Đăng Ký Đăng Nhập

Vse Pro Xarakteristiki Testiv Zno 2016 395

Все про характеристики тестів ЗНО-2016


ЗНО2016 року можна пройти зовнішнє незалежне оцінювання з чотирьох дисциплін. На вибір – 12 предметів: українська мова та література, історія України, математика, біологія, хімія, фізика, географія, а також англійська, іспанська, німецька, французька і російська мови.

Щоб отримати високий бал, абітурієнт має показати дуже глибокий рівень знань. Пройти повну програму підготовки до ЗНО з найбільш затребуваних предметів можна на онлайн-курсах ПроЗНО. Українська мова та література, математика, історія України і біологія – ці дисципліни на ПроЗНО викладають провідні викладачі та вчені України. Вони мають досвід підготовки абітурієнтів до ЗНО, є авторами підручників і збірок завдань для ЗНО і ДПА.

Щоб оцінити свій нинішній рівень підготовки, пройдіть онлайн-тест з будь-якого предмету просто зараз.

Українська мова та література

  Кількість

  завдань,

  час виконання,

  максимальна

  кількість балів

  Типи завдань

  Схеми оцінювання

  58 завдань

  180 хвилин

  104 бали

  результат

  завдань

  1–33, 58

  буде зараховано

  як ДПА

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

  (№1–23, 29–33, 34–53). До кожного із завдань наведено

  чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один

  правильний. Завдання вважається виконаним, якщо

  учасник  зовнішнього незалежного оцінювання вибрав

  і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

  Оцінюється в 0 або 1 бал:

  1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

  0 балів, якщо вказано неправильну відповідь,

  або вказано більше однієї відповіді,

  або відповіді не надано.

  2. Завдання на встановлення відповідності

  (№24–28, 54–57). До кожного завдання наведено

  інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами

  (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити

  відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами

  (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним,

  якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання

  правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри

  від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка

  відповідей А.

  Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

  1 бал за кожну правильно встановлену

  відповідність («логічну пару»);

  0 балів, якщо не вказано жодної правильної

  логічної пари або відповіді на завдання

  не надано.

  3. Завдання з розгорнутою відповіддю (№58).

  Завдання цієї форми передбачає створення учасником

  зовнішнього незалежного оцінювання власного

  аргументативного висловлення на дискусійну тему

  в бланку відповідей Б.

  Оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями

  змісту та мовного оформлення:

  Теза: 0, 1 або 2 бали.

  Аргументи: 0, 1 або 2 бали. 3а приклад

  із літератури чи інших видів мистецтва:

  0, 1 або 2 бали.

  Приклад, що є історичним фактом або випадком

  із життя: 0, 1 або 2 бали.

  Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали.

  Висновок: 0, 1 або 2 бали.

  Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

  Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3

  або 4 бали.

  Роботу, що не відповідає темі власного

  висловлення, і до 100 слів буде оцінено

  в 0 балів.

Якщо ви не встигли підготуватися з української мови та літератури чи бажаєте додатково систематизувати свої знання, – вам допоможе експрес-курс від ПроЗНО.

Історія України

  Кількість

  завдань,

  час виконання,

  максимальна

  кількість балів

  Типи завдань

  Схеми оцінювання

  60 завдань

  150 хвилин

  94 бали

  результат завдань

  з ХХ – початку

  ХХІ ст. буде

  зараховано

  як ДПА

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

  (№1–23, 31–53). До кожного завдання наведено чотири

  варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

  Завдання вважається виконаним, якщо учасник

  зовнішнього незалежного оцінювання вибрав

  і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

  Оцінюється в 0 або 1 бал:

  1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

  0 балів, якщо вказано неправильну відповідь,

  або вказано більше однієї відповіді,

  або відповіді не надано.

  2. Завдання на встановлення відповідності

  (№24–26, 54–56). До кожного завдання наведено

  інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами

  (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно

  встановити відповідність інформації, позначеної

  цифрами та буквами (утворити «логічні пари»).

