дієслова. Дієприслівниковий зворот
  25хв 48с
 • Тест 5.7.1
  40хв
 • Тест 5.7.2
  40хв
 • Відеолекція: Творчість Лесі Українки
  23хв 53с
 • Тест 5.8.1
  40хв
 • Тест 5.8.2
  40хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 7 клас / Київ: "Генеза", 2015, §§ 32-40
 • Відеолекція: Прислівник як частина мови. Правопис прислівників
  28хв 09с
 • Тест 5.9.1
  40хв
 • Тест 5.9.2
  40хв
 • Відеолекція: Творчість Василя Стефаника. Новела «Камінний хрест» – зразок експресіонізму в українській літературі
  17хв 59с
 • Тест 5.10.1
  30хв
 • Тест 5.10.2
  30хв
 • Тестування за модулем 5
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 7 клас / Київ: "Генеза", 2015, §§ 42-44
 • Відеолекція: Прийменник як службова частина мови
  22хв 26с
 • Тест 6.1.1
  40хв
 • Тест 6.1.2
  40хв
 • Відеолекція: Творчість Миколи Вороного та Олександра Олеся
  21хв 51с
 • Тест 6.2.1
  20хв
 • Тест 6.2.2
  20хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 7 клас / Київ: "Генеза", 2015, §§ 45-47
 • Відеолекція: Сполучник як службова частина мови
  24хв 32с
 • Тест 6.3.1
  40хв
 • Тест 6.3.2
  40хв
 • Відеолекція: Творчість Володимира Винниченка
  16хв 17с
 • Тест 6.4.1
  20хв
 • Тест 6.4.2
  20хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 7 клас / Київ: "Генеза", 2015, §§ 48-50
 • Відеолекція: Частка як службова частина мови
  26хв 56с
 • Тест 6.5.1
  40хв
 • Тест 6.5.2
  40хв
 • Відеолекція: Творчість Павла Тичини та Максима Рильського
  20хв 02с
 • Тест 6.6.1
  20хв
 • Тест 6.6.2
  20хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 7 клас / Київ: "Генеза", 2015, §§ 51
 • Відеолекція: Вигук як частина мови
  18хв 08с
 • Тест 6.7.1
  40хв
 • Тест 6.7.2
  40хв
 • Тестування за модулем 6
  01г
 • Відеолекція: Микола Хвильовий. «Я (Романтика)». Юрій Яновський. «Подвійне коло», «Шаланда в морі»
  21хв 10с
 • Тест 7.1.1
  20хв
 • Тест 7.1.2
  20хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, §§ 1, 3
 • Відеолекція: Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису
  23хв 51с
 • Тест 7.2.1
  01г
 • Тест 7.2.2.
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, §§ 4, 5
 • Відеолекція: Творчість Валер’яна Підмогильного
  19хв 16с
 • Тест 7.3.1
  20хв
 • Тест 7.3.2
  20хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, §§ 6-9
 • Відеолекція: Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення»
  28хв 05с
 • Тест 7.4.1
  01г
 • Тест 7.4.2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, §§ 10-14
 • Відеолекція: Другорядні члени речення
  29хв 15с
 • Тест 7.5.1
  01г
 • Тест 7.5.2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, §§ 8, 9
 • Відеолекція: Творчість Миколи Куліша та Остапа Вишні
  23хв 28с
 • Тест 7.6.1
  25хв
 • Тест 7.6.2
  25хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, §§ 16-20
 • Відеолекція: Односкладні речення
  20хв 18с
 • Тест 7.7.1
  01г
 • Тест 7.7.2
  01г
 • Тестування за модулем 7
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, §§ 22-24
 • Відеолекція: Речення з однорідними членами
  26хв 14с
 • Тест 8.1.1
  01г
 • Тест 8.1.2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, § 14
 • Відеолекція: Творчість Олександра Довженка, Володимира Сосюри та Андрія Малишка
  20хв 56с
 • Тест 8.2.1
  30хв
 • Тест 8.2.2
  30хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, §§ 27-29
 • Відеолекція: Речення зі звертаннями та вставними словами
  17хв 42с
 • Тест 8.3.1
  01г
 • Тест 8.3.2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 8 клас / Київ: "Генеза", 2008, §§ 31-35
 • Відеолекція: Речення з відокремленими членами
  24хв 49с
 • Тест 8.4.1
  01г
 • Тест 8.4.2
  01г
 • Тестування за модулем 8
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, §§ 20,21
 • Відеолекція: Складне речення
  20хв 33с
 • Тест 9.1.1
  01г
 • Тест 9.1.2
  01г
 • Відеолекція: Творчість Олеся Гончара та Григора Тютюнника
  22хв 12с
 • Тест 9.2.1
  30хв
 • Тест 9.2.2
  30хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, § 2-4
 • Відеолекція: Складносурядне речення
  21хв 03с
 • Тест 9.3.1
  01г
 • Тест 9.3.2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, §§ 6-12
 • Відеолекція: Складнопідрядне речення
