Хімія. Тест ЗНО-2013

Стоимость:
Бесплатный

Язык курса: Украинский

Хімія. Тест ЗНО-2013

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З ХІМІЇ 2013 року

Загальна кількість завдань тесту – 60.

На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Тест із хімії складається із завдань чотирьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–40). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

2. Завдання на встановлення відповідності (“логічні пари”) (№41–44). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації (утворити “логічні пари”).

3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№45-50). До кожного завдання подано перелік дій (понять, формул, характеристик тощо), які потрібно розташувати у правильній послідовності пересуванням вгору-вниз за допомогою мишки.

4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№51–60). Під час виконання цих завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання.

Схеми оцінювання завдань тесту з хімії:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (“логічні пари”) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару);0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю оцінюється 0 або 2 тестовими балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 94.