  Завдання вважається виконаним, якщо

  учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно

  зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4)

  і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

  Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

  1 бал за кожну правильно встановлену

  відповідність («логічну пару»);

  0 балів, якщо не вказано жодної правильної

  «логічної пари» або відповіді на завдання

  не надано.

  3. Завдання на встановлення правильної послідовності

  (№27, 28 і 57, 58). До кожного завдання наведено перелік

  подій, позначених буквами, які потрібно розташувати

  в правильній послідовності, де перша подія має

  відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3,

  четверта – цифрі 4.

  Завдання вважається виконаним, якщо учасник

  зовнішнього незалежного оцінювання правильно

  зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4)

  і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.

  Оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали:

  3 бали, якщо правильно вказано послідовність

  усіх подій;

  2 бали, якщо вказано першу й останню події;

  1 бал, якщо вказано або першу,

  або останню подію;

  0 балів, якщо вказано неправильну відповідь

  або відповідь на завдання не надано.

  4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей

  із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою

  відповіддю множинного вибору) (№29, 30 і 59, 60).

  До кожного завдання пропонується сім варіантів відповіді,

  серед яких лише три правильні. Завдання вважається

  виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного

  оцінювання вибрав і записав правильні відповіді в бланку

  відповідей А.

  Оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали:

  1 бал за кожну правильно вказану відповідь

  (цифру) із трьох можливих;

  0 балів, якщо не вказано жодної правильної

  відповіді (цифри) або відповіді на завдання

  не надано. Порядок написання цифр значення

  не має.

Математика

  Кількість

  завдань,

  час виконання,

  максимальна

  кількість балів

  Типи завдань

  Схеми оцінювання

  33 завдань

  180 хвилин

  62 бали

  результат завдань

  1-28, 31, 32 буде

  зараховано

  як ДПА

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-20).

  До кожного із завдань з вибором однієї правильної

  відповідінаведено п’ять варіантів відповідей, з яких лише

  один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо

  учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав

  та позначив відповідь у бланку відповідей А.

  Оцінюється в 0 або 1 бал:

  1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

  0 балів, якщо вказано неправильну відповідь,

  або вказано більше однієї відповіді,

  або відповідь не надано.

  2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари»)

  (21-24). До кожного завдання цієї форми у двох колонках

  наведено інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч)

  і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно

  встановити відповідність інформації, позначеної цифрами

  та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається

  виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного

  оцінювання правильно зробив позначки на перетинах

  рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д)

  у таблиці бланка відповідей А.

  Оцінюються в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

  1 бал за кожну правильно встановлену

  відповідність («логічну пару»);

  0 балів, якщо не вказано жодної правильної

  «логічної пари» або відповіді на завдання

  не надано.

  3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

  (25-30). Під час виконання цих завдань учасник

  має вписати числовий результат у тих одиницях

  величини, які вказані в умові завдання,

  до бланка відповідей А.

  Завдання 25, 26 є структурованими і

  складаються з двох частин, відповідь

  до кожної з яких оцінюється в 0 або 1 бал.

  Якщо зазначено обидві неправильні відповіді

  або відповіді на завдання не надано, учасник

  одержує 0 балів.

  Максимальний бал за виконання

 структурованого завдання – 2.

  Завдання 27-30 оцінюються в 0 або 2 бали:

  2 бали, якщо надано правильну відповідь;

  0 балів, якщо надано неправильну відповідь

  або відповіді на завдання не надано.

  4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

  (31-33). Під час виконання цих завдань до кожного з них

  учасник зовнішнього незалежного оцінювання має

  розробити спосіб розв’язання, використовуючи

  в новій нестандартній ситуації знання з різних розділів

  курсу геометрії або алгебри і початків аналізу,

  правильно виконати рисунок (якщо цього

  потребує процес розв’язання), розв’язати завдання

  й обґрунтувати етапи розв’язання. Усе вищезазначене

  та відповіді на завдання 31-33 необхідно чітко записати

  до бланка відповідей Б.

  Завдання 31, 32 оцінюються в 0, 1, 2, З

  або 4 бали;

  завдання 33 – в 0, 1, 2, 3, 4, 5

  або 6 балів за критеріями змісту.

Англійська мова

Іспанська мова

Німецька Мова

  Кількість

  завдань,

  час виконання,

  максимальна

  кількість балів

  Типи завдань

  Схеми оцінювання

  43 завдання

  120 хвилин

  56 балів

  1. Завдання на встановлення відповідності

  (№1–5, 11–16). У завданнях пропонується підібрати

  заголовки до текстів/частин текстів із наведених

  варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів;

  запитання до відповідей або відповіді до запитань.

  Завдання вважається виконаним, якщо учасник

  зовнішнього незалежного оцінювання встановив

  правильну відповідність і позначив правильний

  варіант відповіді в бланку відповідей А.

  Оцінюється в 0 або 1 бал:

  1 бал за правильно встановлену відповідність;

  0 балів, якщо правильної відповідності

  не встановлено або відповіді не надано.

  2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

  (№6–10). До кожного завдання наведено чотири

  варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

  Завдання вважається виконаним, якщо учасник

  зовнішнього незалежного оцінювання вибрав

  і позначив правильну відповідь

  в бланку відповідей А.

  Оцінюється в 0 або 1 бал:

  1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

  0 балів, якщо вказано неправильну відповідь,

  або вказано більше однієї відповіді,

  або відповіді не надано.

  3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (№17–42).

  У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення

  в тексті реченнями/частинами речень,

  словосполученнями/словами із наведених варіантів.

  Завдання вважається виконаним, якщо учасник

  зовнішнього незалежного оцінювання вибрав

  і позначив правильний варіант відповіді в бланку

  відповідей А.

  Оцінюється в 0 або 1 бал:

  1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

  0 балів, якщо вказано неправильну відповідь,

  або вказано більше однієї відповіді,

  або відповіді не надано.

  4. Завдання з розгорнутою відповіддю (№43).

  Завдання цієї форми передбачає створення

  учасником зовнішнього незалежного

  оцінювання власного висловлення відповідно

  до запропонованої комунікативної ситуації

  в бланку відповідей Б.

  Оцінюється від 0 до 14 балів за критеріями:

  Змістове наповнення (опрацювання трьох умов,

  зазначених у комунікативній ситуації). Перша

  умова: 0, 1 або 2 бали,

  друга умова: 0, 1 або 2 бали,

  третя умова: 0, 1 або 2 бали.

  Структура тексту та зв’язність. Логіка викладу

  та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних

  елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали. Відповідність

  письмового висловлення заданому формату

  (твір, лист (особистий, діловий), оголошення,

  записка тощо): 0, 1 або 2 бали.

  Використання лексики (лексична

  наповнюваність, володіння

  лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 бали.

  Використання граматики (морфологія,

  синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 бали.

  Якщо учасник отримує 0 балів за критерії

  Змістове наповнення, Використання лексики

  або Використання граматики,

  то вся робота оцінюється в 0 балів

  Якщо учасник не приступав до виконання

  завдання, власне висловлення вважається

  ненаписаним і робота оцінюється в 0 балів.

Французька мова

  Кількість

  завдань,

  час виконання,

  максимальна

  кількість балів

  Типи завдань

  Схеми оцінювання

  43 завдання

  120 хвилин

  56 балів

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

  (№1–16, 23–42). До кожного завдання наведено чотири

  варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

  Завдання вважається виконаним, якщо учасник

  зовнішнього незалежного оцінювання вибрав

  і позначив правильну відповідь

  у бланку відповідей А.

  Оцінюється в 0 або 1 бал:

  1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

  0 балів, якщо вказано неправильну відповідь,

  або вказано більше однієї відповіді,

  або відповіді не надано.

  2. Завдання на заповнення пропусків у тексті (№17–22).

  У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення

  в тексті реченнями/частинами речень,

  словосполученнями/словами із наведених варіантів.

  Завдання вважається виконаним, якщо учасник

  зовнішнього незалежного оцінювання вибрав

  і позначив правильний варіант відповіді

  в бланку відповідей А.

  Оцінюється в 0 або 1 бал:

  1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

  0 балів, якщо вказано неправильну відповідь,

  або вказано більше однієї відповіді,

  або відповіді не надано.

  3. Завдання з розгорнутою відповіддю (№43).

  Завдання цієї форми передбачає створення

  учасником зовнішнього незалежного оцінювання

  власного висловлення відповідно до

  запропонованої комунікативної ситуації

  в бланку відповідей Б.

  3. Завдання з розгорнутою відповіддю

  оцінюється від 0 до 14 балів за критеріями:

  Змістове наповнення (опрацювання трьох умов,

  зазначених у комунікативній ситуації). Перша

  умова: 0, 1 або 2 бали,

  друга умова: 0, 1 або 2 бали,

  третя умова: 0, 1 або 2 бали.

  Структура тексту та зв’язність. Логіка викладу

  та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних

  елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали. Відповідність

  письмового висловлення заданому формату

  (твір, лист (особистий, діловий), оголошення,

  записка тощо): 0, 1 або 2 бали.

  Використання лексики (лексична

  наповнюваність, володіння лексичним

  матеріалом): 0, 1 або 2 бали.

  Використання граматики (морфологія,

  синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 бали.

  Якщо учасник отримує 0 балів за критерії

  Змістове наповнення, Використання

  лексики або Використання граматики,

  то вся робота оцінюється в 0 балів

  Якщо учасник не приступав до виконання

  завдання, власне висловлення вважається

  ненаписаним і робота

  оцінюється в 0 балів.

Біологія

  Кількість

  завдань,

  час виконання,

  максимальна

  кількість балів

  Типи завдань

  Схеми оцінювання

  50 завдань

  120 хвилин

  76 балів

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-40).

  До кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді,

  з яких лише один правильний. Завдання вважається

  виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного

  оцінювання вибрав і правильно позначив відповідь

  у бланку відповідей А.

  Оцінюється в 0 або 1 бал:

  1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

  0 балів, якщо вказано неправильну відповідь,

  або вказано більше однієї відповіді,

  або відповіді не надано.

  2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари»)

  (41—46). До кожного завдання наведено інформацію,

  позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч).

  Щоб виконати завдання, необхідно встановити

  відповідність інформації, позначеної цифрами

  та буквами (утворити «логічні пари»).

  Завдання вважається виконаним, якщо учасник

  зовнішнього незалежного оцінювання правильно

  зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4)

  і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

  Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

  1 бал за кожну правильно встановлену

  відповідність («логічну пару»);

  0 балів, якщо не вказано жодної правильної

  «логічної пари» або відповіді на завдання

  не надано.

  3. Завдання з вибором трьох правильних відповідей

  із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

  (47-50). До кожного завдання наведено три

  групи відповідей. З кожної групи потрібно

  вибрати лише одну правильну відповідь.

  Завдання вважається виконаним, якщо учасник

  зовнішнього незалежного оцінювання правильно вибрав

  і послідовно записав три цифри в бланку відповідей А.

  Оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали:

  1 бал – за кожну правильно наведену відповідь

  (цифру) із трьох можливих;

  0 балів, якщо не надано жодної правильної

  відповіді (цифри) або відповіді на завдання

  не надано.

  Цифри записуються послідовно з кожного

  стовпчика варіантів відповідей.

Фізика

  Кількість

  завдань,

  час виконання,

  максимальна

  кількість балів

  Типи завдань

  Схеми оцінювання

  34 завдання

  180 хвилин

  56 балів

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-20).

  До кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді,

  з яких лише один правильний. Завдання вважається

  виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного

  оцінювання вибрав і правильно позначив відповідь

  у бланку відповідей А.

  Оцінюється в 0 або 1 бал:

  1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

  0 балів, якщо вказано неправильну відповідь,

  або вказано більше однієї відповіді,

  або відповіді не надано.

  2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари»)

  (21-24). До кожного завдання наведено інформацію,

  позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч).

  Щоб виконати завдання, необхідно встановити

  відповідність інформації, позначеної цифрами

  та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання

  вважається виконаним, якщо учасник

  зовнішнього незалежного оцінювання

  правильно зробив позначки на перетинах

  рядків (цифри від 1 до 4) і колонок

  (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

  Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

  1 бал – за кожну правильно встановлену

  відповідність («логічну пару»);

  0 балів, якщо не вказано жодної правильної

  «логічної пари» або відповіді на завдання

  не надано.

  3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

  (25-34). Під час виконання цих завдань потрібно

  вписати отриманий числовий результат

  у тих одиницях величини, які вказані

  в умові завдання, до бланку відповідей А.

  Завдання 25, 26 є структурованими

  і складаються з двох частин, відповідь

  до кожної з яких оцінюється в 0 або 1 бал.

  Якщо зазначено обидві неправильні

  відповіді або завдання взагалі

  не виконано, учасник одержує 0 балів.

  Максимальний бал за виконання

  структурованого  завдання – 2.

  Завдання 27-34 оцінюються в 0 або 2 бали:

  2 бали,  якщо вказано правильну відповідь;

  0 балів, якщо вказано неправильну відповідь

  або завдання взагалі не виконано.

Хімія

  Кількість

  завдань,

  час виконання,

  максимальна

  кількість балів

  Типи завдань

  Схеми оцінювання

  50 завдань

  150 хвилин

  80 балів

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-34).

  До кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді,

  з яких лише один правильний. Завдання вважається

  виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного

  оцінювання вибрав і правильно позначив відповідь

  у бланку відповідей А.

  Оцінюється в 0 або 1 бал:

  1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

  0 балів, якщо вказано неправильну відповідь,

  або вказано більше однієї відповіді,

  або відповіді не надано.

  2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари»)

  (35-40). До кожного завдання наведено інформацію,

  позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб

  виконати завдання, необхідно встановити відповідність

  інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити

  «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо

  учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно

  зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4)

  і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

  Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

  1 бал – за кожну правильно встановлену

  відповідність («логічну пару»);

  0 балів, якщо не вказано жодної правильної

  «логічної пари» або відповіді на завдання

  не надано.

  3. Завдання на встановлення правильної послідовності

  (41, 42). До кожного завдання наведено перелік дій

  (понять, формул, характеристик тощо), позначених

  буквами, які потрібно розташувати

  в правильній послідовності, де перша дія

  (поняття, формула, характеристика)

  має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3,

  четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним,

  якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання

  правильно зробив позначки на перетинах рядків

  (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г)

  у таблиці бланка відповідей А.

  Оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали:

  3 бали, якщо правильно вказано послідовність

  усіх подій;

  2 бали, якщо наведено першу та останню події;

  1 бал, якщо вказано або першу,

  або останню подію;

  0 балів, якщо вказано неправильну відповідь

  або відповіді на завдання не надано.

  4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

  (43-50). Під час виконання цих завдань потрібно

  вписати отриманий числовий результат

  у тих одиницях величини, які вказані

  в умові завдання, до бланку відповідей А.

  Завдання 46, 47 є структурованими

  і складаються з двох частин, відповідь

  до кожної з яких

  оцінюється в 0 або 1 бал. Якщо — * зазначено

  обидві неправильні відповіді або завдання

  взагалі не виконано, учасник одержує 0 балів.

  Максимальний бал за виконання

  структурованого завдання – 2.

  Завдання 43-45, 48-50 оцінюються

  в 0 або 2 бали:

  2 бали, якщо зазначено правильну відповідь;

  0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь

  або завдання взагалі не виконано.

Географія

  Кількість

  завдань,

  час виконання,

  максимальна

  кількість балів

  Типи завдань

  Схеми оцінювання

  58 завдань

  150 хвилин

  92 бали

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-42).

  До кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді,

  з яких лише один правильний. Завдання вважається

  виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного

  оцінювання вибрав і правильно позначив відповідь

  у бланку відповідей А.

  Оцінюється в 0 або 1 бал:

  1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

  0 балів, якщо вказано неправильну відповідь,

  або вказано більше однієї відповіді,

  або відповіді не надано.

  2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари»)

  (43-48). До кожного завдання наведено інформацію,

  позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч).

  Щоб виконати завдання, необхідно встановити

  відповідність інформації, позначеної цифрами

  та буквами (утворити «логічні пари»).

  Завдання вважається виконаним, якщо

  учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно

  зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4)

  і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

  Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

  1 бал за кожну правильно встановлену

  відповідність («логічну пару»);

  0 балів, якщо не вказано жодної правильної

  «логічної пари» або відповіді на завдання

  не надано.

  3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

  (49-52). Під час виконання цих завдань потрібно

  отримати числовий результат у тих одиницях

  величини, які вказані в умові завдання,

  і записати його до бланку відповідей А.

  Оцінюється в 0 або 2 бали:

  2 бали, якщо зазначено правильну відповідь;

  0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь

  або завдання взагалі не виконано.

  4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей

  із семи запропонованих варіантів відповіді

  (з короткою відповіддю множинного вибору).

  До кожного завдання 53-58 пропонується

  сім варіантів відповіді, серед яких лише три

  правильні. Завдання вважається виконаним,

  якщо учасник зовнішнього незалежного

  оцінювання вибрав і записав правильні

  відповіді до бланку відповідей А.

  Оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали:

  1 бал – за кожну правильно вказану відповідь

  (цифру) із трьох можливих;

  0 балів, якщо не вказано жодної правильної

  відповіді (цифри) або відповіді на завдання

  не надано.

  Порядок написання цифр значення не має.

Російська мова

  Кількість

  завдань,

  час  виконання,

  максимальна

  кількість  балів

  Типи завдань

  Схеми оцінювання

  51 завдання

  150 хвилин

  88 балів

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

  (№1–36, 43–50). До кожного із завдань наведено

  чотири варіанти відповіді, з яких лише один

  правильний. Завдання вважається виконаним,

  якщо учасник зовнішнього незалежного

  оцінювання вибрав і позначив правильну

  відповідь у бланку відповідей А.

  Оцінюється в 0 або 1 бал:

  1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

  0 балів, якщо вказано неправильну відповідь,

  або вказано більше однієї відповіді,

  або відповіді не надано.

  2. Завдання на встановлення відповідності (№37–42).

  До кожного завдання наведено інформацію,

  позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч).

  Щоб виконати завдання, необхідно встановити

  відповідність інформації, позначеної цифрами

  та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання

  вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього

  незалежного оцінювання правильно зробив

  позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4)

  і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

  Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

  1 бал за кожну правильно встановлену

  відповідність («логічну пару»);

  0 балів, якщо не вказано жодної правильної

  «логічної пари» або відповіді

  на завдання не надано.

  3. Завдання з розгорнутою відповіддю (№51).

  Завдання цієї форми передбачає створення

  учасником зовнішнього незалежного

  оцінювання власного аргументативного

  висловлення на дискусійну тему

  в бланку відповідей Б.

  Оцінюється від 0 до 20 балів

  за критеріями змісту та мовного оформлення:

  Теза: 0, 1 або 2 бали.

  Аргументи: 0, 1 або 2 бали.

  Приклад із літератури чи інших видів мистецтва:

  0, 1 або 2 бали.

  Приклад, що є історичним фактом

  або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали.

  Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали.

  Висновок: 0, 1 або 2 бали.

  Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

  Лексика, граматика та стилістика:

  0, 1, 2, 3 або 4 бали.

  Роботу, що не відповідає темі власного

  висловлення, і до 100 слів

  буде оцінено в 0 балів.