Đăng Ký Đăng Nhập

Vidi Menedzhmentu 2539

Види менеджменту


Лайфхаки

Талановитий керівник будь-якого рівня може допомогти компанії піднятися. Спочатку треба зрозуміти, що таке менеджмент і які області він охоплює.


Види менеджменту

Навіщо вивчати менеджмент? Припустимо, ви не керівник, ви лише починаєте кар’єру або працюєте у вузькопрофесійному сегменті. Ви отримуєте завдання, виконуєте від сих до тих, відправляєте результат – і далі нехай голова болить у менеджера.

Проте реальність свідчить, що подібних робочих місць ставатиме дедалі менше: бо, з одного боку, підвищується інтегрованість різних відділів, а з другого – кожен спеціаліст на своєму місці отримує все більше важелів управління кінцевим продуктом і сервісом, все більше бере участь у його просуванні.

Автономність фахівця на своїй ділянці, його здатність ставити питання щодо організації робочого процесу і пропонувати поліпшення високо цінуються керівництвом і відділом кадрів.

А якщо ви раптом перейшли на фріланс, то гоп! – і знання менеджменту стає запорукою вашого виживання як фахівця. Тому що тепер лише від вас залежатиме, як забезпечити себе обсягом роботи, своєчасною виплатою гонорару, як зробити піар своєму продукту, сервісу і особистому бренду.

Отже, що таке менеджмент?

Менеджмент – це управління організаціями і процесами в організаціях для реалізації поставлених цілей.

Види менеджменту розрізняються за:

 • сферою діяльності,
 • об’єктом управління,
 • ознакою об’єкту,
 • ознакою змісту.

Менеджмент за сферою діяльності може бути в свою чергу таких видів:

 1. Менеджмент розвитку (R&D менеджмент, інноваційний менеджмент) – дослідження і розвиток таких компонентів, як:
  • матеріали,
  • інструменти і обладнання,
  • методи і технології.
 2. Менеджмент розповсюдження (дистрибуції) включає
  • маркетинг і рекламу,
  • мерчендайзинг і продажі.
 3. Фінансовий менеджмент – це:
  • економічні прогнози,
  • розрахунок собівартості,
  • контроль бюджету,
  • страхування,
  • робота актуарія.
 4. Менеджмент підтримки – забезпечення стабільної роботи і підтримка основних активів в робочому стані, а саме:
  • нерухоме майно,
  • інструменти й інше виробниче обладнання.
 5. Менеджмент закупок і тендерів:
  • закупка матеріалів,
  • зміст складу,
  • контроль наявності на складі матеріалів і товарних запасів.
 6. Менеджмент продукту і сервісу:
  • вивчення і аналіз,
  • планування роботи,
  • контроль якості.
 7. Менеджмент доставки:
  • доставка автотранспортом, ж/д, авіа, море,
  • упаковка,
  • зберігання.
 8. Менеджмент персоналу (HR-менеджмент):
  • підбір співробітників,
  • розміщення,
  • тренінг,
  • трансфер,
  • просування,
  • звільнення,
  • виробничі стосунки,
  • безпека,
  • здоров’я й інші бонуси компанії.
 9. Менеджмент офісу:
  • планування і контроль роботи офісу,
  • внутрішня звітність.

Історично існує шість основних теорій менеджменту персоналу, via

1. Наукова теорія, автор – Фредерик В. Тейлор (Frederick W. Taylor)

Люди – це лабораторні миші, які працюють за шматок сиру.

Особливості керування: спрощуйте завдання, розподіляйте роботу порівну, використовуйте монетарні стимули.

2. Адміністративна теорія, автор – Анри Файоль (Henri Fayol)

Вдосконалюйте топ-менеджмент, і решта співробітників наслідують приклад.

Особливості керування: топ-менеджмент командує і контролює.

3. Бюрократична теорія, автор – Макс Вебер (Max Weber)

Робітники – персонажі з фільму «Втеча з Шоушенку».

Особливості керування: ієрархічна структура, що ґрунтується на суворих правилах.

4. Теорія управління персоналом, автор – Елтон Мейо (Elton Mayo)

Дратуйте робітників-інтровертів, створюючи групи для виконання кожного завдання.

Особливості керування: стимулювання соціальної взаємодії всередині організації.

5. Системна теорія, автор – Людвиг фон Берталанфі (Ludwig Von Bertalanffy)

Відділи, які грають разом, залишаться разом.

Особливості керування: системна координація між різними відділами компанії.

6. Теория X & Y, автор – Дуглас Мак-Ґреґор (Douglas McGregor)

Псевдонаукове обґрунтування кумівства.

Особливості керування: лінивих X контролюють, мотивованих Y винагороджують.

Види менеджменту за об’єктом управління

 1. зовнішній менеджмент – застосовується у випадку неспроможності внутрішнього управління;
 2. внутрішній менеджмент:
  1. менеджмент організації – топ-менеджмент,
  2. менеджмент відділу – менеджмент середньої ланки,
  3. менеджмент на рівну безпосереднього виконавця.
 3. бренд-менеджмент, менеджмент продукту й сервісу,
 4. господарська й виробнича діяльність організації.

За суб’єктом керування менеджмент може бути

 • формальний,
 • неформальний,

а також

 • особистий,
 • колегіальний.

Суб’єкт управління може бути в свою чергу об’єктом управління для більш високого рівня менеджменту.

Види менеджменту за ознакою об’єкту

 1. Загальний (генеральний) менеджмент – керування організацією в цілому і її автономними відділами.
 2. Функціональний менеджмент, він же спеціальний – управління окремими процесами, а саме:
  • інноваційний менеджмент,
  • виробничий менеджмент,
  • фінансовий менеджмент,
  • міжнародний менеджмент,
  • екологічний менеджмент,
  • менеджмент маркетингу,
  • персональний менеджмент.

За ознакою змісту менеджмент може бути нормативним, стратегічним й оперативним.

 • Нормативний менеджмент відповідає за створення і реалізацію місії організації, її філософії, підприємницьких стандартів, визначення конкурентної ніши компанії на ринку і місця в ній, формування загальної стратегії розвитку.
 • Стратегічний менеджмент займається розробкою різних стратегій для всіх підрозділів компанії, розподіляє реалізацію стратегій у часі, формує потенціал успіху організації й забезпечує загальний контроль реалізації обраних стратегій.
 • Оперативний менеджмент відповідає за розробку методів реалізації прийнятої стратегії розвитку в конкретних умовах, за тактичну адаптацію і оперативне реагування на обставини, що змінюються.

Детальніше ми розглянемо цю термінологію в інших статтях за темою менеджмент. Реальні кейси застосування всіх цих систем на практиці ви знайдете на платформі EDUGET: для вас створено онлайн-курси з менеджменту, де керівники високого щаблю розповідають про свій досвід і дають перевірені рекомендації.