  26хв 07с
 • Тест 9.4.1
  01г
 • Тест 9.4.2
  01г
 • Відеолекція: Творчість Василя Симоненка, Івана Драча та Василя Стуса
  23хв 11с
 • Тест 9.5.1
  30хв
 • Тест 9.5.2
  30хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, § 15
 • Відеолекція: Творчість Ліни Костенко. Сучасний літературний процес
  20хв 28с
 • Тест 9.6.1
  30хв
 • Тест 9.6.2
  30хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, §§ 15-18
 • Відеолекція: Складне безсполучникове речення
  24хв 36с
 • Тест 9.7.1
  01г
 • Тест 9.7.2
  01г
 • Відеолекція: Творчість Богдана-Ігоря Антонича, Євгена Маланюка, Івана Багряного
  25хв 05с
 • Тест 9.8.1
  30хв
 • Тест 9.8.2
  30хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, § 13
 • Відеолекція: Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Складні речення з різними типами зв’язку
  25хв 25с
 • Тест 9.9.1
  01г
 • Тест 9.9.2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 11 клас / Київ: "Генеза", 2012, § 9
 • Відеолекція. Пряма й непряма мова
  27хв 31с
 • Тест 9.10.1
  01г
 • Тест 9.10.2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, §§ 23-27 О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 10 клас / Київ: "Генеза", 2010, §§ 1-4 О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 11 клас / Київ: "Генеза", 2012, §§ 1-3
 • Класифікація речень: різновиди речень у сучасній українській мові. Порядок слів у реченні
  27хв 21с
 • Тест 9.11.1
  01г
 • Тест 9.11.2
  01г
 • Тестування за модулем 9
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 11 клас / Київ: "Генеза", 2012, §§ 4-8
 • Стилі мови
  24хв 55с
 • Тест 10.1.1
  01г
 • Тест 10.1.2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, §§ 23-27 О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 10 клас / Київ: "Генеза", 2010, §§ 1-4 О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 11 клас / Київ: "Генеза", 2012, §§ 1-3
 • Поняття про текст
  20хв 17с
 • Тест 10.2.1
  01г
 • Тест 10.2.2
  01г
 • Як аналізувати поезію
  24хв 48с
 • Тест 10.3.1
  30хв
 • Тест 10.3.2
  30хв
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, §§ 23-27 О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 10 клас / Київ: "Генеза", 2010, §§ 1-4 О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 11 клас / Київ: "Генеза", 2012, §§ 1-3
 • Структура текстів за типами мовлення
  21хв 39с
 • Тест 10.4.1
  01г
 • Тест 10.4.2
  01г
Рекомендована література: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 9 клас / Київ: "Генеза", 2009, §§ 23-27 О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 10 клас / Київ: "Генеза", 2010, §§ 1-4 О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова. 11 клас / Київ: "Генеза", 2012, §§ 1-3
 • Композиція власного висловлення
  24хв 47с
 • Тестування за модулем 10
  01г
 • Лексика. Фразеологія
  21хв 16с
 • Тест 11.1
  01г
 • Фонетика. Орфографія
  21хв 20с
 • Тест 11.2
  01г
 • Будова слова. Словотвір
  26хв 13с
 • Тест 11.3
  01г
 • Морфологія. Самостійні частини мови
  21хв 04с
 • Тест 11.4.1
  01г
 • Тест 11.4.2
  01г
 • Морфологія. Службові частини мови
  15хв 52с
 • Тест 11.5
  01г
 • Синтаксис простого речення
  19хв 19с
 • Тест 11.6.1
  01г
 • Тест 11.6.2
  01г
 • Синтаксис складного речення
  13хв 20с
 • Тест 11.7
  01г
 • Проза малих жанрів
  14хв 48с
 • Тест 11.8.1
  30хв
 • Тест 11.8.2
  30хв
 • Проза великих жанрів
  18хв 20с
 • Тест 11.9
  01г
 • Ліро-епос
  13хв 39с
 • Тест 11.10
  01г
 • Підсумкове тестування 1
  02г 30хв
 • Підсумкове тестування 2
  01г
 • Підсумкове тестування 3
  01г
Українська мова та література. Онлайн-підготовка до ЗНО
Яна
Курс История Украины стал очень полезен. Мы взяли его за основу и параллельно ещё один учебник используем. Преподаватель, который начитывает курс, очень доходчиво и интересно все объясняет. Советовала своим друзьям этот курс и считаю наш выбор этого ресурса очень правильным и удачным. Моя девочка в 10-м классе сейчас, поэтому все лето и весь следующий год будем продолжать заниматься, используя курс по Украинскому языку и Английскому. Спасибо за ваш труд и помощь в нашей подготовке.

Залишити відгук можна під час або після проходження курсу


Рекомендовані курси: