Đăng Ký Đăng Nhập

Xarakteristiki Testiv Zno 2017 2081

Характеристики тестів ЗНО-2017


ЗНОУЦОЯО опублікував дані про те, як рахуватимуть бали ЗНО 2017 року. Тест з кожного предмета має свої особливості: кількість завдань, схема обрахунку балів, відведений час на виконання й максимальна кількість балів, яку можна набрати. В процесі підготовки до ЗНО обов’язково враховуйте цю інформацію. EDUGET пропонує дізнатися все про характеристики тестів ЗНО 2017 року.

Українська мова та література

Тест складатиметься з 3 частин.

 • Частина 1 «Українська мова» містить 33 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.
 • Частина 2 «Українська література» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.?
 • Частина 3 «Власне висловлення» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записується в бланку відповідей Б.

Бали за відповіді з частин 1 і 3 будуть зараховані як результат державної підсумкової атестації для випускників. Результат усіх завдань буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.

58 завдань, 180 хвилин на виконання, максимальна кількість балів 104.

Результат завдань 1–33, 58 буде зараховано як ДПА.

Типи завдань

Схеми оцінювання

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–23, 29–33, 34–53). Завдання складається з основи та чотирьох або п’яти варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (24–28, 54–57). До кожного завдання наведено інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

 • 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»);

 • 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді не надано.

3. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (58). Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.

Оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

 • 1. Теза: 0, 1 або 2 бали.

 • 2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали.

 • 3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали.

 • 3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали.

 • 4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали.

 • 5. Висновок: 0, 1 або 2 бали.

 • 6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

 • 6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, і до 100 слів буде оцінено в 0 балів.

Повний курс підготовки з української мови та літератури : Українська мова та література. Онлайн-підготовка до ЗНО

Історія України

Тест складатиметься з 2 частин.

 • Частина 1 «Історія України ХХ – початку ХХІ ст.» містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються та записуються в бланку відповідей А.
 • Частина 2 «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.» містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються та записуються в бланку відповідей А.

Бали за відповіді з частини 1 будуть зараховані як результат державної підсумкової атестації для випускників (на бажання випускника). Результат усіх завдань буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.

60 завдань, 150 хвилин на виконання, максимальна кількість балів 94.

Результат завдань 1–30 зараховано як ДПА.

Типи завдань

Схеми оцінювання

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–23, 31–53). До кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (24–26, 54–56). До кожного завдання наведено інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

 • 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»);

 • 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності (27, 28, 57, 58). До кожного завдання наведено перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.

Оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали:

 • 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій;

 • 2 бали, якщо вказано першу й останню події;

 • 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію;

 • 0 балів за будь-яку правильно вказану подію, якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо неправильно вказано першу й останню події, або відповіді на завдання не надано.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (29, 30, 59, 60). До кожного завдання пропонується сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і записав правильні відповіді в бланку відповідей А.

Оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали:

 • 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих;

 • 0 балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або один варіант відповіді (цифра) вказано тричі, або відповіді на завдання не надано.

Порядок написання цифр значення не має.

Повний курс підготовки з історії України : Історія України. Онлайн-підготовка до ЗНО

Математика

Бали за відповіді на завдання   1–28, 31, 32 будуть зараховані як результат державної підсумкової атестації для випускників (на бажання випускника). Результат усіх завдань буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.

33 завдання, 180 хвилин на виконання, максимальна кількість балів 62.

Результат завдань 1–28, 31, 32 буде зараховано як ДПА.

Типи завдань

Схеми оцінювання

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-20). До кожного із завдань наведено п’ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав та позначив відповідь у бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповідь не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (21-24). У завданні два стовпчики інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А. 

Оцінюються в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

 • 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»);

 • 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (25–30):

структуроване завдання (25, 26) складається з основи та двох частин і передбачає розв’язування задачі; завдання вважається виконаним, якщо учасник, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А;

неструктуроване завдання ( 27–30) складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.

структуроване завдання оцінюється в 0, 1 або 2 бали:

 • 1 бал за кожну правильно вказану відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді, або відповіді на завдання не надано;

неструктуроване завдання оцінюється в 0 або 2 бали:

 • 2 бали, якщо вказано правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді на завдання не надано.

4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (31-33). Складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник в бланку відповідей Б навів пояснення всіх етапів розв’язання, зробив посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюстрував розв’язання задачі рисунками, графіками тощо.

 • Завдання 31, 32 оцінюються в 0, 1, 2, З або 4 бали;

 • завдання 33 – в 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів.

Повний курс підготовки з математики : Математика. Онлайн-підготовка до ЗНО

Біологія

Сертифікаційна робота складається з 3 типів завдань. Результат всього тесту можна врахувати як результат державної підсумкової атестації для випускників (на бажання випускника) і використати під час прийому до вищих навчальних закладів.

50 завдань, 120 хвилин на виконання, максимальна кількість балів 76.

Результат за виконання всіх завдань буде зараховано як ДПА.

Типи завдань

Схеми оцінювання

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-40). До кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і правильно позначив відповідь у бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (41—46). До кожного завдання наведено інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Оцінюються в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

 • 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»);

 • 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (47-50). До кожного завдання наведено три групи відповідей. З кожної групи потрібно вибрати лише одну правильну відповідь. Завдання вважається виконаним, якщо учасник правильно вибрав і послідовно записав три цифри в бланку відповідей А.

Оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали:

 • 1 бал за кожну правильно наведену відповідь (цифру) із трьох можливих;

 • 0 балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр має значення – строга послідовність.

Повний курс підготовки з біології: Біологія. Онлайн-підготовка до ЗНО

Англійська мова

Робота складається з трьох частин.

 • Частина «Читання» (Task 1–4) містить 22 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.
 • Частина «Використання мови» (Task 5 та Task 6) містить 20 завдань. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.
 • Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записується в бланку відповідей Б.

Результат виконання завдань Task 1–3 частини «Читання», Task 6 частини «Використання мови» та частини «Письмо» буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації випускника (за його вибором). Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.

43 завдання, 120 хвилин на виконання, максимальна кількість балів 56.

Результат завдань 1–16, 33-43 буде зараховано як ДПА.

Типи завдань

Схеми оцінювання

1. Завдання на встановлення відповідності (1–5, 11–16). У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді в бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал за правильно встановлену відповідність;

 • 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено або відповіді не надано.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (6–10). До кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь в бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (17–42). У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав і позначив правильний варіант відповіді в бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (43). Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в бланку відповідей Б.

Оцінюється від 0 до 14 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

 • а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації): а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали; а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали; а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали.

 • b. Структура тексту та зв’язність: b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали; b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали.

 • c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 бали.

 • d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 бали.

0 балів, якщо учасник отримує 0 балів за критерій а. Змістове наповнення, за критерій с. Використання лексики або критерій d. Використання граматики. Якщо учасник не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів.

Повний курс підготовки з англійської мови: Англійська мова. Онлайн-підготовка до ЗНО

Іспанська мова

Робота складається з трьох частин.

 • Частина «Читання» (Tarea 1–4) містить 22 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.
 • Частина «Використання мови» (Tarea 5 та Tarea 6) містить 20 завдань. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.
 • Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записується в бланку відповідей Б.

Результат виконання завдань Tarea 1–3 частини «Читання», Tarea 6 частини «Використання мови» та частини «Письмо» буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації випускника (за його вибором). Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.

43 завдання, 120 хвилин на виконання, максимальна кількість балів 56.

Результат завдань 1–16, 33-43 буде зараховано як ДПА.

Типи завдань

Схеми оцінювання

1. Завдання на встановлення відповідності (1–5, 11–16). У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді в бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал за правильно встановлену відповідність;

 • 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено або відповіді не надано.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (6–10). До кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь в бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (17–42). У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав і позначив правильний варіант відповіді в бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (43). Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в бланку відповідей Б.

Оцінюється від 0 до 14 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

 • а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації): а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали; а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали; а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали.

 • b. Структура тексту та зв’язність: b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали; b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали.

 • c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 бали.

 • d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 бали.

0 балів, якщо учасник отримує 0 балів за критерій а. Змістове наповнення, за критерій с. Використання лексики або критерій d. Використання граматики. Якщо учасник не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів.

Німецька мова

Робота складається з трьох частин.

 • Частина «Читання» (Aufgaben 1–4) містить 22 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.
 • Частина «Використання мови» (Aufgabe 5 та Aufgabe 6) містить 20 завдань. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.
 • Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записується в бланку відповідей Б.

Результат виконання завдань Aufgaben 1–3 частини «Читання», Aufgabe 6 частини «Використання мови» та частини «Письмо» буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації випускника (за його вибором). Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.

43 завдання, 120 хвилин на виконання, максимальна кількість балів 56.

Результат завдань 1–16, 33-43 буде зараховано як ДПА.

Типи завдань

Схеми оцінювання

1. Завдання на встановлення відповідності (1–5, 11–16). У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді в бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал за правильно встановлену відповідність;

 • 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено або відповіді не надано.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (6–10). До кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь в бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (17–42). У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав і позначив правильний варіант відповіді в бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (43). Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в бланку відповідей Б.

Оцінюється від 0 до 14 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

 • а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації): а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали; а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали; а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали.

 • b. Структура тексту та зв’язність: b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали; b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали.

 • c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 бали.

 • d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 бали.

0 балів, якщо учасник отримує 0 балів за критерій а. Змістове наповнення, за критерій с. Використання лексики або критерій d. Використання граматики. Якщо учасник не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів.

Французька мова

Робота складається з трьох частин.

 • Частина «Читання» містить 22 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.
 • Частина «Використання мови» містить 20 завдань. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.
 • Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записується в бланку відповідей Б.

Результат виконання завдань 1-16 частини «Читання», 33-42 частини «Використання мови» та 43 частини «Письмо» буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації випускника (за його вибором). Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.

43 завдання, 120 хвилин на виконання, максимальна кількість балів 56.

Результат завдань 1–16, 33-43 буде зараховано як ДПА.

Типи завдань

Схеми оцінювання

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–16, 23–42). Складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на заповнення пропусків у тексті (17–42). У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав і позначив правильний варіант відповіді в бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

3. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (43). Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в бланку відповідей Б.

Оцінюється від 0 до 14 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

 • а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації): а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали; а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали; а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали.

 • b. Структура тексту та зв’язність: b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали; b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали.

 • c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 бали.

 • d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 бали.

0 балів, якщо учасник отримує 0 балів за критерій а. Змістове наповнення, за критерій с. Використання лексики або критерій d. Використання граматики. Якщо учасник не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів.

Російська мова

Тест складатиметься з 2 частин. Результат всього тесту можна врахувати як результат державної підсумкової атестації для випускників (на бажання випускника) і використати під час прийому до вищих навчальних закладів.

 • Частина 1 містить 50 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.
 • Частина 2 містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записується в бланку відповідей Б.

51 завдання, 150 хвилин на виконання, максимальна кількість балів 88.

Результат за виконання всіх завдань буде зараховано як ДПА.

Типи завдань

Схеми оцінювання

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–36, 43–50). Завдання складається з основи та чотирьох або п’яти варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (37–42). До кожного завдання наведено інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

 • 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»);

 • 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді не надано.

3. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (51). Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.

Оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

 • 1. Теза: 0, 1 або 2 бали.

 • 2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали.

 • 3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали.

 • 3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали.

 • 4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали.

 • 5. Висновок: 0, 1 або 2 бали.

 • 6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

 • 6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, і до 100 слів буде оцінено в 0 балів.

Фізика

Сертифікаційна робота складається з 3 типів завдань. Результат всього тесту можна врахувати як результат державної підсумкової атестації для випускників (на бажання випускника) і використати під час прийому до вищих навчальних закладів.

34 завдання, 180 хвилин на виконання, максимальна кількість балів 56.

Результат за виконання всіх завдань буде зараховано як ДПА.

Типи завдань

Схеми оцінювання

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-20). До кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і правильно позначив відповідь у бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (21-24). До кожного завдання наведено інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

 • 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»);

 • 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (25-34):

структуроване завдання (25, 26) складається з основи та двох частин і передбачає розв’язування задачі; вважається виконаним, якщо учасник, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А; неструктуроване завдання (27–34) складається з основи та передбачає розв’язування задачі; вважається виконаним, якщо учасник, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.

 • структуроване завдання оцінюється в 0, 1 або 2 бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді, або відповіді на завдання не надано;

 • неструктуроване завдання оцінюється в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді на завдання не надано.

Хімія

Сертифікаційна робота складається з 4 типів завдань. Результат всього тесту можна врахувати як результат державної підсумкової атестації для випускників (на бажання випускника) і використати під час прийому до вищих навчальних закладів.

50 завдань, 150 хвилин на виконання, максимальна кількість балів 80.

Результат за виконання всіх завдань буде зараховано як ДПА.

Типи завдань

Схеми оцінювання

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-34). До кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і правильно позначив відповідь у бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (35-40). До кожного завдання наведено інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

 • 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»);

 • 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності (41, 42). До кожного завдання наведено перелік дій (понять, формул, характеристик тощо), позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша дія (поняття, формула, характеристика) має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.

Оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали:

 • 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх дій;

 • 2 бали, якщо наведено першу та останню дії;

 • 1 бал, якщо вказано або першу, або останню дію;

 • 0 балів за будь-яку правильно вказану дію, якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо неправильно вказано першу й останню дії, або відповіді на завдання не надано.

4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (43-50):

структуроване завдання (46, 47) складається з основи та двох частин і передбачає розв’язування задачі; вважається виконаним, якщо учасник, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А; неструктуроване завдання (43–45, 48–50) складається з основи та передбачає розв’язування задачі; вважається виконаним, якщо учасник, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.

 • структуроване завдання оцінюється в 0, 1 або 2 бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді, або відповіді на завдання не надано;

 • неструктуроване завдання оцінюється в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді на завдання не надано.

Географія

Сертифікаційна робота складається з 4 типів завдань. Результат всього тесту можна врахувати як результат державної підсумкової атестації для випускників (на бажання випускника) і використати під час прийому до вищих навчальних закладів.

58 завдань, 150 хвилин на виконання, максимальна кількість балів 92.

Результат за виконання всіх завдань буде зараховано як ДПА.

Типи завдань

Схеми оцінювання

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-42). До кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і правильно позначив відповідь у бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 1 бал:

 • 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (43-48). До кожного завдання наведено інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

 • 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»);

 • 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (49-52) складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.

Оцінюється в 0 або 2 бали:

 • 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (53-58). Завдання складається з основи та семи варіантів відповіді, позначених цифрами, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і записав три відповіді (цифри) у бланку відповідей А.

Оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали:

 • 1 бал за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох можливих;

 • 0 балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або один варіант відповіді (цифру) вказано тричі, або відповіді на завдання не надано.

Порядок написання цифр значення не має.